Документ v6_41805-07, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2007

                                                          
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД м. КИЄВА
П О С Т А Н О В А
12.03.2007 N 6/41-А

за позовом Відкритого акціонерного товариства
"Укрнафта"
до відповідача Кабінету Міністрів України
про визнання незаконною та скасування
в частині постанови
Суддя Ковтун С.А. (головуючий),
Суддя Хрипун О.О.,
Суддя Власов Ю.Л.
Представники сторін:
від позивача [...],
від відповідача не з'явились.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
До господарського суду міста Києва звернулося з позовом
відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" до Кабінету Міністрів
України про визнання незаконною та скасування з моменту набрання
чинності постанови відповідача N 1850 ( 1850-2006-п ) від
29.12.2006 в частині внесення до Порядку обчислення та внесення до
Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і
газовий конденсат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України N 256 ( 256-2001-п ) від 22.03.2001, змін щодо доповнення
пункту 1 зазначеного Порядку абзацом про встановлення поняття
"нересурсний обсяг природного газу" та в частині внесення змін до
пункту 4 зазначеного порядку про застосування до нересурсного
обсягу природного газу семикратного розміру рентної плати за
природний газ (у тому числі нафтовий (природний) газ).
Позовні вимоги мотивовані тим, що постанова в оскаржуваній
частині не відповідає законодавству України. За твердженням
позивача, постанова Кабінету Міністрів України N 1850
( 1850-2006-п ) від 29.12.2006 в оскаржуваній позивачем частині
має явні ознаки протиправності, прямо суперечить приписам пункту 3
розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування"
( 398-16 ), яким встановлено, що у випадку здійснення певними
суб'єктами господарювання, до яких віднесено й позивача, операцій
з реалізації обсягів природного газу власного видобутку не для
формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб
населення, до зазначених обсягів видобутого природного газу
застосовується семикратний розмір рентної плати за природний газ.
Тобто, як зазначає позивач, семикратний розмір рентної плати за
природний газ нараховується лише у випадку, якщо видобутий обсяг
газу, на який нараховується звичайний розмір рентної плати, був
реалізований ВАТ "Укрнафта" не НАК "Нафтогаз України"
(уповноваженому на формування ресурсу газу для потреб населення),
а був реалізований третім особам.
Всупереч вищеназваному нормативному акту, на думку позивача,
відповідач встановив у спірній постанові, що семикратний розмір
рентної плати застосовується не в разі реалізації обсягів газу
третім особам, а цей розмір рентної плати застосовується до
обсягів газу, які видобуті у звітному періоді, але не реалізовані
позивачем у звітному періоді НАК "Нафтогаз України".
Внаслідок застосування вказаного порядку визначення
нересурсного обсягу природного газу, як зазначає позивач, він
зазнає значних фінансових витрат, оскільки при прийнятті спірної
постанови не враховано, що під час видобутку газу та при
виробництві іншої продукції (скрапленого газу) позивач несе
технологічні втрати та використовує газ для виробництва іншої
продукції, на що він має право згідно з постановою Кабінету
Міністрів України N 1729 ( 1729-2001-п ) від 27.12.2001. Разом з
цим, оскільки зміни до спірної постанови не внесені, при її
застосуванні він буде змушений сплачувати семикратний розмір
рентної плати з обсягів газу, які об'єктивно не можуть бути
реалізовані будь-яким особам і, таким чином, він зазнає значних
фінансових втрат. За підрахунками позивача, в разі застосування
спірної постанови до обсягів газу, які не можуть бути реалізовані
з технологічних причин, позивач буде змушений безпідставно
сплатити у 2007 році близько 140 млн.грн. рентної плати,
розрахованої за семикратним розміром.
Крім того, існує потенційна ймовірність припинення
виробництва скрапленого газу, в тому числі й для потреб населення,
у зв'язку з обкладенням його семикратним розміром рентної плати,
що, в свою чергу, може припинити видобуток газу внаслідок
економічної недоцільності його видобутку.
Ухвалою суду від 22.01.2007 було відкрито провадження у
справі N 6/41-А та призначено розгляд справи на 05.02.2007.
Ухвалою суду від 05.02.2007 було закінчено підготовче
провадження та призначено справу до судового розгляду на
19.02.2007.
19.02.2007 відповідач на виклик суду не з'явився, передавши
через канцелярію суду клопотання про відкладення розгляду справи.
Судом оголошено перерву в судовому засіданні до 12.03.2007.
У вказане судове засідання представник відповідача не
з'явився, жодних заяв та клопотань суду не подав, про день та час
проведення судових засідань був повідомлений належним чином.
Ухвалою суду від 19.02.2007 вжито заходів забезпечення позову
в порядку ст. ст. 117, 118 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ).
Розглянувши надані позивачем документи і матеріали,
заслухавши пояснення його повноважного представника, всебічно та
повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги,
об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для
розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:
У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
1998 року N 747 ( 747-98-п ) "Про утворення Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" зазначено, що статутний
фонд компанії сформовано, зокрема шляхом передачі до нього пакетів
акцій, залишених у державній власності, відкритих акціонерних
товариств, зазначених у додатку N 2 до цієї постанови, в тому
числі пакету акцій у розмірі 50% + 1 акцій ВАТ "Укрнафта".
Статтею 3 Закону України "Про Державний бюджет України на
2007 рік" ( 489-16 ) встановлено, що у 2007 році, зокрема,
господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток,
паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських
товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним
пакетом акцій, а також учасники договорів про спільну діяльність,
та/або уповноважені особи договорами про спільну діяльність,
укладеними за участю зазначених, підприємств, щомісячно здійснюють
продаж всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного)
газу) власного видобутку для формування ресурсу природного газу,
що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту,
уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого
ресурсу, за ціною, що не перевищує граничний рівень оптової ціни
на природний газ, що використовується для потреб населення,
визначеної в установленому порядку за вирахуванням розміру тарифів
на транспортування, постачання та цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.
Передбачено, що за рахунок природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами
господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті,
формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для
потреб населення. З метою дотримання норм цієї статті передання
нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числі
нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії,
давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають
передання права власності на них, не допускається.
Відповідно до абзацу 2 пункту 4 Порядку забезпечення
споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ) (у
редакції постанови КМУ від 08.12.2006 N 1697 ( 1697-2006-п ),
суб'єктом, що здійснює закупівлю зазначеного вище газу є
НАК "Нафтогаз України". Тобто газодобувні підприємства
ВАТ "Укрнафта" реалізують природний газ власного видобутку (у тому
числі видобутий у процесі виконання договорів про спільну
діяльність) виключно НАК "Нафтогаз України", що здійснює
реалізацію зазначених обсягів природного газу суб'єктам
господарювання, які мають ліцензію на постачання природного газу
за регульованим тарифом для потреб населення.
Пунктом 3 розділу II ("Прикінцеві положення") Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
оподаткування" N 398-V ( 398-16 ) (далі - "Закон про
оподаткування") встановлено, що у 2007 році, у випадку здійснення,
зокрема, господарськими товариствами, більш ніж 50 відсотків акцій
(часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших
господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них
контрольним пакетом акцій, а також учасниками договорів про
спільну діяльність та/або уповноваженими особами договорами про
спільну діяльність, що укладені за участю зазначених підприємств,
операцій з реалізації обсягів природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу) власного видобутку не для формування
ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення,
до зазначених обсягів видобутого природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу) застосовується семикратний розмір
рентної плати за природний газ (у тому числі (попутний) газ),
величина якої затверджена цим пунктом.
Отже, семикратний розмір рентної плати застосовується лише у
випадку, якщо видобутий обсяг газу (на який нараховується
звичайний розмір рентної плати) був реалізований ВАТ "Укрнафта" не
НАК "Нафтогаз України", а третім особам.
У той же час, 29.12.2006 Кабінет Міністрів України прийняв
постанову N 1850 ( 1850-2006-п ), якою вніс певні зміни до Порядку
обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати
за нафту, природний газ і газовий конденсат, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України N 256 ( 256-2001-п ) від
22.03.2001, та встановив інший порядок нарахування та сплати
семикратного розміру рентної плати.
Зокрема, відповідач встановив у спірній постанові, що
семикратний розмір рентної плати застосовується не в разі
реалізації обсягів газу третім особам, а цей розмір рентної плати
застосовується до обсягів газу, які видобуті у звітному періоді,
але не реалізовані позивачем у звітному періоді НАК "Нафтогаз
України".
Крім того, дата виникнення зобов'язань щодо сплати
семикратного розміру рентної плати ставиться в залежність не від
факту продажу газу третім особам, а встановлюється відповідачем у
тому звітному періоді, в якому газ був видобутий, але не
реалізований позивачем в цьому ж періоді НАК "Нафтогаз України".
Спірною постановою викладено в новій редакції абзац перший
пункту 4 Порядку ( 256-2001-п ), яким встановлено, що до
нересурсного обсягу природного газу застосовується семикратний
розмір ставки рентної плати за природний газ. Також дано
визначення "нересурсного обсягу природного газу" як обсягу
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу),
видобутого у звітному (податковому) періоді на підставі
спеціальних дозволів на право користування надрами ВАТ "Укрнафта",
учасниками договорів про спільну діяльність та/або уповноваженими
особами договорами про спільну діяльність, що укладені за участю
зазначених підприємств, але не реалізованого такими суб'єктами
господарювання у звітному (податковому) періоді безпосередньо
НАК "Нафтогаз України", як окремій юридичній особі, на формування
ресурсу природного газу, що використовується для задоволення
потреб населення.
Цей обсяг визначається відповідачем як різниця між обсягами
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу),
видобутого у звітному (податковому) періоді, та обсягами
природного газу, реалізованого зазначеними суб'єктами
господарювання безпосередньо НАК "Нафтогаз України", як окремій
юридичній особі, на формування ресурсу природного газу, що
використовується для задоволення потреб населення.
Таким чином, відповідач спірною постановою встановив правила
застосування семикратного розміру рентної плати, відмінні від
правил, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України
на 2007 рік" ( 489-16 ) та Законом України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування"
( 398-16 ).
В силу ч. 2 ст. 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з ч. 3 ст. 1 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) механізми справляння податків і зборів
(обов'язкових платежів) не можуть встановлюватися або змінюватися
іншими законами України, крім законів про оподаткування. Цим
законом відповідачу надано право визначати лише порядок внесення
рентної плати за газ, а не визначати порядок її обчислення.
Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його
вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом
компетенції органу, який видав цей акт.
Таким чином, позовні вимоїн в частині визнання протиправною
та скасування з моменту набрання чинності постанови Кабінету
Міністрів України N 1850 ( 1850-2006-п ) від 29.12.2006 в частині
внесення до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету
України рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001
N 256, змін щодо доповнення пункту 1 зазначеного Порядку абзацом
про встановлення поняття "нересурсний обсяг природного газу", є
обґрунтованими.
У той же час, підстави для задоволення вимог про визнання
протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України
N 1850 ( 1850-2006-п ) від 29.12.2006 в частині внесення до
Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України
рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001
N 256 ( 256-2001-п ), змін до пункту 4 про застосування до
нересурсного обсягу природного газу семикратного розміру рентної
плати за природний газ (у тому числі нафтовий (природний) газ)
відсутні, оскільки застосування семикратного розміру, як зазначено
вище, передбачено законодавством, і позивач оспорює виключно
порядок визначення нересурсного обсягу, а не розмір ставки рентної
плати.
Судовий збір, відповідно до ст. 94 КАС України ( 2747-15 ),
підлягає стягненню з Державного бюджету України на користь
позивача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 17, 72, 118,
158, 161, 162, 163, п. 6 прикінцевих та перехідних положень
Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ),
господарський суд міста Києва П О С Т А Н О В И В:
Позов задовольнити частково.
Визнати незаконною та скасувати з моменту набрання чинності
постанову Кабінету Міністрів України N 1850 ( 1850-2006-п ) від
29.12.2006 у частині внесення до Порядку обчислення та внесення до
Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і
газовий конденсат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.03.2001 N 256 ( 256-2001-п ), змін щодо доповнення
пункту 1 зазначеного Порядку абзацом про встановлення поняття
"нересурсний обсяг природного газу".
Стягнути з Державного бюджету України на користь відкритого
акціонерного товариства "Укрнафта" 3,4 грн. судового збору.
В іншій частині позову відмовити.
Дана постанова набирає законної сили після закінчення строку
подання заяви про апеляційне оскарження або апеляційної скарги в
порядку, встановленому ст. 254 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ). Дана постанова може бути
оскаржена в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 186
Кодексу адміністративного судочинства України.
Головуючий, суддя С.А.Ковтун
Суддя Ю.Л.Власов
Суддя О.О.Хрипунвгору