Документ v6_18609-06, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2006

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Л И С Т
01.12.2006 N 10668-6-6/18
<...>

Щодо розгляду звернення
стосовно застосування чинного законодавства
з питань захисту прав споживачів

Держспоживстандарт України розглянув депутатські звернення
Народного депутата України Лукаш О.В. від 01.11.06 р. N 241 та
депутатське звернення Народного депутата Бірюка Л.В. від 08.11.06
р. N 06-3-21-5-11-06 про надання Вам пояснень щодо застосування
чинного законодавства з питань захисту прав споживачів та в межах
компетенції повідомляє наступне.
Порядок проведення державними органами у справах захисту прав
споживачів перевірок суб'єктів господарської діяльності на предмет
дотримання ними законодавства України про захист прав споживачів
регулюється Законом України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), Постановою Верховної Ради України від 25 січня
1995 року N 26/95-ВР ( 26/95-ВР ) "Про затвердження положень щодо
захисту прав споживачів", пунктом 10 Указу Президента України від
23 липня 1998 року N 817 ( 817/98 ) "Про деякі заходи з
дерегулювання підприємницької діяльності", постановою Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 1994 року N 215 ( 215-94-п ) "Про
реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав
споживачів" тощо.
Наказ Держспоживстандарту України від 14 березня 2003 року
N 42 ( v0042609-03 ) "Про підвищення ефективності роботи державних
органів у справах захисту прав споживачів при здійсненні перевірок
суб'єктів господарської діяльності" був прийнятий з метою
правильного застосування деяких норм вищевказаних
нормативно-правових актів та не містить нових норм.
Вимога щодо проведення державними органами у справах захисту
прав споживачів планових перевірок на підставі затвердженого
начальником управління щоквартального плану проведення перевірок
не встановлює кількість проведення планових перевірок одного
суб'єкта господарювання на рік.
Разом з тим, необхідно зазначити, що кількість планових
перевірок державних органів у справах захисту прав споживачів
одного суб'єкта господарювання на предмет дотримання законодавства
України у сфері захисту прав споживачів щорічно чинними
нормативно-правовими актами не обмежено.
Щодо позапланових перевірок органами у справах захисту прав
споживачів, то відповідно до вимог Указу Президента України від 23
липня 1998 року N 817 ( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності", останні здійснюють позапланову
перевірку діяльності суб'єктів підприємницької діяльності виключно
на підставі отриманих від споживачів скарг про порушення такими
суб'єктами вимог законодавства про захист прав споживачів.
Відповідно до статті 26 редакції Закону України ( 1023-12 )
"Про захист прав споживачів" від 01.12.05 p., порядок проведення
перевірок суб'єктів господарювання державними органами у справах
захисту прав споживачів визначається спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів.
На теперішній час Держспоживстандарт України зареєстрував у
Міністерстві юстиції України вищезазначений порядок, а наказ
Держспоживстандарту України від 14.03.2003 р. N 42 ( v0042609-03 )
"Про підвищення ефективності роботи державних органів у справах
захисту прав споживачів при здійсненні перевірок суб'єктів
господарської діяльності" підлягає скасуванню.
Відповідно до ст. 26 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його
територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі мають право відбирати у суб'єктів
господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на
місці або проведення незалежної експертизи у відповідних
лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення
таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і
проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного
бюджету. У разі встановлення за результатами проведених досліджень
(експертизи) факту реалізації продукції неналежної якості та/або
фальсифікованої суб'єкт господарювання, що перевірявся,
відшкодовує здійснені за це витрати. Зазначена норма набирає
чинності з 01.01.07 р. (п. 1 Прикінцевих положень Закону України
"Про захист прав споживачів").
Відбір товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів у суб'єкта господарювання для перевірки їх
якості під час проведення перевірки, незалежно від того планова
вона чи позапланова, здійснюється на власний розсуд службовими
особами що проводять перевірку.
Заступник Голови О.Ю.Пічугінвгору