Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 16.07.20123303-05/26893-12
Документ v6893731-12, поточна редакція — Прийняття від 16.07.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.07.2012  № 3303-05/26893-12


Комунальному підприємству
"Чернігівводоканал"
вул. Жабинського, 15, м. Чернігів, 14017

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідно до вимог пунктів 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з будівництва напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території Лісковиця від гідрокар'єру до вул. Ушинського в м. Чернігові (оголошення № 244114 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.07.2012 № 80/3 (682/3)) комунальним підприємством "Чернігівводоканал" (далі - Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестекс Україна".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 10.07.2012 № 3303-05/25905-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 10.07.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з будівництва напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території Лісковиця від гідрокар'єру до вул. Ушинського в м. Чернігові оформлене протоколом засідання комітету конкурсних торгів Замовника від 03.07.2012 № 1.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника (далі - обґрунтування) зазначено, що умовою для застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

У пункті 6 обґрунтування, зокрема вказано, що на напірних каналізаційних трубопроводах від перехрестя вулиць Київське шосе та Лісковицької до вулиці Ушинського постійно виникають аварійні пошкодження. При обстеженні трубопроводів було встановлено, що вони знаходяться в аварійному стані. Руйнування аварійних проводів і далі продовжується, існує загроза виникнення найближчим часом масштабної аварії, яка може призвести до надзвичайної ситуації державного рівня. Економічний збиток, який буде при цьому заподіяно державі може сягнути 380 млн. грн.

В протоколі засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.04.2012 № 7 зазначено, що в м. Чернігові склалася надзвичайна ситуація з відведення стічних вод на каналізаційні очисні споруди.

Чергова аварія сталася 4 січня 2012 року в районі вулиць Загородня та Ушинського. На ділянці довжиною 60 м зруйнувалась верхня частина залізобетонного трубопроводу і утворився котлован.

Крім того, трапились аварійні пошкодження трубопроводу у лютому 2012 року: на вул. Високій - 2 випадки, вул. Київське шосе - 2 випадки, вул. Князя Чорного - 1 випадок.

З метою забезпечення безаварійного відведення стічних вод необхідно терміново побудувати напірний трубопровід діаметром 800 мм довжиною 1,8 км по намивній території "Лісковиця" від гідрокар'єру до вул. Ушинського.

Неприйняття заходів щодо невідкладного проведення аварійно-відновлювальних (будівельних) робіт на напірному каналізаційному трубопроводі в м. Чернігові може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Враховуючи, що внаслідок виникнення надзвичайної ситуації порушаться нормальні умови життєдіяльності 117524 мешканців м. Чернігова на термін більше трьох діб (відсутність питного водопостачання та водовідведення), то відповідно до пункту 4.3 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, надзвичайна ситуація може досягти державного рівня.

В експертному висновку Міністерства надзвичайних ситуацій України від 13.04.2012 № 03-3699/162 зазначено, що у м. Чернігові транспортування стічних вод від головної каналізаційної станції (КНС-1) до очисних споруд здійснюється двома напірними каналізаційними трубопроводами (від перехрестя Київського шосе з вул. Лісковицької до вул. Ушинського, дві нитки), що знаходяться на балансі комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради.

Відповідно до висновку Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту НДІпроектреконструкція Чернігівського філіалу "Чернігівцивільпроектреконструкція" від 09.04.2012 № 12-080, згаданого в експертному висновку Міністерства надзвичайних ситуацій України від 13.04.2012 № 03-3699/162 технічний стан напірних каналізаційних трубопроводів характеризується як аварійний (IV категорія, фізичний знос становить 81 %, низька міцність бетону, спостерігається деформація і значна газова корозія). Внаслідок цього, на зазначених об'єктах постійно зростає кількість аварій і складність пошкоджень.

Відповідно до протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернігівської міської ради від 25.06.2012 № 16, зокрема зазначено, що з метою забезпечення безаварійного відведення стічних вод в м. Чернігові необхідно терміново вжити невідкладних заходів з "Будівництва напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території "Лісковиця" від гідрокар'єру до вул. Ушинського в м. Чернігові".

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами аналізу копій матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

VII. Додаткова інформація:

Відповідно до пункту 3.15 Порядку замовник може надавати висновок контролюючим органам при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронним органам, органу оскарження під час розгляду скарг.

Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного
замовлення Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України


О.С. Власов

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору