Щодо організаційних заходів на виконання постанов КМУ від 30.11.2005 N 1121 та 14.04.2004 N 467 (із змінами)
Фонд державного майна; Лист, Схема, Форма [...] від 11.05.200610-15-6871
Документ v6871224-06, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2006

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.05.2006  № 10-15-6871


Органам, уповноваженим управляти
об'єктами державної власності

Щодо організаційних заходів на виконання постанов КМУ від 30.11.2005 № 1121 та 14.04.2004 № 467 (із змінами)

З метою виконання постанов КМУ від 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності", від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (із змінами, внесеними постановою КМУ від 23.02.2005 № 142 щодо упорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та за їх  результатами формування, ведення і надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності Фондом державного майна України, з  урахуванням вимог вищезазначених постанов доопрацьовано автоматизовану систему "Юридичні особи" та розроблено новий інструктивний лист, що додається.

Відомості про об'єкти державної власності просимо надавати до ФДМУ за встановленими строками та формами відповідно до вищенаведеного інструктивного листа, а саме:

- про юридичні особи за результатами упорядкування обліку юридичних осіб (станом на 01.01.2006 року та у подальшому щокварталу станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом/роком);

- про державне майно за результатами інвентаризації державного майна (станом на останнє число року та щокварталу станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом);

до 25 квітня року, що настає за звітним або протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу.

Інструктивний лист та його додатки; програмний модуль, керівництво користувача та оновлення АС "Юридичні особи" розміщено у мережі Інтернет на веб-сайті ФДМУ (http://www.spfu.gov.ua/ukr/

У разі виникнення питань за довідками звертатись до співробітників ФДМУ:

з питань інсталяції та функціонування АС "Юридичні особи": Гнідковська Світлана Петрівна або Середа Тетяна Іванівна за телефоном 8 (044) 254-34-02;

з питань методологічного характеру: Мудра Вероніка Олександрівна за телефоном 8 (044) 200-34-36.

Інструктивний лист  до листа ФДМУ від 13.06.2005 № 10-15-8405 вважати не дійсним.

Голова Фонду

В.СеменюкДодаток
до листа
Фонду державного майна
11.05.2006  № 10-15-6871

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
про порядок упорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей порядок розроблено з метою виконання постанов КМУ від 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності", від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (із змінами, внесеними постановою КМУ від 23.02.2005 № 142 для визначення механізму упорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та за їх результатами формування, ведення та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Реєстр).

Суб'єктами інвентаризації державного майна, упорядкування обліку юридичних осіб та формування Реєстру є:

- Фонд державного майна України (далі - ФДМУ);

- Державний комітет статистики України (далі - Держкомстат);

- органи виконавчої влади та інші державні органи, які здійснюють управління об'єктами державної власності, а також органи, уповноважені здійснювати управління об'єктами державної власності, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - органи державної влади).

Об'єктами упорядкування обліку юридичних осіб є:

- державні підприємства, їх об'єднання, дочірні підприємства, установи та організації;

- господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави;

- інші юридичні особи, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, але на балансі яких перебуває державне майно.

Об'єктом інвентаризації державного майна є:

- нерухоме майно державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу державної влади;

- державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій;

- інше державне майно, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належить до сфери управління відповідного органу державної влади.

Упорядкування обліку юридичних осіб проводиться один раз на п'ять років або позапланово за рішенням Кабінету Міністрів України (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом, роком).

Інвентаризація державного майна проводиться один раз на рік (станом на 31 грудня) або позапланово у процесі:

- приватизації (корпоратизації) державних підприємств;

- передачі майна державних підприємств та організацій в оренду, повернення такого майна після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання;

- передачі державного майна у концесію;

- повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу;

- передачі державного майна до сфери управління іншого органу державної влади.

Інвентаризація державного майна проводиться з урахуванням особливостей, передбачених:

- Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 року № 158, щодо:

- майна цілісних майнових комплексів державних підприємств та організацій, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду та при поверненні майна цілісних майнових комплексів державних підприємств та організацій після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання;

- державного майна, яке передається у концесію;

- державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств;

- Положенням про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2000 року № 748, щодо військового майна.

Відповідальність за організацію упорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна, подання Фондові державного майна достовірної та у повному обсязі інформації (відповідно до пункту 6 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою КМУ від 30.11.2005 № 1121, несуть відповідні органи державної влади, які також (відповідно до п. 4 Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 14.04.2004 № 467, із змінами):

- ведуть облік об'єктів державної власності, які належать до сфери їх управління та підлягають внесенню до Реєстру;

- здійснюють контроль за повнотою даних Реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам;

- передають щокварталу Фонду державного майна інформацію для внесення змін до Реєстру.

З метою реалізації вищевказаних завдань:

- спільним наказом ФДМУ та Держкомстату від 23.03.2005 № 623/79 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 № 465/10745), із змінами, затверджено структуру даних Реєстру,

- наказом ФДМУ від 03.02.2006 № 197 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.04.2006 № 380/12254) затверджено форми надання відомостей про об'єкти державної власності;

- наказом ФДМУ від 15.03.2006 № 461 затверджено Класифікатор державного майна.

Відомості про об'єкти державної власності, функції управління якими здійснюють органи державної влади, формують:

- центральні органи виконавчої влади по об'єктах державної власності, які знаходяться в їх управлінні;

- державні адміністрації в областях, у містах Києві та Севастополі по об'єктах, функції управління якими здійснюють місцеві державні адміністрації, у тому числі в районах на відповідній території;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим (АР Крим), міністерства, відомства та інші органи виконавчої влади АР Крим по об'єктах державної власності, які знаходяться в їх управлінні;

- органи судової влади, органи прокуратури та інші державні органи, які здійснюють управління об'єктами державної власності, а також органи, уповноважені здійснювати управління об'єктами державної власності, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України по об'єктах державної власності, які знаходяться в їх управлінні.

ФДМУ на виконання п. 3 (абз. 5) Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, з метою автоматизації процесу збору, накопичення та обробки даних про об'єкти державної власності розробив автоматизовану систему "Юридичні особи" (АС "Юридичні особи") з мережевим та багаторівневим рішенням для формування бази даних щодо:

- державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно;

- нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, у тому числі те, що передано в оренду, концесію, та державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій,

програмний модуль якого розміщено у мережі Інтернет на веб-сайті ФДМУ (http://www.spfu.gov.ua/ukr/ об’єкти держвласності створення Реєстру) та який  може встановлюватися на комп’ютерному обладнанні користувача (органу державної влади, його структурних підрозділів та балансоутримувачів державного майна) для подальшого використання в роботі відповідно до керівництва користувача по веденню баз даних.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Єдиний реєстр об'єктів державної власності - автоматизована система збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду, лізинг, концесію або заставу державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, а також корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації.

Юридична особа - організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку та включена до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Структурна компонента - сукупність речей, що утворює єдине ціле та дає змогу використовувати його за призначенням, а саме: виконувати роботи, надавати послуги в єдиному (замкнутому) технологічному процесі (підрозділи, що забезпечують провадження окремої виробничої та невиробничої діяльності, філіали, представництва, відділення тощо). Види структурних компонентів наведено у Додатку 10 (відповідно до Класифікатора державного майна).

Майно - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Види майна наведено у Додатку 11 (відповідно до Класифікатора державного майна).

Нерухоме майно, нерухомість - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (будівлі, споруди). Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

Рухоме майно - речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

Реєстровий номер об'єкта державної власності - індивідуальний номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту державної власності під час первинного внесення його до Реєстру, залишається незмінним і не повторюється на всій території України. Код є необхідним для однозначного визначення об'єктів державної власності.

Реєстровий номер об'єкта державної власності має ієрархічну структуру: I рівень - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (XXXXXXXX).

I рівень - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (ХХХХХХХХ).


II рівень – обліковий номер структурної компоненти у складі відповідної юридичної особи (ХХХХХХХХ.YYY).III рівень – номер майна (речі),  який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту під час первинного внесення його до Реєстру (ХХХХХХХХ.YYY. ZZZZZZ).
ІV рівень – обліковий номер частини майна (речі), по якому прийнято управлінське рішення (оренда, концесія, відчуження тощо)

(ХХХХХХХХ.YYY. ZZZZZZ.TTT).

ХХХХХХХХ .

YYY.

ZZZZZZ.

TTT

III. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО РЕЄСТРУ

Інформація про об'єкти державної власності формується і надається за встановленими строками (Додаток 1 "План-графік робіт щодо формування та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності", Додаток 2 "Схема інформаційних потоків для формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності"), а саме:

- відомості про юридичні особи (за результатами упорядкування обліку юридичних осіб) один раз на п'ять років (станом на перше число року, що настає за звітним);

- відомості про державне майно (за результатами інвентаризації державного майна) один раз на рік (станом на 31 грудня);

- зміни у відомостях про юридичні особи та державне майно щокварталу

та за нижченаведеними формами.

1. Органи державної влади:

- формують за допомогою АС "Юридичні особи" перелік юридичних осіб (державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно), функції управління об'єктами державної власності яких здійснює відповідний орган державної влади;

- подають сформований перелік Державному комітету статистики України щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком в електронному вигляді файлом XXXXX_EXPDKS.dbf на адресу: t.knysh@ukrstat.gov.ua.

В електронному вигляді перелік формується за допомогою АС "Юридичні особи" в закладці "Обмін даними з Держкомстатом" за допомогою кнопки "Експорт до Держкомстату". Сформований файл XXXXX_EXPDKS.DBF (XXXXX - код згідно з СПОДУ органу державної влади, який подає перелік) буде розташовано в каталозі......\Derzh\Е.

У разі необхідності, в паперовому вигляді перелік формується за допомогою АС  "Юридичні  особи"  в  закладці  "Обмін  даними  з Держкомстатом"  за  допомогою кнопки "Додаток до Держкомстату" ("Перелік державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо  яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно") (Додаток 3).

Увага! Якщо юридична особа є господарською організацією, щодо якої здійснюються корпоративні права держави (КПД) та/або на балансі якої перебуває майно, що не увійшло до її статутного фонду, у формі вводу "Юридична особа" в АС "Юридичні особи" необхідно проставити ознаку "Господарське товариство" та Розмір корпоративних прав держави від статутного фонду у % та тис. грн.

2. Державний комітет статистики України:

- одержує від органів державної влади переліки юридичних осіб відповідно до пункту 1 розділу III;

- доповнює перелік юридичними особами, які за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління відповідного органу державної влади, але які органом державної влади не були внесені до переліку: вноситься ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи (KD) за графою 4 Додатка 4;

- додає відомості ЄДРПОУ щодо юридичних осіб, які внесені у перелік органом державної влади та додатково внесені Держкомстатом: вносяться відомості за графами 5-17 Додатка 4;

- надає в електронному вигляді відомості органам державної влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком.

В електронному вигляді відомості подаються до органів державної влади файлом XXXXX.DBF за структурою, формат якої представлений у Додатку 4.

3. Органи державної влади:

- одержують від Держкомстату відомості ЄДРПОУ про юридичні особи відповідно до пункту 2 розділу III та імпортують їх до бази даних за допомогою кнопки "Імпорт з Держкомстату" на закладці "Обмін даними з Держкомстатом";

- здійснюють розподіл юридичних осіб за ознакою відповідності підпорядкування органу державної влади з даним ЄДРПОУ:

1) "не визнані органом державної влади" - юридичні особи, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органу державної влади, який цього не підтверджує;

2) "визнані органом державної влади" - юридичні особи, належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади підтверджена цим органом, у тому числі юридичні особи:

- "погоджені з Держкомстатом" - дані про належність яких до сфери управління органу державної влади збігаються з даними ЄДРПОУ;

- "значаться в ЄДРПОУ за іншим органом державної влади" - які згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери управління іншого органу державної влади;

- "не значаться в ЄДРПОУ" - відомості про які в ЄДРПОУ відсутні.

Увага! Якщо юридична особа належить до сфери управління відповідного органу державної влади, у формі вводу "Юридична особа" в АС "Юридичні особи" необхідно проставити ознаку "Визнано"

- здійснюють заходи по упорядкуванню обліку юридичних осіб, з метою скорочення переліку юридичних осіб доповнених Держкомстатом ("не визнані органом державної влади") та приведення у відповідність з даними ЄДРПОУ ("значаться в ЄДРПОУ за іншим органом державної влади", "не значаться в ЄДРПОУ");

- вносять дані інформаційної частини Реєстру щодо юридичної особи (відомості за графами 12-28 Додатка 5) стосовно:

- державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ, організацій;

- господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави,

у тому числі по суб'єктах господарювання фінансові плани, показники фінансової та статистичної звітності за формами:

- № 1 "Баланс" (місячна, річна) - щокварталу;

- № 2 "Звіт про фінансові результати" (місячна, річна) - щокварталу;

- № 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" - щокварталу;

- № 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці"  - щокварталу;

- № 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" - щороку.

Увага! Якщо юридична особа не є суб'єктом господарювання, у формі вводу "Юридична особа" в АС "Юридичні особи" необхідно проставити ознаку "Не є суб'єктом господарювання"

- вносять дані інформаційної частини Реєстру щодо державного майна  на  підставі  переліків  державного майна,  що надійшли від юридичних осіб,  та з урахуванням Класифікатора  державного  майна (Додатки 10, 11) стосовно:

Увага! Відомості про державне майно вносяться на рівні форми вводу "Детальний перелік майна" в АС "Юридичні особи"

- нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу державної влади, згідно з формою № 2б(д) ("Відомості про нерухоме державне майно") (Додаток 7);

- державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій,  у тому числі у процесі приватизації та корпоратизації державних підприємств, згідно з формою № 2б(к) ("Відомості про державне майно,  що не увійшло до статутного фонду господарської організації") (Додаток 7);

Увага! Якщо вносяться відомості про державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, у тому числі створених у процесі приватизації та корпоратизації, у формі вводу "Детальний перелік майна" в АС "Юридичні особи" необхідно проставити ознаку "не увійшло до СФ", а якщо у процесі корпоратизації - "в процесі корпоратизації"

- іншого державного майна, яке перебуває на балансі юридичної особи,  що не належать до сфери управління  відповідного органу державної влади, згідно з формою № 2б(і) ("Відомості про державне майно, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належить до сфери управління відповідного органу державної влади") (Додаток 7);

Увага! Якщо на балансі юридичної особи відсутнє відповідне державне майно, у формі вводу "Юридична особа" в АС "Юридичні особи" необхідно проставити ознаку "На балансі відсутнє майно"

- подають ФДМУ в електронному вигляді файлом XXXXX_Y_derzh_repl.rar на адресу: rdmu@spfu.gov.ua та паперовому за підписом керівника органу державної влади:

щодо упорядкування обліку юридичних осіб та формування Реєстру

один раз на п'ять років не пізніше 25 квітня року, що настає за звітним (позапланово за рішенням КМУ протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним) (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом/роком) переліки юридичних осіб, у тому числі за якими внесено фінансові плани, показники фінансової, статистичної звітності, стосовно:

- державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ, організацій за формою № 1-реєстр(д) "Відомості про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації" (Додаток 5);

- господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, за формою № 1-реєстр(к) "Відомості про господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави" (Додаток 5);

- інших юридичних осіб, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, але на балансі яких перебуває державне майно за формою № 1-реєстр(і) "Відомості про юридичні особи, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, але на балансі яких перебуває державне майно" (Додаток 5);

щодо ведення Реєстру

у подальшому щокварталу протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом/роком), зміни у відомостях про юридичні особи, у тому числі за якими внесено фінансові плани, показники фінансової, статистичної звітності, стосовно:

- державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ, організацій за формою № 1(зм)-реєстр(д) "Зміни у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації" (Додаток 6);

- господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, за формою № 1(зм)-реєстр(к) "Зміни у відомостях про господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави" (Додаток 6);

- інших юридичних осіб, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, але на балансі яких перебуває державне майно, за формою № 1(зм)-реєстр(і) "Зміни у відомостях про юридичні особи, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, але на балансі яких перебуває державне майно" (Додаток 6);

щодо інвентаризації державного майна та формування Реєстру

один раз на рік не пізніше 25 квітня року, що настає за звітним (станом на 31 грудня) (або позапланово протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу), переліки державного майна за структурою форми № 2б (тільки в електронному вигляді) та

щокварталу протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом/роком), узагальнену інформацію стосовно:

- нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу державної влади, за формою № 2у(д) "Інформація щодо державного майна (нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій)" (Додаток 8);

- державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, у тому числі створених у процесі приватизації та корпоратизації державних підприємств, за формою № 2у(к) "Інформація щодо державного майна (державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій)" (Додаток 8);

- іншого державного майна, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, за формою № 2-у(і) "Інформація щодо державного майна (державного майна, яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади)" (Додаток 8);

щодо ведення Реєстру

щокварталу протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року, що настає за звітним (станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом/роком), інформацію стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення, а саме:

- нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу державної влади, за формою № 2р(д) "Інформація щодо державного майна (нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, щодо якого прийнято управлінські рішення), щодо якого прийнято управлінські рішення" (Додаток 9);

- державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, у тому числі в процесі приватизації та корпоратизації, за формою № 2р(к) "Інформація стосовно державного майна (державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій), щодо якого прийнято управлінські рішення" (Додаток 9);

- іншого державного майна, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади, за формою № 2р(і) "Інформація стосовно державного майна (державного майна, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належать до сфери управління відповідного органу державної влади), щодо якого прийнято управлінські рішення" (Додаток 9);

В паперовому вигляді:

- відомості про юридичні особи, у тому числі за якими внесено фінансові плани, показники фінансової, статистичної звітності, відповідно до форм № 1-реєстр(д), № 1-реєстр(к), № 1-реєстр(і) формуються у закладці "Звітність" в АС "Юридичні особи" за допомогою кнопки "Форма № 1-реєстр";

- зміни у відомостях про юридичні особи, у тому числі за якими внесено фінансові плани, показники фінансової, статистичної звітності, за формами № 1(зм)-реєстр(д), № 1(зм)-реєстр(к), № 1(зм)-реєстр(і) формуються у закладці "Звітність" в АС "Юридичні особи" за допомогою кнопки "Форма № 1(зм)-реєстр";

- відомості про державне майно за формами № 2б(д), № 2б(к), № 2б(і) формуються С "Юридичні особи" у формі вводу "Юридична особа" в АС "Юридичні особи" у закладці "Майно" за допомогою кнопки "Форма № 2б";

- узагальнена інформація про державне майно по органу державної влади за формами № 2у(д), № 2у(к), № 2у(і) формується у закладці "Звітність" в АС "Юридичні особи" за допомогою кнопки "Форма № 2-у";

- інформація стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення по органу державної влади, за формами № 2-р(д), № 2-р(к), № 2-р(і) формується у закладці "Звітність" в АС "Юридичні особи" за допомогою кнопки "Форма № 2-р".

В електронному вигляді інформація за всіма формами формується у закладці "Центр управління" в АС "Юридичні особи" за допомогою кнопки "Експорт до ФДМУ". Сформований файл XXXXX_Y_derzh_repl.rar (XXXXX - код згідно зі СПОДУ органу державної влади, який подає відомості, Y - номер посилки до ФДМУ) буде розташовано в каталозі......\Derzh\fdmu\Е..

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Приклад заповнення форми № 2б(д) наведено у Додатках 12, 13.

Умови формування звітних форм про юридичні особи та державне майно наведено у Додатку 14.

У разі виникнення питань за довідками звертатись до співробітників Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування ФДМУ:

з питань інсталяції та функціонування АС "Юридичні особи":

- Гнідковська Світлана Петрівна або Середа Тетяна Іванівна за телефоном 8 (044) 254-34-02 (E-mail: rdmu@spfu.gov.ua);

з питань методологічного характеру:

- Мудра Вероніка Олександрівна за телефоном 8 (044) 200-34-36 (E-mail: weronika@spfu.gov.ua);

- Шевчук Любов Станіславівна за телефоном 8 (044) 285-48-49 стосовно державного майна.

Заступник Голови Фонду
державного майна України


С. ЛєдомськаДодаток 1
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ПЛАН-ГРАФІК
робіт щодо формування та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності


Додаток 2
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

СХЕМА
інформаційних потоків для формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власностіДодаток 3
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна
України

О. Синенко


Додаток 4
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ВІДОМОСТІ
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про юридичні особи

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна
України

О. Синенко


Додаток 5
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ВІДОМОСТІ
про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарські організації, на балансі яких перебуває

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна
України

О. Синенко


Додаток 6
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ЗМІНИ
у відомостях про державні підприємства, їх об'єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна
України

О. Синенко


Додаток 7
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ВІДОМОСТІ
про державне майно

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна
України

О. Синенко


Додаток 8
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ІНФОРМАЦІЯ
щодо державного майна

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна
України

О. Синенко


Додаток 9
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ІНФОРМАЦІЯ
стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення

Директор Департаменту
інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування
Фонду державного майна
України

О. Синенко


Додаток 10
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

КЛАСИФІКАЦІЯ
структурних компонентів

Код СК

Назва СК

100

Соціальна сфера

101

Об'єкти житлового фонду

102

Об'єкти охорони здоров'я

103

Об'єкти відпочинку та туризму

104

Об'єкти торгівлі та громадського харчування

105

Об'єкти побутового обслуговування

106

Об'єкти культової та релігійної діяльності

107

Об'єкти історії, культури та мистецтва

108

Об'єкти фізичної культури та спорту

109

Об'єкти освіти та науки

112

Об'єкти ветеринарної діяльності

199

Інші об'єкти соціальної сфери200

Інженерна інфраструктура

201

Об'єкти інфраструктури автомобільного транспорту

202

Об'єкти інфраструктури залізничного транспорту

203

Об'єкти інфраструктури авіаційного транспорту

204

Об'єкти інфраструктури морського та річкового транспорту

205

Об'єкти інфраструктури міського електротранспорту

206

Об'єкти інфраструктури зв'язку

207

Об'єкти системи комунікацій та електромереж

208

Об'єкти меліоративної системи

209

Об'єкти нафторозподільчої та газорозподільної системи

299

Інші об'єкти інженерної інфраструктури300

Об'єкти цивільної оборони, мобілізаційний ресурс,  національної безпеки та оборони

301

Об'єкти цивільної оборони, мобілізаційний ресурс

302

Об'єкти національної безпеки та оборони400

Об'єкти виробничого та господарського призначення

401

Майнові комплекси промислового виробництва

402

Об'єкти сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

403

Об'єкти господарського та невиробничого призначення

499

Інші об'єкти виробничого та господарського призначення500

Об'єкти для здійснення регуляторної діяльності

501

Об'єкти для забезпечення фінансової діяльності,  кредитування, страхування та пенсійного забезпечення

502

Об'єкти для забезпечення діяльності структур, що займаються державним управлінням загального характеру в економічній та соціальній галузі

503

Об'єкти для забезпечення діяльності структур у сфері міжнародних відносин

504

Об'єкти для забезпечення діяльності органів прокуратури,  судової системи та системи з виконання покарань

505

Об'єкти охорони громадського порядку і безпеки

506

Об'єкти для забезпечення діяльності громадських організацій

599

Інші об'єкти для здійснення регуляторної діяльності600

Об'єкти незавершеного будівництва700

Земельні ділянки999

Інші об'єктиДодаток 11
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

КЛАСИФІКАЦІЯ
державного майна

Код ДМ

Назва ДМI

НЕРУХОМЕ МАЙНО, НЕРУХОМІСТЬ (НЕРУХОМІ РЕЧІ)1

БУДІВЛІ

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1110.3

Будинки садибного типу

1110.4

Будинки дачні та садові

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності,  індивідуальні

1122.3

Будинки житлові готельного типу

113

Гуртожитки

1130

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1211.2

Мотелі

1211.3

Кемпінги

1211.4

Пансіонати

1211.5

Ресторани та бари

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1220.3

Будівлі органів правосуддя

1220.4

Будівлі закордонних представництв

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1230.9

Будівлі торговельні інші

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення,  телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1242.2

Гаражі підземні

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1242.4

Навіси для велосипедів

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1252.2

Резервуари та ємності інші

1252.3

Силоси для зерна

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1252.5

Склади спеціальні товарні

1252.6

Холодильники

1252.7

Складські майданчики

1252.8

Склади універсальні

1252.9

Склади та сховища інші

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,  медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1261.3

Цирки

1261.4

Казино, ігорні будинки

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї, виставки та художні галереї

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

1262.3

Технічні центри

1262.4

Планетарії

1262.5

Будівлі архівів

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування,  навчальних закладів

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

1265

Зали спортивні

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.

1265.2

Басейни криті для плавання

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

1265.4

Манежі легкоатлетичні

1265.5

Тири

1265.9

Зали спортивні інші

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

1271.1

Будівлі для тваринництва

1271.2

Будівлі для птахівництва

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

1271.6

Будівлі тепличного господарства

1271.7

Будівлі рибного господарства

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1272.3

Цвинтарі та крематорії

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.1

Казарми збройних сил

1274.2

Будівлі міліцейських та пожежних служб

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1274.6

Господарські будівлі

1274.7

Кіностудії

1999.9

Інші будівлі

2

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ21

Транспортні споруди

211

Автостради, вулиці та дороги

2111

Автостради

2111.1

Дороги автомобільні магістральні

2111.2

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах

2112

Вулиці та дороги

2112.1

Вулиці та дороги міст і населених пунктів

2112.2

Позаміські, об'їзні та окружні дороги

2112.3

Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств

2112.4

Доріжки для велосипедної та верхової їзди

2112.5

Майдани, тротуари та пішохідні зони

2112.6

Польові дороги

2112.7

Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств

2112.8

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах

2112.9

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

212

Залізниці

2121

Залізниці магістральні

2121.1

Залізничні колії магістральні

2121.2

Під'їзні, станційні та сортувальні колії

2121.3

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

2121.9

Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші

2122

Залізниці місцеві

2122.1

Залізничні колії метрополітенів

2122.2

Трамвайні колії

2122.3

Залізниці підвісні та на естакадах

2122.4

Залізничні колії промислових підприємств

2122.5

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

2122.9

Споруди місцевого рейкового транспорту інші

213

Злітно-посадкові смуги

2130

Злітно-посадкові смуги

2130.1

Злітно-посадкові смуги для злету та посадки

2130.2

Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів

2130.3

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг

2130.9

Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші

214

Мости, естакади, тунелі та метро

2141

Мости та естакади

2141.1

Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні

2141.2

Залізничні мости та естакади надземні

2141.3

Мости комбіновані

2141.4

Мости польових доріг

2141.5

Мости пересувні, наплавні та пороми

2141.6

Мости пішохідні

2141.7

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад

2141.9

Мости та естакади інші

2142

Тунелі та метро

2142.1

Тунелі автодорожні

2142.2

Тунелі залізничні

2142.3

Тунелі комбіновані

2142.4

Тунелі метрополітенів

2142.5

Тунелі пішохідні

2142.6

Переходи підземні

2142.7

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро

2142.9

Тунелі та подібні споруди інші

215

Порти, канали, греблі та інші водні споруди

2151

Порти та судноплавні канали

2151.1

Портові споруди морські

2151.2

Портові споруди річкові

2151.3

Канали судноплавні

2151.4

Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах

2151.5

Споруди суднобудівної промисловості

2151.6

Порти військові

2151.9

Портові та судноплавні споруди інші

2152

Дамби

2152.1

Дамби гідроенергетичні

2152.2

Дамби для зрошення і регулювання водних потоків

2152.3

Водозахисні споруди теплових електростанцій

2152.4

Водозахисні споруди атомних електростанцій

2152.5

Дамби, греблі, загати та інші водозахисні насипні споруди

2153

Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди

2153.1

Акведуки, дюкери

2153.2

Канали магістральні зрошувальних систем

2153.3

Споруди систем водозабезпечення землеробства

2153.4

Споруди осушувальних систем

2153.5

Споруди зливових мереж

2153.9

Споруди зрошувального та осушувального господарства,  штучних водойм інші

22

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

221

Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

2211

Магістральні нафтопроводи та газопроводи

2211.1

Нафтопроводи магістральні

2211.2

Газопроводи магістральні

2211.3

Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні

2211.4

Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах

2211.5

Споруди зв'язку на магістральних нафто- та газопроводах

2211.9

Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші

2212

Магістральні водопроводи

2212.1

Водоводи магістральні та відводи від них

2212.2

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах

2212.3

Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах

2213

Магістральні телекомунікаційні лінії

2213.1

Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку

2213.2

Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі

2213.3

Споруди та системи радіозв'язку

2213.9

Споруди телекомунікацій інші

2214

Магістральні лінії електропередачі

2214.1

Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги

2214.2

Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги

2214.3

Лінії електричні розподільні середньої напруги

2214.4

Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі

2214.9

Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші

222

Місцеві трубопроводи та комунікації

2221

Місцеві газорозподільні системи

2221.1

Місцеві трубопроводи для транспортування газу

2221.2

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем

2222

Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів

2222.1

Місцеві водопровідні мережі

2222.2

Місцеві теплові мережі

2222.3

Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря

2222.4

Водяні свердловини, колодязі, бювети

2222.5

Водонапірні башти, фонтани

2222.9

Споруди місцевих трубопровідних систем інші

2223

Місцеві каналізаційні системи

2223.1

Місцеві каналізаційні та водостічні мережі

2223.2

Колектори каналізаційні

2223.3

Установки для перероблення стічних вод

2224

Місцеві електро- та телекомунікаційні системи

2224.1

Місцеві електросилові мережі

2224.2

Тролейбусні лінії

2224.3

Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж

2224.4

Місцеві телекомунікаційні лінії

2224.5

Місцеві телевізійні кабельні мережі

2224.9

Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші

23

Комплексні промислові споруди

230

Комплексні промислові споруди

2301

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств

2301.1

Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості

2301.2

Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю

2301.3

Споруди підприємств торф'яної промисловості

2301.4

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів

2301.5

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів

2301.6

Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів

2301.7

Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.)

2301.8

Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості

2301.9

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші

2302

Споруди підприємств електроенергетики

2302.1

Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні

2302.2

Електростанції теплові

2302.3

Електростанції атомні

2302.4

Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії

2302.5

Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів

2302.6

Споруди підприємств зі спалювання відходів

2302.9

Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші

2303

Споруди підприємств хімічної промисловості

2303.1

Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас

2303.2

Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії

2303.3

Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств

2303.4

Споруди коксохімічних заводів

2303.5

Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку

2303.6

Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні

2303.9

Споруди підприємств хімічної промисловості інші

2304

Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше

2304.1

Споруди агломераційного та доменного виробництва

2304.2

Споруди сталеплавильного виробництва

2304.3

Споруди прокатного виробництва

2304.4

Споруди трубного та метизного виробництва

2304.5

Споруди феросплавного виробництва

2304.6

Споруди вогнетривкого виробництва

2304.7

Споруди підприємств кольорової металургії

2304.9

Споруди підприємств металургійної промисловості інші

24

Інші інженерні споруди

241

Споруди спортивного та розважального призначення

2411

Стадіони, спортивні поля та майданчики

2411.1

Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі

2411.2

Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту

2411.3

Споруди для занять водним спортом

2412

Інші споруди спортивного та розважального призначення

2412.1

Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку

2412.2

Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку

2412.3

Льотні поля та поля для парашутного спорту

2412.4

Споруди кінних центрів

2412.5

Громадські сади та парки для розваг і відпочинку

2412.6

Споруди зоологічних та ботанічних садів

2412.7

Майданчики для гри в гольф

242

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше

2420

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше

2420.1

Військові випробувальні центри

2420.2

Військові полігони та стрільбища

2420.3

Військові інженерні фортифікаційні споруди

2420.4

Космодроми та дільниці для запуску супутників

2420.5

Полігони складування побутових відходів

2420.6

Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів

2420.7

Відвали гірничих розробок

2420.8

Споруди цивільної оборони, мобілізаційного ресурсу (бомбосховища тощо)

2420.9

Споруди автозаправних станцій

2421.1

Огородження

2999.9

Інші інженерні споруди3

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

31

Землі за основним цільовим призначенням

3100.1

Землі сільськогосподарського призначення

3100.2

Землі житлової та громадської забудови

3100.3

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

3100.4

Землі оздоровчого призначення

3100.5

Землі рекреаційного призначення

3100.6

Землі історико-культурного призначення

3100.7

Землі лісового фонду

3100.8

Землі, зайняті зеленими насадженнями за межами населених пунктів

3101.0

Землі водного фонду та водні об'єкти

3101.1

Землі, зайняті водними об'єктами (морями, річками,  озерами, болотами, а також островами)

3101.2

Землі, зайняті водними об'єктами (водосховищем, ставком,  каналом, іншими водоймами)

3101.3

Землі, зайняті прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, береговими смугами водних шляхів

3101.9

Інші землі водного фонду

3102.1

Землі промисловості

3102.2

Земельні ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами (кар'єри, копальні, свердловини тощо)

3102.3

Землі транспорту, зв'язку, енергетики

3102.4

Землі оборони

3199.9

Землі іншого призначення

3299.9

Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб,  можуть перебувати у запасі4

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО (будівлі та споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані)

41

Будівлі, що перебувають у недобудованому стані

4100.1

Будівлі виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані

4100.2

Будівлі житлового фонду, що перебувають у недобудованому стані

4109.9

Будівлі невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані, інші

42

Споруди, що перебувають у недобудованому стані

4200.1

Споруди житлового фонду, що перебувають у недобудованому стані

4200.2

Споруди виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані

4209.9

Споруди невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані, інші

4999.9

Інші об'єкти незавершеного будівництва5

ІНШЕ МАЙНО (РЕЧІ), НА ЯКЕ ПОШИРЕНО РЕЖИМ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ

5000.1

Повітряні судна

5000.2

Морські та річкові судна

5000.3

Космічні об'єкти

5000.4

Залізничні транспортні засоби

5000.5

Автомобільні транспортні засоби

5000.6

Електротранспортні засоби

5000.7

Сільськогосподарська техніка

5999.9

Інші речі (майно), права на які підлягають державній реєстрації

II

РУХОМЕ МАЙНО (РЕЧІ)6

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

6000.1

Авіаційна техніка

6000.2

Морські, річкові судна та інші плавучі засоби

6000.3

Космічні апарати

6000.4

Залізничні транспортні засоби, рухомий склад залізниці

6000.5

Автомобільні транспортні засоби

6000.6

Електротранспортні засоби

6000.7

Сільськогосподарська техніка

6000.8

Виробничі (відомчі) транспортні засоби (вагонетки,  автокари, електрокари тощо)

6999.9

Транспортні засоби інші7

ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ, ІНВЕНТАР ТА ІНШЕ РУХОМЕ МАЙНО

71

Обладнання, устаткування (у тому числі прилади і машини)

711

Обладнання та устаткування соціальної сфери

7110.1

Обладнання та устаткування житлового фонду

7110.2

Обладнання та устаткування охорони здоров'я

7110.3

Обладнання та устаткування відпочинку та туризму

7110.4

Обладнання та устаткування торгівлі та громадського харчування

7110.5

Обладнання та устаткування побутового обслуговування

7100.6

Обладнання та устаткування культової та релігійної діяльності

7110.7

Обладнання та устаткування історії, культури та мистецтва

7110.8

Обладнання та устаткування фізичної культури та спорту

7110.9

Обладнання та устаткування освіти та науки

7112.1

Обладнання та устаткування ветеринарної діяльності

7119.9

Інше обладнання та устаткування соціальної сфери712

Інженерна інфраструктура

7120.1

Обладнання та устаткування інфраструктури автомобільного транспорту

7120.2

Обладнання та устаткування інфраструктури залізничного транспорту

7120.3

Обладнання та устаткування інфраструктури авіаційного транспорту

7120.4

Обладнання та устаткування інфраструктури морського та річкового транспорту

7120.5

Обладнання та устаткування інфраструктури міського електротранспорту

7120.6

Обладнання та устаткування інфраструктури зв'язку

7120.7

Обладнання та устаткування системи комунікацій та електромереж

7120.8

Обладнання та устаткування меліоративної системи

7120.9

Обладнання та устаткування нафторозподільчої та газорозподільчої системи

7129.9

Інше обладнання та устаткування інженерної інфраструктури713

Обладнання та устаткування цивільної оборони,  мобілізаційний ресурс, національної безпеки та оборони

7130.1

Обладнання та устаткування цивільної оборони,  мобілізаційний ресурс

7130.2

Обладнання та устаткування національної безпеки та оборони

7139.9

Інше обладнання та устаткування цивільної оборони,  мобілізаційний ресурс, національної безпеки та оборони714

Обладнання та устаткування виробничого призначення

7140.1

Обладнання та устаткування промислового виробництва

7140.2

Обладнання та устаткування сільського господарського призначення, лісівництва та рибного господарства

7149.9

Інше обладнання та устаткування виробничого призначення715

Обладнання та устаткування для здійснення регуляторної діяльності

7150.1

Обладнання та устаткування для забезпечення фінансової діяльності, кредитування, страхування та пенсійного забезпечення

7150.2

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності структур, що займаються державним управлінням загального характеру в економічній та соціальній галузі

7150.3

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності структур у сфері міжнародних відносин

7150.4

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності органів прокуратури, судової системи та системи з виконання покарань

7150.5

Обладнання та устаткування охорони громадського порядку і безпеки

7150.6

Обладнання та устаткування для забезпечення діяльності громадських організацій

7159.9

Інше обладнання та устаткування для здійснення регуляторної діяльності716

Вимірювальні прилади та пристрої

7160.1

Прилади та пристрої для вимірювання

7160.2

Годинники та хронометри

7199.9

Інше обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини)72

Малоцінні та швидкозношувані предмети (інвентар)

7200.1

Виробничий інвентар, прилади, інструменти (верстаки,  прилавки, вентилятори, електропечі, замки, запори тощо)

7200.2

Господарський інвентар, меблі, офісне обладнання (шафи,  дивани, столи, стільці, шафи і ящики, друкарські машинки,  розмножувальні апарати, килими тощо)

7299.9

Інші малоцінні та швидкозношувані предмети73

Фонди бібліотек, органів науково-технічної документації, архівів, музеїв та подібних установ

7300.1

Книги

7300.2

Культурні та музейні цінності

7399.9

Інші фонди бібліотек, органів науково-технічної документації, архівів, музеїв та подібних установ

7999.9

Інше рухоме майноIII

ІНШІ ОСОБЛИВІ ОБ'ЄКТИ8

Інші особливі об'єкти

81

Військове майно (озброєння, бойова техніки та боєприпаси)

8100.1

Військове майно (озброєння, бойова техніки та боєприпаси)82

Особливі об'єкти цивільних прав

8200.1

Продукти, плоди, доходи

8200.2

Тварини

8200.3

Майнові права та обов'язки (цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності тощо)

8200.4

Валютні цінності, гроші

8299.9

Інші особливі об'єкти цивільних прав83

Зелені насадження

8300.1

Зелені насадження у межах населених пунктів

8300.2

Зелені насадження полезахисних лісових смуг, захисні насадження на смугах відводу залізниць, на смугах відводу автомобільних доріг, на смугах відводу каналів,  гідротехнічних споруд та водних об'єктів

8300.3

Плодово-ягідні насадження на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках

8300.4

Виноградники

8300.5

Лікарські культури, трави

8300.6

Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей

8300.7

Культури овочеві

8300.8

Культури ефіроолійні

8399.9

Інші зелені насадження9999.9

Інше майноДодаток 12
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ДЕРЖАВНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО,
що знаходиться на балансі


Додаток 13
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

ВІДОМОСТІ
про нерухоме


Додаток 14
до інструктивного листа ФДМУ
11.05.2006  № 10-15-6871

УМОВИ ФОРМУВАННЯ
звітних форм про юридичні особи та державне майновгору