Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 16.05.20133303-05/16851-12
Документ v6851731-13, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.05.2013  № 3303-05/16851-12


Управлінню з будівництва, ремонту
та реконструкції Департаменту
будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
пл. Конституції, 7, м. Харків, 61200

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти аварійно-відбудовних робіт у житловому будинку по пр. Московському, 248-г. I черга (оголошення № 095250 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.03.2013 № 22/2 (765/2) Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі - Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю "Стальконструкція".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 25.03.2013.

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 25.03.2013 № 3303-05/10188-08).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника аварійно-відбудовних робіт у житловому будинку по пр. Московському, 248-г. I черга, оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.03.2013 № 2/1.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника (далі - обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умов застосування даної процедури закупівлі, є Закон України "Про здійснення державних закупівель", Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями", постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 105-р "Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по просп. Московському, 248г, у м. Харкові", розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 14.03.2013 № 90 "Про визначення розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня".

У пункті 6 обгрунтування зазначено, що у житловому будинку по пр. Московському, 248-г у м. Харкові стався вибух балону зі скрапленим газом на 10-му поверсі (висновок Харківської національної академії міського господарства про технічний стан будівельних конструкцій житлового будинку по пр. Московському, 248-г у м. Харкові з рекомендаціями по ремонту, технічними рішеннями з посилення конструкцій та часткової їх заміни). У результаті вибуху та пожежі будинок зазнав значних пошкоджень, особливо несучих і огороджуючих конструкцій та внутрішніх інженерних систем у зоні 9 - 11 поверхів, виведено з ладу ліфти, вогнем знищено значну кількість вікон, дверей та інших елементів опорядження квартир, коридорів і сходинкової клітки, при гасінні пожежі залито водою багато квартир, що унеможливило подальшу надійну та безпечну експлуатацію житлового будинку та проживання мешканців без проведення аварійно-відбудовних робіт.

Згідно з експертним висновком Міністерства надзвичайних ситуацій від 21.12.2012 № 03-12311/162 вибух побутового газу, що стався у житловому будинку пр. Московському, 248-г у м. Харкові, класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 105-р "Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по просп. Московському, 248г, у м. Харкові" Харківській обласні державній адміністрації виділено 7381581 грн. для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по просп. Московському, 248-г, у м. Харкові.

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 14.03.2013 № 90 Замовника визначено розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, виділених Харківській обласній державній адміністрації з резервного фонду державного бюджету для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталась у житловому будинку по просп. Московському, 248-г, у м. Харкові.

Таким чином, вищезазначені документи підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, а саме: нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема, пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що вищевказана процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору