Документ v6708342-08, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2008

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
18.06.2008 N 11/2-18/6708-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць

Щодо застосування норм законодавства
про порушення митних правил при переміщенні
через митний кордон товарів, що підозрюються
у порушенні прав інтелектуальної власності

На виконання пункту 5 протоколу N 20 наради у Голови
Державної митної служби України Хорошковського В.І. 26.05.08,
надаємо методичні рекомендації щодо застосування норм
законодавства про порушення митних правил при переміщенні через
митний кордон товарів, що підозрюються у порушенні прав
інтелектуальної власності.
Відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ) порушення
митних правил, передбачене статтею 345, полягає у ввезенні на
митну територію України або вивезенні за межі цієї території
товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької
діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної
власності.
Відповідно до статті 65 Митного кодексу України ( 92-15 ), у
разі потреби, для участі у здійсненні митного контролю можуть
залучатися спеціалісти та експерти. Залучення спеціалістів та
експертів здійснюється керівником митного органу або його
заступником за погодженням з керівником підприємства, установи,
організації, де працює спеціаліст чи експерт.
Відповідно до вимог статті 75 Митного кодексу України
( 92-15 ) з метою здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим
розпорядженням керівника відповідного митного органу або його
заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарів для
дослідження (аналізу, експертизи).
Наявність у висновку спеціаліста (експерта) інформації про
те, що досліджувані товари переміщувалися з порушенням прав
інтелектуальної власності, вказує на можливі ознаки порушення
митних правил, передбаченого статтею 345 Митного кодексу України
( 92-15 ).
У даному випадку має розглядатися питання щодо складання
протоколу про порушення митних правил.
Після заведення справи про порушення митних правил доцільним
є проведення експертизи відповідно до вимог статей 380 - 382
Митного кодексу України ( 92-15 ).
Відповідно до частини десятої статті 257 Митного кодексу
України ( 92-15 ) якщо протягом строків, зазначених у частині
другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під
час переміщення товарів, щодо яких прийнято рішення про
призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком
експертизи, проведеної уповноваженим органом, то митний орган у
встановленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення
митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення -
вилучаються в порядку, встановленому цим Кодексом.
Питання захисту прав власників об'єктів права інтелектуальної
власності врегульовані Цивільним кодексом України ( 435-15 ),
законами України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ), "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"
( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ),
іншими законами у цій сфері, постановою Кабінету Міністрів України
від 13.04.07 N 622 ( 622-2007-п ) "Питання реєстрації об'єктів
права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання
інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і
контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права
інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення
товарів за ініціативи митного органу".
У зв'язку з цим, зазначаємо, що з позиції
адміністративно-процесуального законодавства, наявність або
відсутність судового провадження, пов'язаного з цивільно-правовим
захистом прав інтелектуальної власності, не є перешкодою для
розгляду питання щодо складання протоколу про порушення митних
правил за ознаками статті 345 Митного кодексу України ( 92-15 ).
Перший заступник
Голови Служби А.Є.Гутник
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору