Документ v65_4203-04, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2004

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Юридичне управління
Л И С Т
08.12.2004 N 0706-C48265/4

Відповідно до частини Другої статті 21 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ), працівник має право реалізувати свої
здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення
трудового договору на одному або одночасно на декількох
підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено
законодавством, колективним договором або угодою сторін. Це дає
змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати
трудові договори про роботу за сумісництвом.
Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій,
затвердженого наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну від 28.06.93 р.
N 43 ( z0076-93 ), керівники державних підприємств, установ,
організації, їхні заступники, керівники структурних підрозділів
державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів,
лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за
сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і
творчої діяльності).
Обмеження на роботу за сумісництвом стосуються і працівників,
основним місцем роботи яких є державне підприємство, установа,
організація (незалежно від того, на державному чи недержавному
підприємстві вони виконують роботу за сумісництвом), і
працівників, що стають до роботи за сумісництвом на державне
підприємство, установу, організацію (незалежно від того, з
державним чи недержавним підприємством працівник уклав раніше
трудовий договір про основну роботу).
Відповідно до пункту 5 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, створених за участю державних підприємств" від
31.12.92 р. N 24-92 ( 24-92 ), керівникам, заступникам керівників
державних підприємств, установ і організацій, їх структурних
підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів
місцевого і регіонального самоврядування забороняється
безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю.
Начальник юридичного управління
Мінпраці і соціальної політики І.Тубелецьвгору