Про розгляд листа (щодо окремих питань оподаткування)
ДПС України; Лист, Витяг від 13.04.20126542/6/15-1415
Документ v6542837-12, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.04.2012  № 6542/6/15-1415

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист <...> щодо окремих питань оподаткування і повідомляє.

Пунктом 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу (п. 44.2 п. 44 Кодексу).

Відповідно до ст. 9 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування згідно п. 138.2 ст. 138 Кодексу, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів можуть бути віднесені до складу витрат платника податку відповідного виду в залежності від призначення використання транспортних засобів (загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут) (ст. 138 Кодексу).

Законом України від 05.07.2011 № 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" у текстах законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух" та "Про міліцію" вилучено посилання на дорожні листи. Тобто підприємства, які експлуатують транспортні засоби, мають право не виписувати водіям дорожні листи.

Поряд з цим Типова форма первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкція про порядок її застосування затверджені наказом Держкомстату України № 74 від 17.02.98, зареєстрованим в Мін'юсті України 03.03.98 за № 149/2589, на даний час залишається чинною.

Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Тому роз'яснення нормативних актів можуть надаватися органами, що їх видали, або за погодженням з ними іншим органом, якщо інше не встановлено безпосередньо органом, що видав нормативно-правовий акт.

<...>.

Заступник Голови

А.П. Ігнатоввгору