Щодо обов'язкової сертифікації послуг, що надаються дитячими оздоровчими закладами
Держспоживстандарт України; Лист, Витяг, Перелік від 19.07.20106524-3-11/17
Документ v6524609-10, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Л И С Т
19.07.2010 N 6524-3-11/17

Щодо обов'язкової сертифікації послуг, що надаються
дитячими оздоровчими закладами

Держспоживстандарт України розглянув лист <...> стосовно
обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення
(проживання) та послуг харчування (далі - послуги), які надаються
дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, у зв'язку із
виключенням статті 10 із Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" ( 375-17 ) (далі - Закон).
Нормативно-правовою базою, на підставі якої на сьогодні в
Україні діє обов'язкова сертифікація послуг харчування та послуг з
тимчасового розміщення (проживання), що надаються дитячими
закладами оздоровлення та відпочинку, є: Закон України від 18.11.2003 p. N 1282-IV ( 1282-15 ) "Про
туризм" (стаття 18); постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 297
( 297-2006-п ) "Про затвердження Порядку надання послуг з
тимчасового (розміщення) проживання" (п. 8); Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні (розд. 30), затверджений наказом Держспоживстандарту
України від 01.02.2005 р. N 28 ( z0466-05 ) та зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 04.05.2005 р. за N 466/10746; Правила обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового
розміщення (проживання), затверджені наказом Держстандарту України
від 27.01.99 р. N 37 ( z0236-99 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 27.12.2007 р. за N 1418/14685; Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування,
затверджені наказом Держстандарту України від 27.01.99 р. N 37
( z0235-99 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
15.04.99 р. за N 235/3528.
Скасування статті 10 Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" ( 375-17 ) більшістю керівниками дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку була сприйнята як відміна в
Україні обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення
(проживання) та послуг харчування, які надаються дитячими
закладами оздоровлення та відпочинку.
У той час обов'язкова сертифікація цих послуг на сьогодні
передбачена чинним законодавством, а відміна статті 10 Закону
України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) лише
відмінила запровадження на додаток до вже існуючої сертифікації
послуг харчування та послуг з тимчасового розміщення (проживання),
запровадженої на виконання Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ) ще і сертифікацію послуг з оздоровлення та
відпочинку.
Обов'язкова сертифікація послуг, які надаються дитячими
закладами оздоровлення та відпочинку, здійснюється з метою
встановлення їх відповідності обов'язковим вимогам нормативних
документів щодо безпеки для життя та здоров'я людей, захисту їх
майна та охорони довкілля, включених до Переліку продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації в Україні ( z0466-05 ).
Отже, діяльність дитячих закладів оздоровлення і відпочинку
із надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) та послуг
харчування належить до сфери регулювання Закону України "Про
туризм" ( 324/95-ВР ), відповідно до якого такі дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку є суб'єктами туристичної діяльності з
надання туристичних послуг у сфері внутрішнього дитячого та
лікувально-оздоровчого туризму.
Крім цього, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" ( 375-17 ) дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку можуть надавати послуги з тимчасового розміщення
(проживання) та послуги харчування. Зазначені послуги, згідно з
чинним законодавством, підлягають в Україні обов'язковій
сертифікації.
Надсилаємо перелік нормативних документів, що встановлюють
загальні вимоги безпеки цих послуг, яких повинні дотримуватись усі
без винятку засоби розміщування та заклади ресторанного
господарства, у тому числі і дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку (додається).
Заступник Голови Л.Віткін

Додаток

ПЕРЕЛІК
нормативних документів,
на відповідність яким виконується обов'язкова
сертифікація послуг харчування та послуг з тимчасового
розміщення (проживання), що надаються
дитячими закладами оздоровлення
та відпочинку

ДСТУ 4268:2003 "Послуги туристичні. Засоби розміщування.
Загальні вимоги"; ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства.
Класифікація"; ГОСТ 28681.3-95 "Туристско-экскурсионное обслуживание.
Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов"; ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие
требования"; ГОСТ 30524-97 "Общественное питание. Требования к
обслуживающему персоналу"; ГОСТ 30389-95 "Общественное питание. Классификация
предприятий" (втратив чинність з 2004 року); ГОСТ 30390-95 "Общественное питание. Кулинарная продукция,
реализуемая населению. Общие технические условия"; ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность. Общие требования"; СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"; ДБНВ 2.2-9-99 "Общественные здания и сооружения. Основные
положения"; СанПІН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания
территорий и населенных мест"; СанПіН 42-123-5777-91 "Санитарные правила для предприятий
общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия,
вырабатывающие мягкое мороженое".



вгору