Про розгляд листа (щодо податку на додану вартість)
ДПС України; Лист від 09.03.20116505/7/16-1517-26
Документ v6505837-11, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2011

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
09.03.2011 N 6505/7/16-1517-26
Державній податковій
адміністрації у м. Києві

Про розгляд листа

Відповідно до пункту 1.2 статті 1 Закону України "Про податок
на додану вартість" від 03.04.97 N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) (далі -
Закон) для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють
спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи,
вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік
результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником
податку, уповноваженим на це іншими сторонами, згідно з умовами
договору, окремо від обліку господарських відносин між учасниками
спільної (сумісно) діяльності прирівнюються до відносин на основі
окремих цивільно-правових договорів.
Згідно з підпунктом 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 Закону
( 168/97-ВР ) при здійсненні спільної (сумісної діяльності)
передача товарів (робіт, послуг) на баланс платника податку,
уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної
діяльності, вважається поставкою таких товарів (робіт, послуг).
Об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно
до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону ( 168/97-ВР ) є
операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце
поставки яких знаходиться на митній території України.
Відповідно до пункту 6.1 статті 6 Закону ( 168/97-ВР )
об'єкти оподаткування, визначені статтею 3 Закону, за винятком
операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких
застосовується нульова ставка згідно з Законом, оподатковуються за
ставкою 20 відсотків.
Згідно з підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону
( 168/97-ВР ) податковий кредит звітного періоду складається із
сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за
ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону
( 168/97-ВР ), протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх
імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в
оподатковуваних операціях як у межах господарської діяльності
платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів
(основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних
активів), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого
використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для
оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника
податку.
Згідно з підпунктом 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону
( 168/97-ВР ) не підлягають включенню до складу податкового
кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з
придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими
накладними чи митними деклараціями ( 748-97-п ) (іншими подібними
документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).
Враховуючи вищевикладене, особа, яка уповноважена вести облік
результатів такої спільної діяльності, може включити суми ПДВ з
вартості отриманих нематеріальних активів до складу податного
кредиту за умови наявності податкових накладних, оформлених
відповідно до вимог чинного законодавства, та використання таких
нематеріальних активів в оподатковуваних операціях в межах
господарської діяльності.
Повернення нематеріальних активів учасниками спільної
діяльності оподатковується податком на додану вартість у
загальновстановленому порядку за ставкою ПДВ 20%.
Заступник Голови Комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПА України О.М.Любченковгору