Документ v6497872-16, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.03.2016  № 6497/6/99-99-19-03-03-15

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення ТОВ "XXXX" (далі - Товариство) щодо реєстрації Товариства платником акцизного податку, реєстрації акцизних накладних в системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) при його використанні для власних виробничих потреб і повідомляє таке.

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909), яким розширено перелік платників акцизного податку.

Так, згідно з пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

<…>

Відповідно до звернення, Товариство укладає договори підряду, згідно із якими виконавці (треті особи) надають послуги Товариству із використанням техніки, що належить третім особам, по збиранню врожаю Товариства (замовника), але з використанням палива замовника (Товариства).

Отже, Товариство здійснює передачу (відпуск, відвантаження) пального для заправки техніки, що належить виконавцям, тобто по суті пальне передається на підставі договорів про виробництво послуг із сировини замовника (Товариства). Такі операції є реалізацією пального в розумінні абзацу другого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Отже, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

<…>

Згідно із зверненням Товариства закупівля і використання пального здійснюється для власних виробничих потреб Товариства (для заправки техніки для роботи на полях).

Законом № 909 з 1 березня 2016 року запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) та введено акцизну накладну - обов'язковий електронний документ, який складається при всіх операціях реалізації пального на внутрішньому ринку та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Кодексу.

Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Зазначаємо, що 01.03.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 114 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних". 27.02.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального". Подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України накази Міністерства фінансів України щодо затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядків заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

Об'єктами оподаткування є операції, зокрема, з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу (пп. 212.1.2 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).

Водночас відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу об'єктами оподаткування є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Таким чином, Товариство на всі обсяги витраченого пального (у т.ч. реалізованого (переданого підрядникам для виконання робіт / надання послуг із збирання врожаю Товариства, використаного для власних виробничих потреб Товариства) зобов'язане складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого (витраченого) пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою виявлення об'єкта оподаткування акцизним податком, а саме: обсягів перевищення витраченого (реалізованого) пального над отриманим.

При цьому якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний податок, то у Товариства не виникатиме об'єкта оподаткування відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 статті 213 Кодексу.

У зверненні Товариством зазначено, що воно може здійснювати безоплатний відпуск пального шкільним закладам, соціальним службам, місцевим органам державної влади або органам місцевого самоврядування тощо.

<…>

Отже, операції безоплатної передачі пального, розглядаються як операції дарування, та відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу вважаються реалізацією пального.

Зміни, внесені до Кодексу Законом № 909 щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального, набрали чинності з 01.03.2016.

Відповідно до пп. 231.1.1 п. 231.1 ст. 231 Кодексу платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Таким чином, з 01.03.2016 запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП), обов'язковим елементом якої є електронний документ - акцизна накладна, який складається при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку.

Відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу об'єктами оподаткування є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою виявлення об'єкта оподаткування акцизним податком, а саме: обсягів перевищення витраченого (реалізованого) пального над отриманим.

При цьому якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку, з яких сплачено акцизний податок, то у Товариства не виникатиме об'єкта оподаткування відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 статті 213 Кодексу.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 231.1 ст. 231 Кодексу, платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального втраченого, як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.

<…>

Щодо обсягів пального, яке придбане Товариством і не використане Товариством на момент реєстрації платником акцизного податку.

Абзацом другим п. 11 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року є перехідним періодом дії СЕАРП. Відповідно, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють реалізацію пального, для роботи в СЕАРП повинні були до 1 березня 2016 року зареєструватися платниками акцизного податку з реалізації пального шляхом включення до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

Особи, включені до Реєстру платників, зобов'язані провести станом на 0 год. 00 хв. 1 березня 2016 року інвентаризацію обсягів залишку пального, у тому числі отриманого від інших суб'єктів господарювання, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок.

Акт інвентаризації протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 березня 2016 року, має бути поданий платником до контролюючого органу для врахування відповідних обсягів залишку пального у обліковій картці в СЕАРП, яка автоматично відкривається ДФС кожному платнику, внесеному до Реєстру платників.

Дані акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку протягом шести календарних місяців із дня його подання.

Зазначені в акті інвентаризації обсяги залишку пального у розрізі кодів відповідно до УКТЗЕД одноразово збільшують показник (АНакл) за відповідними кодами відповідно до УКТЗЕД як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Отже, у разі наявності у платника податку обсягів залишку пального, по яких не проведено інвентаризацію і по яких не може бути збільшено показник (АНакл), такі обсяги повинні при реалізації пального заноситись в СЕАРП шляхом оформлення заявок на поповнення обсягу залишку пального в порядку, визначеному п. 232.4 ст. 232 Кодексу.

<…>

Голова

Р.М. Насіроввгору