Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 26.02.20143304-05/6323-08
Документ v6323731-14, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.02.2014  № 3304-05/6323-08


Управлінню освіти Глибоцької
райдержадміністрації Чернівецької області
вул. Шевченка, 1, смт. Глибока,
Чернівецька обл., 60400

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг їдалень (послуги з організації гарячого харчування учнів 1 - 4 класів, учнів пільгової категорії 5 - 11 класів та вихованців ДНЗ) (оголошення № 200149 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.11.2013 № 93 (836)), проведеної Управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації Чернівецької області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 10.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 10.01.2014 № 3304-05/539-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається, зокрема, очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами).

Водночас у річному плані закупівель Замовника на 2013 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 26.12.2013 № 29, не зазначено очікувану вартість предмета закупівлі словами.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг їдалень (послуги з організації гарячого харчування учнів 1 - 4 класів, учнів пільгової категорії 5 - 11 класів та вихованців ДНЗ) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.11.2013 № 41.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено, що Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії, зокрема наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Водночас підпунктом 1 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів на підтвердження кваліфікаційного критерію "наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази" надає довідку, складену у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору.

Таким чином, Замовником не зазначено способу підтвердження наявності в учасника власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Підпунктом 5 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що учасники в складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати копію довідки з ДПІ форми 4-ОПП.

До Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме: у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України тепер підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку.

Таким чином, пропонуємо при розроблені та затвердженні Замовниками документації конкурсних торгів враховувати вищевказані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.12.2013 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ФОП Бондарюк Н.Я.

12594363,85

2

ТзОВ "ГАЛС ЛТД"

11602776,26

Пунктом 5 "Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, (далі - Наказ № 922) передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів (особисто або поштою), у колонці 3 необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код, учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів, а у колонці 5 має бути, зокрема підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів, а також реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів повинен містити відбиток печатки.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код, учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів, інформації про спосіб подання учасниками пропозицій конкурсних торгів та реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить підпису особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів, та відбитку печатки.

Формами протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затверджених Наказом № 922, передбачено, що у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 8 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі.

При цьому у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.12.2013 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.12.2013 не зазначено повного найменування та ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Підпунктом 1.1 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати довідку, складену у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору. (У довідці обов'язково вказати наявність приміщення, погодженого з СЕС, відповідно до санітарних норм, де буде здійснюватися приготування готової їжі, наявність транспортного засобу, яке відповідає санітарним нормам для підвозу готової їжі в навчальні заклади).

У складі пропозиції конкурсних торгів ТзОВ "ГАЛС ЛТД" надано довідку про наявність обладнання, автотранспорту, приміщень та устаткування, використання яких планується учасником для надання послуг, від 24.12.2013 № 416 у якій зазначено інформацію про наявність складу для зберігання продуктів харчування, що належить ТзОВ "ГАЛС ЛТД" на правах власності, та що склад відповідає вимогам санітарного законодавства (висновок № 26 від 19.04.2011).

На підтвердження наявності приміщення, погодженого з СЕС, відповідно до санітарних норм, де буде здійснюватися приготування готової їжі, ТзОВ "ГАЛС ЛТД" надає у складі пропозиції конкурсних торгів висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.04.2011 № 26 у якому зазначено об'єктом експертизи консервний цех по виробництву плодово-овочевої продукції потужністю 3,8 муб/рік, склад для зберігання продуктів харчування.

Таким чином, вищезазначений висновок не підтверджує, що відповідне приміщення ТзОВ "ГАЛС ЛТД" погоджене з СЕС згідно з санітарними нормами, де буде здійснюватися приготування готової їжі.

Разом з тим, у складі пропозиції конкурсних торгів ФОП Бондарюк Н. Я. надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, яка не містить інформації про наявність приміщення, погодженого з СЕС, відповідно до санітарних норм, де буде здійснюватися приготування готової їжі, наявність транспортного засобу, яке відповідає санітарним нормам для підвозу готової їжі в навчальні заклади.

Підпунктом 3.1 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати, зокрема відгуки в оригіналі (рекомендації) від інших замовників (клієнтів) про виконання аналогічних договорів - не менше 2-х (за останні 2 роки).

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торгів ФОП Бондарюк Н. Я. надано один відгук про виконання цих договорів, що не відповідає вимогам підпункту 3.1 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів в частині надання відгуків від інших замовників (клієнтів) про виконання аналогічних договорів - не менше 2-х (за останні 2 роки).

Підпунктом 4 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що на підтвердження відсутності причин для відмови в участі у процедурі закупівлі учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати копію виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ФОП Бондарюк Н. Я. не містить копії виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Підпунктом 14 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати висновок СЕС (копія) на зберігання харчових продуктів (склади), виданий у 2013 році.

Разом з тим у складі пропозицій конкурсних торгів ТзОВ "ГАЛС ЛТД" та ФОП Бондарюк Н. Я. не надано висновків СЕС на зберігання харчових продуктів (склади), виданих у 2013 році.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ФОП Бондарюк Н. Я. та ТзОВ "ГАЛС ЛТД" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги якщо відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з цим Законом.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов'язком замовника.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.12.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ФОП Бондарюк Н. Я. та ТзОВ "ГАЛС ЛТД", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено ТзОВ "ГАЛС ЛТД", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою (оголошення № 003006 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.01.2014 № 1 (847)).

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі послуг їдалень (послуги з організації гарячого харчування учнів 1 - 4 класів, учнів пільгової категорії 5 - 11 класів та вихованців ДНЗ), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів Замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- річний план закупівель Замовника на 2013 рік, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 04.06.2013 № 1, не відповідає умовам пункту 6 Інструкції;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.12.2013 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.12.2013 не відповідає умовам Форм реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затверджених Наказом № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТзОВ "ГАЛС ЛТД" не відповідає умовам підпункту 1.1 та 14 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ФОП Бондарюк Н.Я. не відповідає умовам підпункту 1.1, 3.1, 4 та 14 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором від 20.01.2014 № 6 на закупівлю послуг їдалень (послуги з організації гарячого харчування учнів 1 - 4 класів, учнів пільгової категорії 5 - 11 класів та вихованців ДНЗ), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору