Документ v62_6563-00, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2000

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
N 17-62/6 від 22.06.2000
м.Київ
vd20000622 vn17-62/6

Про необхідність усунення порушень вимог Указу
Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення
обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності" Запорізькою обласною державною
адміністрацією

На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових актів місцевих
органів виконавчої влади, з метою усунення надмірного та
необгрунтованого державного втручання у підприємницьку діяльність
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва В С Т А Н О В И В:
Голова Запорізької обласної державної адміністрації видав
розпорядження від 13.01.99 N 16 "Про виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 26.10.98 N 1693, 1694 та наказу
Держспецмонополії України від 18.12.98 N 27" (далі -
Розпорядження). Аналіз Розпорядження виявив норми, які суперечать положенням
чинного законодавства України, а реалізація окремих норм
Розпорядження може призвести до негативних економічних наслідків
для підприємців, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю
алкогольними напоями та тютюновими виробами в Запорізькій області. 1. В пункті 1.1 Розпорядження дається вказівка управлінню
"Запоріжспецмонополія" здійснювати погодження на видачу ліцензій
на роздрібну та оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими
виробами тільки тим суб'єктам підприємницької діяльності,
незалежно від форм власності, які не мають заборгованості перед
бюджетом по сплаті податків згідно з довідкою від Державних
податкових інспекцій за місцем реєстрації, а також таким, які
розрахувались за отриману продукцію з місцевими лікеро-горілчаними
заводами і винзаводом області, зобов'язавши їх мати в своєму
асортименті до 50 відсотків лікеро-горілчаних виробів і вин
місцевих товаровиробників згідно з договорами. Встановлена пунктом 1.1 Розпорядження вимога щодо погодження
місцевим управлінням Держспецмонополії видачі ліцензій на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами
тільки тим суб'єктам підприємницької торгівлі, які не мають
заборгованості по сплаті податків, що засвідчується довідками,
виданими державними податковими інспекціями, суперечить актам
вищої юридичної сили. Відповідно до частини одинадцятої статті 15 Закону України
"Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
від 19.12.95 N 481/95-ВР, із змінами і доповненнями, порядок
оформлення і видачі спеціальних дозволів (ліцензій), в тому числі
на право оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами, визначається Кабінетом Міністрів України. Вичерпний перелік документів, які подаються суб'єктом
підприємницької діяльності для одержання ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,
визначений в пункті 28 Тимчасового порядку видачі ліцензій на
право імпорту, експорту спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 493
( 493-96-п ). В пункті 28 цього Тимчасового порядку не передбачене подання
довідки державної податкової інспекції про відсутність у суб'єкта
підприємницької діяльності заборгованості зі сплати податків до
бюджету. Також не передбачена Положенням про порядок видачі ліцензій
на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.99
N 500 ( 500-99-п ), Тимчасовим порядком, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 493 ( 493-96-п ), іншими
нормативно-правовими актами встановлена в пункті 1.1 Розпорядження
вимога щодо здійснення погодження видачі ліцензій на роздрібну та
оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами тільки
тим суб'єктам підприємницької діяльності, які розрахувалися за
отриману продукцію з місцевими лікеро-горілчаними заводами і
виноробним заводом Запорізької області. Відсутні такі вимоги в нормативно-правових актах, на
виконання яких видано Розпорядження: в постанові Кабінету
Міністрів України від 26.10.98 N 1693 ( 1693-98-п ) "Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р.
N 493 та від 3 липня 1998 р. N 1020", в постанові Кабінету
Міністрів від 26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження
Положення про порядок погодження видачі ліцензій на право
експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами", в наказі
Держспецмонополії України від 18.12.98 N 27 ( z0819-98 ) "Про
затвердження Порядку проходження документів у Держспецмонополії
України для погодження видачі ліцензій на право здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами". Отже, Розпорядження встановлює додаткові вимоги щодо
оформлення ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, хоча Законами України
"Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.99 N 586-XIV
( 586-14 ), "Про підприємництво" від 07.02.91 N 698-XII
( 698-12 ), іншими нормативно-правовими актами не передбачені
повноваження місцевих державних адміністрацій щодо встановлення
таких додаткових вимог. 2. В пункті 1.1 Розпорядження управлінню
"Запоріжспецмонополія" дається вказівка зобов'язати суб'єктів
підприємницької діяльності, які одержують ліцензії на право
роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами, мати в своєму асортименті до 50 відсотків
лікеро-горілчаних виробів і вин місцевих товаровиробників згідно з
договорами. В пункті 1.2 Розпорядження міститься вказівка управлінню з
питань торгівлі та побутового обслуговування населення
облдержадміністрації встановити в торговельній мережі області
певний мінімум до 50 відсотків наявності лікеро-горілчаних виробів
і вин місцевих товаровиробників, відокремивши їх від продукції,
завезеної з інших регіонів України. Вказані вимоги Розпорядження суперечать положенням
антимонопольного законодавства України. Зокрема, зміст пунктів 1.1 та 1.2 Розпорядження згідно з
абзацом 7 пункту 1 та з пунктом 2 ст. 6 Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" від 18.02.92 N 2132-XII ( 2132-12 ) із
змінами і доповненнями має ознаки дискримінації суб'єктів
господарювання органом державної влади шляхом надання органом
державної влади (Запорізькою обласною державною адміністрацією)
повноважень фізичним чи юридичним особам (управлінню
"Запоріжспецмонополія", управлінню з питань торгівлі та побутового
обслуговування населення Запорізької обласної держадміністрації)
для провадження таких дій як обмеження прав суб'єктів
господарювання щодо придбання та реалізації товарів. Реалізація вказаного положення Розпорядження може призвести
до того, що в оптовій та роздрібній торговельній мережі до
50 відсотків вин та лікеро-горілчаних напоїв становитиме продукція
виробництва підприємств Запорізької області. Згідно з абзацом 7 статті 1 Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) із змінами і доповненнями
монопольним становищем є домінуюче становище суб'єкта
господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з
іншими суб'єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ринку
певного товару. Монопольним визнається становище суб'єкта
господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35
відсотків. Вимога щодо обов'язкової наявності в асортименті до 50
відсотків вин та лікеро-горілчаних напоїв виробників Запорізької
області суперечить положенням Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ), зокрема абзацу 4 статті 5 цього Закону, згідно з яким
одним з принципів підприємницької діяльності є самостійне
формування програми діяльності та вибір постачальників і
споживачів вироблюваної продукції, та частині першій статті 3
цього Закону, згідно з якою підприємці мають право без обмежень
приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що
не суперечить чинному законодавству. Видання Розпорядження має ознаки монопольної діяльності
Запорізької обласної держадміністрації, якою згідно з абзацом 9
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ) є дії (бездіяльність) органів влади і управління,
спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення
конкуренції. 3. Реалізація норм Розпорядження може стати наслідком
зловживання місцевими виробниками вин та лікеро-горілчаних напоїв
своїм монопольним становищем на ринку алкогольних напоїв в
Запорізькій області. Місцеві лікеро-горілчані заводи та виноробний завод, з огляду
на вимогу Розпорядження щодо обов'язкової наявності до 50
відсотків своєї продукції в асортименті продавців алкогольних
напоїв, при укладенні договорів поставки можуть нав'язувати такі
умови договору, які ставлять контрагентів в нерівне становище, або
додаткові умови, що не відносяться до предмета договору, в тому
числі нав'язувати товар, не потрібний контрагенту, що згідно з
абзацом 2 статті 4 Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) вважається зловживанням монопольним
становищем. Крім того, виконання норм Розпорядження може призвести до
обмеження конкуренції між виробниками вин та лікеро-горілчаних
напоїв Запорізької області та інших регіонів. Реалізація норм Розпорядження також може обмежити право
споживачів на вибір алкогольної продукції. У зв'язку з виявленням положень, що суперечать положенням
чинного законодавства та створюють перешкоди для розвитку
підприємництва, Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати голові Запорізької обласної державної
адміністрації скасувати розпорядження від 13.01.99 N 16 "Про
виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26.10.98 N 1693,
1694 та наказу Держспецмонополії України від 18.12.98 N 27". Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують
розвиток підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.
Перший заступник Голови В.Загороднійвгору