Документ v6229563-10, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
19.05.2010 N 6229
Кабінету Міністрів України

Про спонукання посадових
осіб НКРЗ до виконання припису
Держкомпідприємництва

Стаття 9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 ) (далі - Закон про дозвільну
систему) до повноважень спеціально уповноваженого органу з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності, серед іншого,
відносить здійснення в межах своєї компетенції контролю за
додержанням вимог законодавства з питань видачі документів
дозвільного характеру.
Пунктом 1 Положення про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 667 ( 667-2007-п ),
спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у
сфері господарської діяльності визначено Держкомпідприємництво.
На виконання Плану перевірок щодо додержання вимог
законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
Держкомпідприємництвом у строк з 09.11.2009 до 13.11.2009
проведено планову перевірку Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) щодо додержання вимог
законодавства з питань видачі дозволів на використання номерного
ресурсу.
Під час перевірки було виявлено ряд порушень вимог
законодавства у сфері видачі документів дозвільного характеру.
Зазначені порушення було зафіксовано в акті перевірки
Національної комісії з питань регулювання зв'язку України щодо
додержання вимог законодавства з питань видачі дозволів на
використання номерного ресурсу від 23.11.2009 N 032/181/40 (далі -
Акт перевірки), у якому було надано припис про усунення недоліків
та порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки (далі
- Припис), та встановлено строк їх усунення.
Відповідно до пункту I Припису керівництву НКРЗ було
необхідно застосувати заходи щодо розроблення, погодження з
відповідними органами влади та затвердження Кабінетом Міністрів
України проекту нормативно - правового акта стосовно видачі
дозволів на використання номерного ресурсу з дотриманням вимог
законів України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) та "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
НКРЗ надані зауваження до Акта перевірки від 03.12.2009
N 01-4836/114, у яких зазначено, що питання видачі дозволів на
використання номерного ресурсу в повній мірі не врегульовані
Законами "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) та "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
Одночасно, у Зауваженнях до Акта перевірки, НКРЗ пропонує
замість розробки проекту нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України підготувати проект змін до Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ), оскільки, на думку НКРЗ, дозвіл на
використання номерного ресурсу не підпадає під сферу дії Закону
про дозвільну систему.
Втім, наведені у зауваженнях до Акта перевірки доводи не є
прийнятними за наступних підстав.
Статті 18 та 69 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) до повноважень НКРЗ, серед іншого, відносять
здійснення розподілу, присвоєння, обліку номерного ресурсу, видачу
та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного ресурсу.
Документом дозвільного характеру, у розумінні статті 1 Закону
про дозвільну систему ( 2806-15 ) (у редакції Закону України від
06.01.2006) є, дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який
дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо
здійснення господарської діяльності, а об'єктом, на який видається
документ дозвільного характеру є земельна ділянка, споруда,
будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що
вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція,
господарська діяльність певного виду, робота та послуга.
Виходячи зі змісту пункту 6 Прикінцевих положень Закону про
дозвільну систему ( 2806-15 ), який набрав чинності 06.01.2006,
Кабінету Міністрів України доручалось забезпечити приведення
міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Проте, на момент проведення перевірки НКРЗ, процедуру видачі
дозволів на використання номерного ресурсу визначено у Положенні
про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної
мережі загального користування України, затвердженому рішенням
НКРЗ від 01.06.2007 N 769 ( z0679-07 ), зареєстрованому у
Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за N 679/13946, що не
відповідає вимогам частини другої статті 4 Закону про дозвільну
систему ( 2806-15 ) (редакція Закону України набрала чинності
06.01.2006), у якій зазначено, що порядок видачі документів
дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади
установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням
відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим
органом.
Крім того, Держкомпідприємництво листом від 09.02.2010 N 1520
наполягав на виконанні НКРЗ Припису. Проте, станом на 17.05.2010
інформацію про виконання Припису до Держкомпідприємництва не
надано.
Враховуючи викладене, Держкомпідприємництво звертається з
проханням застосувати передбачені законодавством заходи до
посадових осіб НКРЗ щодо виконання припису про усунення порушень
вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного
характеру, наданому в Акті перевірки.
Голова М.Ю.Бродськийвгору