Документ v6217811-13, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.06.2013  № 6217/0/5-10/6/13


Начальникам територіальних
управлінь Держгірпромнагляду

Про надання роз'яснень

У зв'язку із набранням чинності Закону України від 20 червня 2013 року № 353-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності" (далі - Закон) та з урахуванням змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарчої діяльності" внесених Законом України від 02.10.2012 № 5404-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України" надаємо роз'яснення щодо застосування норм стосовно повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

На виконання норм Закону у разі виявлення порушень, які дають право заборони виконання робіт, виробництва на підставі відповідного акта перевірки видається розпорядження про заборону (обмеження) робіт (виробництва).

При цьому не пізніше наступного дня з дня видання розпорядження територіальне управління повинно звернутися до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням суб'єкта господарювання з адміністративним позовом (примірний зразок позовної заяви додається).

Заборона виконання робіт, виробництва, обґрунтованість якої має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовується, а розпорядження підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю) у разі, якщо:

1) територіальне управління в установлений Законом строк не звернулося до адміністративного суду з відповідним позовом;

2) позовну заяву повернено територіальному управлінню ухвалою адміністративного суду і така ухвала набрала законної сили;

3) адміністративний суд ухвалив постанову, якою відмовив територіальному управлінню у підтвердженні обґрунтованості заборони робіт (виробництва), або постанову про відсутність підстав для вжиття таких заходів, і така постанова набрала законної сили;

4) протягом 30 робочих днів з дня видання (прийняття) відповідного розпорядження про заборону робіт (виробництва) їх обґрунтованість не буде підтверджено постановою адміністративного суду, що набрала законної сили.

Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом територіального управління, а також вжиті територіальним управлінням заходи, обґрунтованість яких підтверджена адміністративним судом, скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом.

У разі якщо заборону виконання робіт, виробництва підтверджено адміністративним судом застосовується процедура пломбування відповідних об'єктів (машин і механізмів) у порядку, визначеному Положенням про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженому наказом МНС від 11.08.2011 № 826 (далі - Положення), в частині, що не суперечить Закону.

У випадку, коли виявлені під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) порушення не несуть загрозу життю працюючих та не потребують заборони виконання робіт, виробництва, на підставі відповідного акта складається припис у порядку, визначеному Положенням. <...>

Перший заступник Голови

В. Шайтан

{Примірний зразок позовної заяви не наводиться}вгору