Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 27.12.20133304-05/46020-08
Документ v6020731-13, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.12.2013  № 3304-05/46020-08


Управлінню капітального будівництва
Запорізької облдержадміністрації
просп. Леніна, 164, м. Запоріжжя, 69107

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт по об'єкту: "Будівля обласної філармонії в м. Запоріжжя - реконструкція" (оголошення № 172981 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.04.2012 № 49 (651)), яка проведена управлінням капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 28.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 28.11.2013 № 3304-05/42334-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт по об'єкту: "Будівля обласної філармонії в м. Запоріжжя - реконструкція" (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.04.2012 № 6 та № 7 відповідно.

Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.04.2012 № 49 (651) за № 172981 та оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу.

Документація конкурсних торгів оприлюднена у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до частини другої статті 23 Закону замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів, зокрема, внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів.

Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів Замовника оформлено протоколом комітету з конкурсних торгів від 14.05.2012 № 12п, у зв'язку з чим кінцевий строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 31.05.2012.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам, встановленим у пунктах 2, 4, 5 та 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Підпунктом 2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів Замовником встановлено, що учасники процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Підпунктом 9 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що у складі пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Разом з цим повідомляємо, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів".

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за № 1106/19844, встановлено, що держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Мін'юсту від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 31.05.2012 № 2 (далі - протокол розкриття) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ТОВ "Корнер Сервіс"

51671302,00

2

ТОВ "Будівельна компанія "Арт Рем Буд"

52119385,40

Протокол розкриття пропозицій оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Частиною четвертою, п'ятою та дев'ятою статті 28 Закону передбачено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом, визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. При цьому загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 08.06.2012 № 2 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Корнер Сервіс" та ТОВ "Будівельна компанія "Арт Рем Буд", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у додатку 2 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" визначено ТОВ "Корнер Сервіс", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення та оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Корнер Сервіс" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 13.06.2012 № 71 (673) за № 225970 та розміщено на веб-порталі уповноваженого органу.

Абзацом третім частини другої статті 31 Закону визначено, що замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір про закупівлю робіт по об'єкту: "Будівля обласної філармонії в м. Запоріжжя - реконструкція" за результатами відкритих торгів між Замовником і ТОВ "Корнер Сервіс" укладений 05.07.2013 № 777/02072012 з дотриманням строків, передбачених абзацом третім частини другої статті 31 Закону.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 11.07.2012 № 83 (685) за № 245694 та розміщено на веб-порталі уповноваженого органу.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів Замовника від 17.07.2012 оприлюднений у відповідності до статті 10 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі робіт по об'єкту: "Будівля обласної філармонії в м. Запоріжжя - реконструкція", Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Замовником дотримано порядок проведення процедури закупівлі.

2. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані зауваження та не допускати їх у майбутньому.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема, вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору