Щодо бухгалтерського обліку податку на додану вартість
Мінфін України; Лист від 02.03.201131-34020-07-25/5805
Документ v5805201-11, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2011

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
02.03.2011 N 31-34020-07-25/5805

На ваш запит щодо бухгалтерського обліку податку на додану
вартість Департамент податкової, митної політики, доходів,
адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України інформує.
Відповідно до абзацу п'ятого пункту 8 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), та
абзацу п'ятого пункту 9 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 20.10.99 N 246 ( z0751-99 ), якщо суми непрямих
податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів або
придбанням за плату запасів не відшкодовуються підприємству, то
зазначені суми включаються до первісної вартості таких основних
засобів або запасів.
Пунктом 184.7 статті 184 розділу V Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) передбачено, що при анулюванні реєстрації
платника податку на додану вартість, якщо в останньому звітному
(податковому) періоді на обліку такого платника податку
залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми
податку були включені до податкового кредиту, він зобов'язаний
визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів та
нарахувати податкові зобов'язання.
Таким чином, при визнанні умовного постачання товарів та
необоротних активів нараховане податкове зобов'язання
збільшуватиме первісну вартість залишків таких товарів та/або
залишкову вартість необоротних активів.
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291
( z0893-99 ), зазначені операції з нарахування податку на додану
вартість відображаються за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками" з дебетом рахунків обліку відповідних товарів та
необоротних активів, що залишилися.
Директор Департаменту М.О.Чмеруквгору