Про скасування наказу № 658 від 28.12.2012
Спеціалізовані суди; Постанова від 12.06.2013826/5711/13-а
Документ v5711805-13, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2013

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2013

№ 826/5711/13-а

За позовом

Асоціації "Палата БТІ"

до

Міністерства юстиції України

про

скасування наказу № 658 від 28.12.2012

Судова колегія у складі:


Головуючий суддя

О.В. Головань

судді:

Н.Г. Вєкуа, О.А. Соколова

Секретар

О.С. Макаренко

Представники:


Від позивача:

Павленко Д.В. - п/к (дов. від 10.03.2013 р.)

Від відповідача:

Глущенко В.В. - п/к (дов. від 28.12.2012 р.)

Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про скасування висновку Міністерства юстиції України про реєстрацію наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. № 658 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна".

В судовому засіданні 12.06.2013 р. оголошено резолютивну частину постанови про відмову в задоволенні позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, - ВСТАНОВИВ:

28.12.2012 р. Міністерством юстиції України погоджено та затверджено висновок про державну реєстрацію нормативно-правового акта - наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. № 658 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна", який зареєстровано наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2012 р. № 1984/5 "Про державну реєстрацію нормативно-правового акта".

Позивач - Асоціація "Палата БТІ" - вважає дії щодо затвердження висновку та сам висновок незаконними з таких підстав.

Позивач посилається на те, що відповідачем було неналежним чином проведено правову експертизу проекту нормативно-правового акта на відповідність його Конституції та законодавству України, у результаті чого було зареєстровано нормативно-правовий акт, що не відповідає вимогам законодавства.

Зокрема, згідно вимог п. 4.2 Порядку надання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5, спеціалісти Управління проводять правову експертизу нормативно-правових актів, а саме перевіряють їх відповідність Конституції та чинному законодавству України, а також правилам нормопроектувальної техніки.

Експертиза нормативно-правового акта провадиться з метою встановлення повноважень суб'єкта нормотворення на прийняття цього нормативно-правового акта, забезпечення його відповідності законодавству, якості й обґрунтованості, своєчасності прийняття, виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії.

Проводячи експертизу нормативно-правового акта, відповідач повинен був перевірити повноваження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вносити зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна не щодо методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації, а щодо втручання в функції обліку нерухомості та створенні мережі підприємств та нових суб'єктів технічної інвентаризації нерухомості, що ним зроблено не було.

Також відповідачем не встановлено, що функції обліку нерухомості належать органам місцевого самоврядування згідно ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування"; що сертифікація нових суб'єктів технічної інвентаризації суперечить самому порядку сертифікації суб'єктів.

Неврахування вказаних положень законодавства призвело до реєстрації нормативно-правового акта, що суперечить законодавству.

Також щодо порядку прийняття документів позивач зазначає, що у пояснювальній записці до проекту наказу відповідач повинен був встановити, що розробником нормативно-правового акта не було проведено громадське обговорення проекту, оскільки після доручення Президента України від 06.12.2012 р. відповідне обговорення не проводилося.

Крім того, позивач посилається на порушення відповідачем строків розгляду нормативно-правового акта, передбачених п. 11 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів органів міністерства, інших органів виконавчої влади, органів громадського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731, згідно якого державна реєстрація нормативно-правового акта провадиться протягом 10 днів, а якщо акт має великий обсяг - 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до органу державної реєстрації, тоді як відповідачем проведено реєстрацію у той же день, що унеможливило проведення правової експертизи.

Позивач зазначив, що висновки щодо відповідності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 р. № 658 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна" вимогам законодавства містяться саме у оскаржуваному правовому висновку, тому саме він є актом, що підлягає до оскарження.

Відповідач - Міністерство юстиції України - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Відповідач посилається на те, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/364/13-а за позовом Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації м. Донецька", Комунального підприємства Ялтинської міської ради "Бюро технічної інвентаризації", Комунального підприємства "Вінницьке обласне Бюро технічної інвентаризації", Рівненської міської ради, Асоціації "Палата Бюро технічної інвентаризації", Львівської обласної ради, Міського комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування наказу від 28.12.2012 р. № 658 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна" в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Під час розгляду вказаної справи вирішувалося питання щодо відповідності вимогам законодавства оскаржуваного нормативно-правового акта, тому повторно оцінка тим самим підставам для оскарження нормативно-правового акта надана бути не може.

Також відповідач зазначає, що позивач просить суд скасувати не наказ Міністерства юстиції України від 28.12.2012 р. № 1984/5 "Про державну реєстрацію нормативно-правового акта", а правовий висновок до цього наказу, який не є актом, що підлягає оскарженню.

Посилання позивача на порушення процедури реєстрації наказу № 658 як регуляторного акта, оскільки позивачем дотримано вимоги Порядку надання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, а саме: на реєстрацію надано рішення Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 27.12.2012 р. № 942/1 про погодження проекту наказу (п. 3.12 Порядку).

Порядком не заборонено здійснювати реєстрацію нормативно-правового акта в день його надходження, тому висновок позивача про порушення вимог п. 11 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів не відповідає дійсності.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають до задоволення з таких підстав.

Згідно постанови Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/364/13-а від 27.03.2013 р. за позовом Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації м. Донецька", Комунального підприємства Ялтинської міської ради "Бюро технічної інвентаризації", Комунального підприємства "Вінницьке обласне Бюро технічної інвентаризації", Рівненської міської ради, Асоціації "Палата Бюро технічної інвентаризації", Львівської обласної ради, Міського комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування наказу від 28.12.2012 р. № 658 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна", якою в задоволенні позовних вимог відмовлено, суд в порядку ст. 171 КАС України розглядав питання про відповідність законодавству оскаржуваного нормативно-правового акта.

У випадку, якщо нормативно-правовий акт не відповідає вимогам законодавства, зокрема, актам вищої юридичної сили, це є предметом з'ясування саме під час розгляду справи про оскарження нормативно-правового акта в порядку ст. 171 КАС України.

Надаючи оцінку відповідності нормативно-правового акта актам вищої юридичної сили, адміністративний суд одночасно перевіряє висновки Міністерства юстиції України як органу реєстрації щодо вказаного питання.

Відповідно, за наявності судового рішення по суті нормативно-правового акта висновки Міністерства юстиції України як органу реєстрації вже також оцінені і не можуть повторно оцінюватися шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу реєстрації.

Таким чином, позивач, заявляючи позов, обрав неналежний спосіб захисту права, тоді як всі можливі підстави для визнання оскаржуваного нормативно-правового акта незаконним мають бути оцінені судом під час розгляду справи в порядку ст. 171 КАС України і у випадку незгоди з ним позивач має право подати апеляційну скаргу на вказане рішення.

В той же час, формально вимоги щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Міністерства юстиції України щодо реєстрації нормативно-правового акта предметом розгляду по суті у справі № 826/364/13-а не були, тому суд відмовляє в задоволенні клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду.

Щодо посилань відповідача про неможливість оскарження правового висновку до наказу Міністерства юстиції України від 28.12.2012 р. № 1984/5 "Про державну реєстрацію нормативно-правового акта" суд зазначає наступне.

Згідно пояснень позивача ним по суті оскаржуються всі дії та рішення відповідача щодо реєстрації нормативно-правового акта, тоді як саме у правовому висновку міститься по суті правова позиція відповідача.

З огляду на вказане суд вважає за можливе розглядати спір по суті з врахуванням тих позовних вимог, які заявлені позивачем.

При цьому суд зазначає, що у випадку задоволення позову судом надавалася б оцінка всім рішенням та діям щодо реєстрації оскаржуваного нормативно-правового акта в порядку ч. 2 ст. 11 КАС України.

Також суд не може погодитися з висновком позивача про неможливість здійснити реєстрацію нормативно-правового акта в день його надходження до Міністерства юстиції України, оскільки п. 11 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів органів міністерства, інших органів виконавчої влади, органів громадського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731, встановлює максимальні строки реєстрації акта і не передбачає мінімальних.

Згідно ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано; безсторонньо; добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно.

З врахуванням вищевикладеного суд не знаходить підстав для задоволення позовних вимог.

На підставі вищевикладеного, ст. 160 - 163, 186 КАС України, суд, - ПОСТАНОВИВ:

1. В задоволенні позовних вимог відмовити.

2. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.

Повний текст постанови виготовлено і підписано 14.06.2013 р.

Головуючий суддя

О.В. Головань

Судді:

Н.Г. Вєкуа
О.А. Соколова

{Текст взято з сайту Єдиного державного реєстру судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/}вгору