Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 23.07.20133304-05/25641-12
Документ v5641731-13, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.07.2013  № 3304-05/25641-12


Макарівській центральній районній
лікарні Київської області
вул. Б. Хмельницького, 56, смт Макарів,
Київська обл., 08000

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти перепланування з добудовою хірургічного корпусу Макарівської центральної районної лікарні (оголошення № 108692 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 15.04.2013 № 30 (773)), яка проведена Макарівською центральною районною лікарнею Київської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 27.05.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за обґрунтованим зверненням замовника від 24.05.2013 № 3304-05/17872-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю перепланування з добудовою хірургічного корпусу Макарівської центральної районної лікарні (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.04.2013 № 5.

Підпунктом 4.2 пункту 4 розділу III "Документи, що підтверджують інформацію про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону" (далі - розділ III) Додатка 2 "Перелік документів пропозиції конкурсних торгів" (далі - Додаток 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника (за наявності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 15.05.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ПрАТ "Іванківська ПМК-2"

12127156,00

2

ТОВ "Альфа-2002"

12242117,00

3

ТОВ "Мега Буд Інвест"

12408824,00

4

ТОВ "Орфей"

11987564,00

5

ТОВ "БК Моноліт Мегабуд"

12702053,00

6

ТОВ "АТІС-УКРАЇНА"

12753254,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (зі змінами), зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що у пункті 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовник повинен зазначати інформацію про дотримання передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів.

Водночас у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника відсутня інформація про дотримання передбачених у документації конкурсних торгів вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів, що суперечить формі реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів затвердженої Наказом.

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженої Наказом (далі - форма протоколу розкриття пропозицій), передбачено, що у пункті 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовник зазначає інформацію про наявність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Поряд з цим пункт 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить інформацію щодо правильності оформлення документів учасниками, що не відповідає формі протоколу розкриття пропозицій.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з цінової пропозиції згідно з Додатком 1.

Додатком 1 "Форма "Пропозиція конкурсних торгів" (далі - Додаток 1) до документації конкурсних торгів передбачено, що форма "Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче, при цьому учасник не повинен відступати від даної форми.

Разом з цим, у Додатку 1 міститься, зокрема, пункт, в якому має зазначатися уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі.

Водночас у формі "Пропозиція конкурсних торгів учасника", наданої у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "АТІС-УКРАЇНА", не зазначено уповноваженого представника учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у розділі II Додатка 2 до документації конкурсних торгів.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим Замовником відповідно до статей 16 та 17 Закону, здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям або вимогам, встановленим Замовником відповідно до статті 17 Закону, або зміст наданих документів не відповідає встановленим замовником вимогам, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Пунктом 2.1 розділу II "Перелік документів, що підтверджують інформацію учасника про відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям" (далі - розділ II) Додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен надати довідку за встановленою формою, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази.

При цьому довідка про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, надана у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "АТІС-УКРАЇНА", не відповідає формі, встановленій пунктом 2.1 розділу II Додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника, довідка про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, надана у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БК Моноліт Мегабуд", не містить інформацію про марку обладнання, довідка про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, надана у складі пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Іванківська ПМК-2", не містить інформацію про термін експлуатації обладнання та довідка про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, надана у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мега Буд Інвест", не містить інформацію про виробника обладнання, його наявну кількість та термін експлуатації.

Пунктом 2.2 розділу II Додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен надати довідку за встановленою формою, що підтверджує досвід виконання аналогічних договорів.

Разом з тим, довідка, що підтверджує досвід виконання аналогічних договорів, надана у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "АТІС-УКРАЇНА", не відповідає формі, встановленій пунктом 2.2 розділу II Додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника.

Пунктом 2.3 розділу II Додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку за встановленою формою, що містить інформацію про наявність у учасника працівників інженерно-технічної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Разом з тим, довідка, що містить інформацію про наявність у учасника працівників інженерно-технічної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, надана у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мега Буд Інвест", не відповідає формі, встановленій пунктом 2.3 розділу II Додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовника та не містить інформації про загальний стаж роботи на будівництві працівників інженерно-технічної кваліфікації.

Відповідно до пункту 2.4 розділу II Додатка 2 до документації конкурсних торгів учасники повинні надати завірені копії балансу (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БК Моноліт Мегабуд" надано копії балансу та звіту про фінансові результати; за перший квартал 2013 року.

Підпунктом 2.1 пункту 2 розділу III "Документи, що підтверджують інформацію про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону" (далі - розділ III) Додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен надати оригінал довідки уповноваженого органу про те, що учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не раніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів розкриття відбулось 15.05.2013. Таким чином, зазначена довідка повинна бути видана не раніше ніж 01.05.2013.

Разом з тим, пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Іванківська ПМК-2" містить довідку від 29.04.2013 № 149414 про те, що учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видану Державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Підпунктом 5.1 пункту 5 розділу III Додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен надати довідку, видану уповноваженим органом, що містить в собі відомості про те, що посадову особу учасника, уповноваженого представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "АТІС-УКРАЇНА" не надано довідку, видану уповноваженим органом, що містить в собі відомості про те, що посадову особу учасника, уповноваженого представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Пунктом 4.1 розділу IV "Додаткові умови" (далі - розділ IV) Додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен надати копію діючого дозволу, виданого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці на початок робіт підвищеної небезпеки (разом з відповідним додатком).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "БК Моноліт Мегабуд" надано дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки № 346.10.32-45.21.1, термін дії якого закінчився 09.04.2013, тобто не дійсний на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "АТІС-УКРАЇНА" та ПрАТ "Іванківська ПМК-2" не надано копії діючих дозволів, виданих Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, на початок робіт підвищеної небезпеки.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Мега Буд Інвест", ТОВ "БК Моноліт Мегабуд", ТОВ "АТІС-УКРАЇНА" та ПрАТ "Іванківська ПМК-2" (далі - Учасники) Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Частиною четвертою та п'ятою статті 28 Закону передбачено, що Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом, визначає переможця торгів з числа Учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

При цьому необхідно зауважити, що у разі застосування Замовником норм абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів вищевказаних Учасників, то прийняття рішення Замовником про відхилення пропозицій конкурсних торгів таких Учасників не вплинуло б та/або не впливає на обрання найбільш економічно вигідної пропозиції та визначення переможця конкурсних торгів, пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано і укладено договір про закупівлю за результатами проведення відповідної процедури закупівлі у конкретному випадку, оскільки у будь-якому випадку до оцінки було б допущено пропозиції не менше ніж двох Учасників згідно з частиною п'ятою статті 28 та абзацом восьмим частини першої статті 30 Закону, а переможцем конкурсних торгів було б визначено ТОВ "Орфей ", пропозиція якого є найбільш економічно вигідною.

Водночас відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 16.05.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Альфа-2002", ТОВ "Орфей", ТОВ "Мега Буд Інвест", ТОВ "БК Моноліт Мегабуд", ТОВ "АТІС-УКРАЇНА" та ПрАТ "Іванківська ПМК-2", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у додатку 4 "Методика оцінки" до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Орфей", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі перепланування з добудовою хірургічного корпусу Макарівської центральної районної лікарні, Мінекономрозвитку, виявлено:

1. Щодо відповідності документів Замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця;

- при підготовці реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги, встановлені пунктом 5 форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженої Наказом;

- при підготовці протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги, встановлені пунктом 5 форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженої Наказом.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "АТІС-УКРАЇНА" не відповідає вимогам Додатка 1 до документації конкурсних торгів, пунктам 2.1 та 2.2 розділу II, підпункту 5.1 пункту 5 розділу III, пункту 4.1 розділу IV Додатка 2 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "БК Моноліт Мегабуд" не відповідає вимогам пунктів 2.1 та 2.4 розділу II, пункту 4.1 розділу IV Додатка 2 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Мега Буд Інвест" не відповідає вимогам пунктів 2.1 та 2.3 розділу II Додатка 2 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Іванківська ПМК-2" не відповідає вимогам пункту 2.1 розділу II, підпункту 2.1 пункту 2 розділу III, пункту 4.1 розділу IV Додатка 2 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору