Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 11.10.20133304-05/35615-12
Документ v5615731-13, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.10.2013  № 3304-05/35615-12


Державній установі
"Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського
Національної академії медичних
наук України"
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 5

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти ліків (оголошення № 125789 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.05.2013 № 37/2(780/2)), проведеної державною установою "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 06.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 05.08.2013 № 3304-05/27144-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю ліків (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.05.2013 № 27 та № 28 відповідно.

Оголошення про проведення процедури закупівлі відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.05.2013 № 37/2(780/2) за № 125789 та додатково розміщено у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу "Announcer of public purchasing" від 28.05.2013 № 22(148) за № 007425 та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, встановленому цим Законом, зокрема документацію конкурсних торгів - після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніше як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо Законом для окремих процедур закупівель не встановлено інший строк.

Документація конкурсних торгів оприлюднена у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Пунктом 11.2 додатка 2 (далі - пункт 11.2 додатка 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.06.2013 № 38 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД" (далі - СП "Оптіма-Фарм, ЛТД")

Лот 15 - 392715,00 грн.
Лот 16 - 15131179,20 грн.
Лот 17 - 772 662,24 грн.
Лот 18 - 3179420,16 грн.
Лот 19 - 3194405,76 грн.
Лот 20 - 698967,36 грн.

2

Приватне акціонерне товариство "ГАНЗА" (далі - ПрАТ "ГАНЗА")

Лот 15 - 39271,50 грн.
Лот 16 - 15031324,80 грн.

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРА-М" (далі - ТОВ "ФРА-М")

Лот 15 - 3141720,00 грн.
Лот 17 - 776630,40 грн.
Лот 18 - 3195763,20 грн.
Лот 19 - 3210816,00 грн.
Лот 20 - 702432,00 грн.

4

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармадіс" (далі - ТОВ "Фармадіс")

Лот 7 - 480000,00 грн.
Лот 15 - 31417,20 грн.
Лот 16 - 14177280,00 грн.
Лот 17 - 646464,00 грн.
Лот 18 - 2659776,00 грн.
Лот 19 - 3064320,00 грн.
Лот 20 - 696614,40 грн.

5

Товариство з обмеженою відповідальністю "БаДМ" (далі - ТОВ "БаДМ")

Лот 1 - 202560,00 грн.
Лот 2 - 147 854,70 грн.
Лот 3 - 285819,24 грн.
Лот 4 - 210849,60 грн.
Лот 5 - 152481,00 грн.
Лот 6 - 312249,00 грн.
Лот 7 - 594416,40 грн.
Лот 8 - 185847,20 грн.
Лот 9 - 206224,62 грн.
Лот 10 - 663071,50 грн.
Лот 11 - 649824,70 грн.
Лот 12 - 198294,60 грн.
Лот 13 - 184453,50 грн.
Лот 14 - 154980,00 грн.

6

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укроптпостач" (далі - ТОВ "Компанія "Укроптпостач")

Лот 3 - 194877,48 грн.
Лот 4 - 147600,00 грн.
Лот 7 - 396000,00 грн.
Лот 14 - 108477,60 грн.
Лот 16 - 13972800,00 грн.
Лот 17 - 635940,48 грн.
Лот 18 - 2616337,92 грн.
Лот 19 - 3071040,00 грн.
Лот 20 - 705600,00 грн.

7

Товариство з обмеженою відповідальністю "Людмила-Фарм" (далі - ТОВ "Людмила-Фарм")

Лот 1 - 195648,00 грн.
Лот 2 - 142884,00 грн.
Лот 3 - 249870,60 грн.
Лот 4 - 184473,60 грн.
Лот 5 - 147481,60 грн.
Лот 6 - 301707,00 грн.
Лот 7 - 574353,60 грн.
Лот 8 - 179712,40 грн.
Лот 9 - 195571,32 грн.
Лот 10 - 652750,00 грн.
Лот 11 - 611660,00 грн.
Лот 12 - 112264,95 грн.
Лот 13 - 175008,26 грн.
Лот 14 - 112980,00 грн.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 27.06.2013 № 39 оформлено рішення комітету з конкурсних торгів, зокрема щодо відміни торгів на закупівлю ліків за лотами № 1 - 14 на підставі абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону, а саме відхилено всі пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.06.2013 № 40 до оцінки за лотами № 15 - 20 допущено пропозиції конкурсних торгів СП "Оптіма-Фарм, ЛТД", ПрАТ "ГАНЗА", ТОВ "ФРА-М, ТОВ "Фармадіс", ТОВ "БаДМ", ТОВ "Компанія "Укроптпостач" та ТОВ "Людмила-Фарм", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна пропозиції конкурсних торгів" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено: ТОВ "Фармадіс" (за лотами № 15, № 19 та № 20) та ТОВ "Компанія "Укроптпостач" (за лотами № 16 - 18), пропозиції яких визнані найбільш економічно вигідними та акцептовані.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Фармадіс" та ТОВ "Компанія "Укроптпостач" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 04.07.2013 № 52(795) за № 146566 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Оголошення про результати проведення торгів опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 29.07.2013 № 59(802) за № 155532 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу та додатково розміщено у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу "Announcer of public purchasing" від 30.07.2013 № 31(157) за № 009749 та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі ліків, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Замовником проведено процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує урахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору