Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 29.04.20133304-05/15493-08
Документ v5493731-13, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.04.2013  № 3304-05/15493-08


Відділу освіти Слов'янської міськради
Донецької області
пл. Жовтневої Революції, 2,
Донецька обл., м. Слов'янськ, 84122

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі соків фруктових та овочевих (оголошення № 343739 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 24.12.2012 № 139 (741), проведеної відділом освіти Слов'янської міськради Донецької області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 08.04.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 05.04.2013 № 3304-05/12000-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю соків фруктових та овочевих (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.12.2012 № 36 та від 19.12.2012 № 37.

Підпунктом 3.2 пункту 3 додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Проте Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Підпунктом 3.5 пункту 3 додатка 2 до документації конкурсних торгів визначено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати, зокрема, оригінал або нотаріально завірену копію довідки державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" (або установи, уповноваженої надавати вказану довідку, а саме управління Міністерства юстиції та територіальними органами з питань банкрутства) про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше ніж за 7 днів відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Слід зазначити, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за № 1106/19844, встановлено, що держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Мін'юсту від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 11.01.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "ДИАД-К"

219128,00 з ПДВ

2

ТОВ "Славтрейдснаб"

370060,00 з ПДВ

3

ФОП Крамарева О.Ю.

372480,00 без ПДВ

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 22.01.2013 № 10 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "ДИАД-К" відхилено на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлених статтею 16 Закону, та умовам документації конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) Замовника від 21.01.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Славтрейдснаб" та ФОП Крамаревої О.Ю., а переможцем конкурсних торгів на основі цінового критерію і методики оцінки, зазначених у додатку 3 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Славтрейдснаб", з яким укладено договір від 04.02.2013.

Підпунктом 2.1 пункту 2 додатка 2 до документації конкурсних торгів визначено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету, виданої не пізніше ніж за 10 календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів.

В оголошенні про проведення процедури закупівлі "відкриті торги" і пункті 1 "Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів" розділу IV "Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів датою розкриття пропозицій конкурсних торгів визначено 11.01.2013.

Таким чином, вищенаведені довідки з податкової інспекції повинні бути датовані не пізніше ніж 01.01.2013 року.

Водночас у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Славтрейдснаб" та ФОП Крамарева О.Ю. надано довідки № 309/10/19-013-3 від 09.01.2013 та № 24/2/19-013-3 від 08.01.2013 відповідно, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Таким чином, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення щодо відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з тим, що пропозиції конкурсних торгів не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, а також відміни процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником Мінекономрозвитку за процедурою закупівлі соків фруктових та овочевих, виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

Щодо відповідності порядку проведення процедури закупівлі вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ФОП Крамарева О.Ю. та ТОВ "Славтрейдснаб" не відповідають вимогам підпункту 2.1 пункту 2 додатка 2.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема, вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору