Щодо оплати листків непрацездатності
Мінпраці України; Лист, Витяг від 20.08.2008548/020/153-08
Документ v548_203-08, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2008

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
20.08.2008 N 548/020/153-08

Щодо оплати листків непрацездатності

У Департаменті політики державного соціального страхування
Мінпраці в межах компетенції розглянуто <...> лист щодо оплати
листків непрацездатності.
Звільнення працівника по п. 1 ст. 36 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ), який захворів у період роботи, не
позбавляє його права на оплату листка непрацездатності. Відповідно
до абзацу другого частини першої статті 4 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" ( 2240-14 ) право на матеріальне забезпечення у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням
непрацездатності в період роботи, включаючи і день звільнення.
При цьому листок непрацездатності оплачується не по день
звільнення, а в порядку, встановленому статтею 2 Закону України
"Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування" ( 2213-14 ), тобто за весь період до
відновлення працездатності або встановлення МСЕК інвалідності
незалежно від звільнення застрахованої особи.
Кількість листків непрацездатності, які підлягатимуть оплаті,
має визначатись за принципом, що вони видані за страховим
випадком, що настав у період роботи.
Якщо працівникові видано декілька листків непрацездатності та
між першим і другим листками не було робочих днів, а в заключному
висновку першого листка непрацездатності зазначено, що працівник
продовжує хворіти (код - 2), наступний листок непрацездатності
вважається продовженням попереднього та оплачується за рахунок
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
У <...> випадку оплаті підлягають листки непрацездатності,
видані 23 та 26 травня 2008 року, листок непрацездатності з 9
червня 2008 року оплаті не підлягає, оскільки він виданий після 31
травня 2008 року - дати <...> звільнення.
Заступник директора
департаменту політики державного
соціального страхування О.Постоюквгору