Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 14.02.20143304-05/5304-08
Документ v5304731-14, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.02.2014  № 3304-05/5304-08


Управлінню освіти Житомирської міськради
вул. В. Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (м'ясо яловиче крупний шматок) (оголошення № 197557 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.11.2013 № 93 (836)), проведеної Управлінням освіти Житомирської міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 20.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.01.2014 № 3304-05/1794-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (м'ясо яловиче крупний шматок) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.11.2013 № 1 та від 26.11.2013 № 2 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити зокрема кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Пунктом 3 "Інша інформація" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів передбачено, що всі витрати пов'язані з публікацією оголошень, в тому числі про проведення закупівлі, покладаються на Учасника, який став переможцем конкурсних торгів по відповідному предмету закупівлі. Окрім цього Учасник несе всі витрати, що здійснює Замовник для організації і в процесі проведення конкурсних торгів по даному предмету закупівлі, в тому числі витрати на поштові повідомлення (відправлення), консалтингові, експертні та інші послуги яких потребує Замовник.

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною третьою статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Так, встановлення в документації конкурсних торгів обов'язку щодо оплати додаткових послуг, яких потребує Замовник, учасником-переможцем торгів ставить учасників в нерівні умови в рамках однієї і тієї ж процедури закупівлі та може вплинути на ціну пропозицій конкурсних торгів, поданих учасниками під час здійснення Замовником відповідної процедури закупівлі, що не відповідає меті Закону та принципам за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що учасник подає пропозицію конкурсних торгів з урахуванням кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 та з урахуванням вимог статті 17 Закону та відповідно до вимог додатку 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та інші документи (дані), що вимагаються замовником" (далі - Додаток № 2) до документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 Додатку № 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасником процедури закупівлі подається зокрема копія довідки про взяття на облік платника податку (форма 4-ОПП).

Слід зазначити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме: у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України тепер підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку.

Таким чином, пропонуємо при розроблені та затверджені замовниками документації конкурсних торгів враховувати вищевказані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.12.2013 № 13 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:


п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТзОВ "Торговий Дім "М'ясний світ"

-

2

ПО ЖМ "Заготівельно-збутова база"

6367339,80

3

ТзОВ "Житомирська Універсальна Компанія"

6326932,50

4

ФОП Вільховченко Т.М.

-

5

ТзОВ "Поліська Логістична Компанія"

6369466,50

6

ФОП Якімець В.І.

5786750,70

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - наказ № 922), передбачено, що у колонці 2 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та колонці 1 пункту 7 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.12.2013 № 13 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 14.01.2014 № 55 не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженою наказом № 922, передбачено, що у колонці 4 пункту 7 реєстру протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) необхідно зазначати ціну пропозиції або ціну окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них).

При цьому у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.12.2013 № 13 не зазначено ціну пропозиції ТзОВ "Торговий Дім "М'ясний світ" та ФОП Вільховченко Т. М.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.01.2014 № 51 пропозиція конкурсних торгів ТзОВ "Торговий Дім "М'ясний світ" відхилена відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону, а пропозиції конкурсних торгів ТзОВ "Житомирська Універсальна Компанія", ФОП Вільховченко Т. М. та ТзОВ "Поліська Логістична Компанія" відхилені відповідно до абзацу першого пункту першого та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.01.2014 № 55 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПО ЖМ "Заготівельно-збутова база" та ФОП Якімець В. І., а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів та додатку № 6 до документації конкурсних торгів визначено - ФОП Якімець В. І., пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептовано.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення та оголошення про результати процедури закупівлі - після публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ФОП Якімець В. І. опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 16.01.2014 № 5 (851) (оголошення № 018846) та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (м'ясо яловиче крупний шматок), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Замовником дотримано порядок проведення процедури закупівлі.

2. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16, частини другої та частини третьої статті 22 Закону.

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 26.12.2013 № 13 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 14.01.2014 № 55 не відповідають відповідним Формам, затвердженим наказом № 922.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та зауваження і не допускати їх у майбутньому.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору