Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 13.02.20133304-05/5283-06
Документ v5283731-13, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

13.02.2013  № 3304-05/5283-06


Міністерству юстиції України
вул. Городецького, 13, м. Київ, 0100

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти устаткування для автоматичного оброблення інформації (персональних комп'ютерів) (оголошення № 255045 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.07.2012 86/1 (688/1)), проведеної Міністерством юстиції України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 06.11.2012 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 05.11.2012 № 3304-04/41626-06).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Закупівля здійснена згідно з річним планом державних закупівель Замовника, затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.07.2012 № 27, зі змінами, затвердженими наказом Мін'юсту "Про внесення змін у річний план державних закупівель Міністерства юстиції" від 23.07.2012 № 674/7.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (персональних комп'ютерів) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.07.2012 № 27 і № 27Д відповідно.

Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.07.2012 № 86/1 (688/1) за № 255045, оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу та додатково розміщено у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель "Announcer of the public purchasing" від 31.07.2012 № 31 (105) за № 16682 у відповідності до статті 10 Закону.

Листом від 31.07.2012 № 3107/12-01В/01 ТОВ "Енглер", яке у відповідності до реєстру надання документації конкурсних торгів 24.07.2012 отримало від Замовника документацію конкурсних торгів звернулося до Замовника за роз'ясненням та внесенням змін до документації конкурсних торгів.

Листом від 03.08.2012 № 11103-0-33-12/17 на запит ТОВ "Енглер" Замовником надано роз'яснення всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів до 02.08.2012, а саме: ТОВ "Енглер", ТОВ "Фолгат ФТК", ТОВ "Ен-Ай-Ес", ТОВ "БМС Консалтинг", що відповідає вимогам абзацу першого частини першої статті 23 Закону.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 09.08.2012 № 27-1 Замовником було внесено зміни до документації конкурсних торгів та продовжено строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів до 29.08.2012.

Документація конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів та роз'яснення до неї оприлюднені у відповідності до частини першої статті 10.

Пунктом 2 таблиці 2 Переліку додаткових документів, що має надати учасник, додатка 2 до документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності), завіреної учасником.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 29.08.2012 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції (з ПДВ), грн.

1

ТОВ фірма "ВалТек"

30448392,30

2

ТОВ "Діавест енд Комплексні рішення"

30469980,60

3

ПрАТ "Інком"

24864530,48

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 29.08.2012 оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.09.2012 № 27-1 пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Інком" відхилено на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком" прийнято з урахуванням висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 10 вересня 2012 № 8309/12-36/8310/12-53.

Листом Замовника від 18.09.2012 № 11563-0-33-12/17 ПрАТ "Інком" повідомлено про відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Інком", оформлена протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.09.2012 № 27-1, оприлюднена на веб-порталі уповноваженого органу у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 17.09.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ фірма "ВалТек" та ТОВ "Діавест енд Комплексні рішення", а переможцем конкурсних торгів на основі цінового критерію і методики оцінки, зазначених у додатку 3 "Критерії оцінки та методика розрахунку балів" до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ фірма "ВалТек", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої, сьомої, восьмої та дев'ятої статті 28 Закону.

Листом від 18.09.2012 № 10478-0-33-12/17 Замовником надіслано повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів переможцю торгів - ТОВ фірма "ВалТек", а листом від 18.09.2012 № 11103-0-33-12/17 надіслано повідомлення про результати торгів ТОВ "Діавест енд Комплексні рішення".

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ фірма "ВалТек" опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.09.2012 № 111/6 (713/6) за № 291912 та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу, що відповідає статті 10 Закону.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір про закупівлю товарів за державні кошти від 04.10.2012 № 77 укладено з ТОВ фірма "ВалТек" у відповідності до вимог абзацу третього частини другої статті 31 Закону.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.10.2012 № 116/2 (718/2) за № 299472, оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу та додатково розміщено у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель "Announcer of the public purchasing" від 16.10.2012 № 42 (116) за № 20749, що відповідає статті 10 Закону.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів Замовника від 17.10.2012 № 27-2 оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі устаткування для автоматичного оброблення інформації (персональних комп'ютерів), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при розробленні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані;

зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Замовником проведено процедуру закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
Б.М. Горбанський

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору