Про розгляд листа
Держкомпідприємництво; Лист від 03.09.20035215
Документ v5215563-03, поточна редакція — Прийняття від 03.09.2003

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
03.09.2003 N 5215

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув ваш лист від 17.07.2003 р. N 3 та
повідомляє.
Відповідно до статті 3 Закону України від 07.02.91 р. "Про
підприємництво" ( 698-12 ), підприємці мають право без обмежень
приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що
не суперечить чинному законодавству. Особливості регулювання
окремих видів підприємництва встановлюються законодавством
України.
Як зазначається в частині 3 статті 3 Закону України від
01.06.2000 р. N 1775-III ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" (далі - Закон), ліцензія є єдиним
документом дозвільного характеру, який дає право на заняття певним
видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства
підлягає обмеженню.
Відповідно до частини 3 статті 2 Закону ( 1775-14 ), види
господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною
другою цієї статті (ліцензування банківської діяльності,
діяльності фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності,
ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері
електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у
сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності,
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами), які не включені до
переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9
цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
У переліку видів господарської діяльності, які підлягають
ліцензуванню, встановленого статтею 9 Закону ( 1775-14 ), немає
такої діяльності, як здійснення послуг з виготовлення печаток і
штампів.
Разом з тим, згідно з пунктом 2 Положення про дозвільну
систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.10.92 р. N 576 ( 576-92-п ) (далі - Положення), дозвільна
система (особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, обліку і використання спеціально визначених
предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та
функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з
метою охорони інтересів держави та безпеки громадян) поширюється
на штемпельно-граверні майстерні.
Відповідно до пункту 9 Положення ( 576-92-п ), видача
дозволів на право відкриття штемпельно-граверних майстерень,
виготовлення печаток і штампів здійснюється у порядку, визначеному
МВС.
Цей порядок визначений Інструкцією про порядок видачі
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,
підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням
та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а
також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів, затвердженою наказом МВС України
від 11.01.99 р. N 17 ( z0264-99 ), який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 28.04.99 р. за N 264/3557 (далі -
Інструкція).
Цим же наказом МВС України затверджені Умови і правила
провадження діяльності з відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів
( z0264-99 ) (далі - Умови і правила).
Крім того, статтею 189 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) передбачено адміністративну
відповідальність у вигляді штрафу від п'яти до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення
посадовими особами правил відкриття поліграфічних і
штемпельно-граверних підприємств.
Положення ( 576-92-п ), Інструкція ( z0264-99 ), Умови і
правила ( z0264-99 ) та стаття 189 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) є чинними та не
скасовані, але були затверджені (прийняті) до набрання Законом
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) (21.10.2000 р.) чинності.
Відповідно до пункту 2 статті 24 Закону (Прикінцеві
положення), до приведення законодавства у відповідність до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) закони та інші нормативно-правові акти застосовуються
в частині, що не суперечить цьому Закону.
Виходячи із вищевикладеного вважаємо, що Положення
( 576-92-п ) , Інструкція ( z0264-99 ), Умови і правила
( z0264-99 ) та стаття 189 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) потребують приведення у відповідність
до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
Що стосується вашого другого запитання, то згідно з пунктом
15 Положення про дозвільну систему ( 576-92-п ) посадові особи та
громадяни, які порушили порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання предметів
матеріалів і речовин, відкриття і функціонування підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Законодавством України не передбачено відповідальності у
вигляді накладення заборони на надання послуг з виготовлення
печаток і штампів.
Навпаки, пунктом 14 Положення про дозвільну систему
( 576-92-п ) визначено, що дії та рішення посадових осіб органів
МВС, МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов'язані з
відмовою у видачі дозволу, його анулюванням і вилученням
підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, закриттям
підприємств, майстерень і лабораторій, виконанням інших функцій
щодо здійснення дозвільної системи, може бути оскаржено в порядку,
встановленому для оскарження неправомірних дій органів державного
управління і посадових осіб, які обмежують права громадян.
Заступник Голови Г.Білоусвгору