Документ v5189563-09, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
09.12.2009 N 15189

Про надання відповіді

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист від 11.11.2009 щодо проведеної
комісією Держкомпідприємництва перевірки в Печерській районній у
місті Києві державній адміністрації стосовно ТОВ Фірма
"Сільгосптехімпорт" та повідомляє наступне.
Держкомпідприємництво діє відповідно до Положення про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.2007 N 667 ( 667-2007-п ) (далі - Положення).
Згідно пункту 1 Положення ( 667-2007-п )
Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим органом з питань
державної регуляторної політики, державної реєстрації,
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської
діяльності.
Відповідно до підпункту 16 пункту 4 Положення ( 667-2007-п )
Держкомпідприємництво здійснює державний нагляд за дотриманням
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання
порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов'язкові до
виконання рішення.
Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців установлений Положенням про порядок
здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та дотриманням законодавства у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, яке затверджено наказом Держкомпідприємництва від
13.05.2008 N 54 ( z0484-08 ) (далі - Положення про нагляд).
Відповідно до пункту 1.3 Положення про нагляд ( z0484-08 )
державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної
реєстрації здійснюється Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва та/або його
територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі шляхом організації та проведення
планових та позапланових перевірок.
Позапланова перевірка проводиться у виконавчих комітетах
міських рад обласного значення, районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій (далі - органи державної
реєстрації) та включає в себе перевірку дотримання державним
реєстратором законодавства у сфері державної реєстрації та/або
здійснення органом державної реєстрації організаційного
забезпечення роботи державного реєстратора (відповідного
структурного підрозділу).
Згідно пункту 3.2 Положення про нагляд ( z0484-08 )
підставами для проведення позапланової перевірки, зокрема є: а) доручення Секретаріату Президента України, Кабінету
Міністрів України; б) звернень народних депутатів України, депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад; в) звернень органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, державних реєстраторів; г) скарг або звернень громадян, суб'єктів господарювання; ґ) результатів попередніх перевірок органу державної
реєстрації та/або державного реєстратора (відповідного
структурного підрозділу), під час яких виявлено факти, що свідчать
про порушення чинного законодавства.
Для проведення перевірки Держкомпідприємництво
(Представництво) видає наказ, у якому зазначаються склад комісії
(голова та члени комісії), підстави та терміни проведення
перевірки (п. 1.4 Положення про нагляд) ( z0484-08 ).
Згідно Положення про нагляд ( z0484-08 ) Голова та члени
комісії мають право вимагати надання матеріалів реєстраційних
справ, інших документів, необхідних для проведення перевірки, а
державний реєстратор, відповідний структурний підрозділ та орган
державної реєстрації зобов'язані надавати на вимогу комісії
матеріали реєстраційних справ, інші документи, необхідні для
проведення перевірки.
З урахуванням викладеного вище на підставі скарги
представника ТОВ Фірма "Сільгосптехімпорт" Уріталової А.М. на дії
державного реєстратора Печерської районної у місті Києві державної
адміністрації щодо вчинення незаконних реєстраційних дій стосовно
ТОВ Фірма "Сільгосптехімпорт" 2 жовтня 2009 року в Печерській
районній у місті Києві державній адміністрації проведено
позапланову перевірку щодо дотримання державними реєстраторами
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців при проведенні 01.10.2009
реєстраційних дій стосовно ТОВ Фірма "Сільгосптехімпорт".
Комісія дійшла висновку, що державним реєстратором Печерської
районної у місті Києві державної адміністрації Пайковою О.Є. при
внесенні 01.10.2009 записів до Єдиного державного реєстру стосовно
ТОВ Фірма "Сільгосптехімпорт" не дотримано вимог законодавства, а
саме порушено вимоги статей 9, 19, 27, 29, 30 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ).
Відповідно до пункту 7.8 Положення про нагляд ( z0484-08 )
результати зазначеної вище перевірки були оформлені відповідним
актом перевірки, який було складається у двох примірниках.
Слід зазначити, що згідно пункту 7.13 Положення про нагляд
( z0484-08 ) на вимогу фахівців, залучених до участі в перевірці,
їм надаються завірені копії належним чином оформленого акта.
У будь-яких інших випадках створення та надання копій акта
перевірки Положенням про нагляд ( z0484-08 ) не передбачено.
В.о. Голови С.І.Третьяковвгору