Документ v5150840-14, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2014

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.03.2014  № 17-09/217-5150

Державна казначейська служба України розглянула лист <...> щодо здійснення внесків на приріст обігових коштів комунальних підприємств і в межах компетенції повідомляє.

Частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України передбачено, що внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання належать до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання, зокрема, прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету; вирішення питань про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України (далі - Кодекс) комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Статутний капітал комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою.

Сума вкладів засновників та учасників господарського товариства становить статутний капітал товариства. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Кодексом та законом, прийнятим відповідно до нього (частина 1, 2 статті 87 Кодексу).

Статтею 7 Бюджетного кодексу України та статтею 61 Закону визначено право органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України.

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769 (зі змінами), внески у статутні капітали суб'єктів господарювання відповідно до законодавства здійснюються за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (пп. 3.2.1-2).

Кошти, отримані суб'єктом господарювання як внески в статутний капітал, використовуються ним відповідно до затвердженого фінансового плану.

Перший заступник Голови

О. Даневичвгору