Документ v5021361-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.2003, підстава - v0945361-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2003 N 502/1
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту
N 945 ( v0945361-03 ) від 01.12.2003 )
Про взаємовідносини
з Державною службою автомобільних доріг України,
діяльність якої спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України
через Міністра транспорту України

З метою встановлення основних засад взаємовідносин Міністра
транспорту України і Укравтодору та відповідно до Указів
Президента України від 15.12.1999 р. N 1572 ( 1572/99 ) "Про
систему центральних органів виконавчої влади", від 08.11.2001
N 1056 ( 1056/2001 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності
управління дорожнім господарством України", від 19.01.2002 р. N 50
( 50/2002 ) "Деякі питання Державної служби автомобільних доріг"
та від 11.05.2000 р. N 678 ( 678/2000 ) "Про Положення про
Міністерство транспорту України" (із змінами і доповненнями,
внесеними Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144
( 1144/2001 ), Н А К А З У Ю:
1. Установити, що цей директивний наказ визначає стратегічні
цілі та основні завдання Державної служби автомобільних доріг
України (Укравтодор), що випливають із актів та доручень
Президента України і Кабінету Міністрів України, реалізація яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра.
2. Установити що стратегічними цілями діяльності Укравтодору,
відповідно до чинного законодавства, є: участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики у сфері дорожнього господарства; здійснення державного регулювання функціонування дорожнього
господарства України; державне управління автомобільними дорогами загального
користування України та майном, необхідним для забезпечення їх
функціонування; розроблення і реалізація державної стратегії розвитку
дорожнього господарства та проведення єдиної економічної,
науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової,
соціальної та зовнішньоекономічної політики в дорожньому
комплексі; розроблення та організація виконання державних програм,
спрямованих на створення умов для надійного і безпечного руху
автомобільними дорогами загального користування, задоволення
потреб суспільного виробництва, населення та оборони країни в
удосконаленні і раціональному розвитку дорожньої мережі; управління коштами Державного дорожнього фонду України,
організація їх зосередження і цільового використання в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України; створення рівних умов для розвитку господарської діяльності
дорожніх підприємств усіх форм власності; створення умов для інтеграції дорожнього господарства України
до європейської та світової транспортної системи; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування та інженерних споруд
на них; розроблення прогнозних стратегічних напрямів структурної та
інвестиційної політики та перспективи розвитку дорожнього
господарства; створення прозорого, чесного конкурентного середовища серед
виконавців дорожніх робіт.
З. Установити, що до функцій Укравтодору, стосовно яких він
самостійно здійснює заходи з їх планування та реалізації
відповідно до погодженої з Міністром стратегії, належать: здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері
дорожнього господарства; вжиття заходів щодо створення та функціонування національної
мережі міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури
дорожнього господарства; аналіз стану розвитку дорожнього господарства, рівня
забезпечення суспільних потреб в автомобільних дорогах загального
користування; здійснення заходів щодо виконання державних програм,
спрямованих на створення умов для надійного і безпечного руху
автомобільними дорогами загального користування, задоволення
потреб суспільного виробництва, населення та оборони країни в
удосконаленні і раціональному розвитку дорожньої мережі; координація та методичне забезпечення реалізації заходів з
підготовки дорожньої галузі до сталого її функціонування в
особливий період, забезпечення у разі запровадження в державі
особливого періоду переведення дорожньої інфраструктури на
відповідний режим роботи її функціонування, а також технічне
прикриття та відбудова автомобільних доріг; участь у розслідуванні причин аварій і катастроф на
автомобільних дорогах у межах своєї компетенції та у порядку,
визначеному законодавством, проведення службових розслідувань; здійснення згідно з законодавством сертифікації якості
продукції і послуг у сфері дорожнього господарства.
4. Установити, що до функцій, які Укравтодор здійснює шляхом
унесення пропозицій Міністрові, належать: погодження з Міністром перед поданням в установленому порядку
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України
відповідних проектів нормативно-правових актів, розроблених
Укравтодором; подання щорічного звіту Укравтодору про результати його
діяльності.
5. Установити, що Міністр стосовно Укравтодору: визначає стратегію його діяльності відповідно до актів та
доручень Президента України і Кабінету Міністрів України; проводить щороку аналіз звіту Укравтодору про результати його
діяльності в межах, визначених цим наказом.
6. Установити, що Голова Укравтодору в межах дії цього
наказу: погоджує з Міністром проекти нормативно-правових актів,
розроблених Укравтодором; щороку звітує про результати діяльності Укравтодору; бере участь у засіданнях колегії Міністерства транспорту
України.
7. Звіт про результати діяльності Укравтодору схвалюється
щороку на засіданні його колегії та подається Міністрові для
затвердження за підписом Голови Укравтодору не пізніше
01.03. року, що настає за звітним періодом.
8. У щорічному звіті Укравтодору про результати його
діяльності повинні бути відображені такі питання: стан реалізації державної політики у сфері дорожнього
господарства; інформація про вжиті заходи щодо удосконалення державного
управління у сфері дорожнього господарства; показники роботи підприємств, установ, організацій, що
належать до сфери управління Укравтодору.
9. Доручення органів влади вищого рівня, щодо яких Укравтодор
визначено виконавцем (або співвиконавцем), доручення, що мають
загальний характер, виконуються Укравтодором самостійно у порядку,
встановленому у відповідному дорученні. Дублювання доручень або ж
надання додаткових доручень у цих випадках не здійснюється.
Міністр Г.М.Кірпавгору