Про надання пояснень зі складання декларації з податку на прибуток підприємств
Державна фіскальна служба; Лист, Витяг від 12.02.20165009/7/99-99-19-02-01-17
Документ v5009872-16, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.02.2016  № 5009/7/99-99-19-02-01-17


Головним управлінням ДФС
в областях, м. Києві
Міжрегіональному головному
управлінню ДФС -
Центральному офісу з обслуговування
великих платників

Про складання декларації з податку на прибуток підприємств

(Витяг)

<...>

Про основні положення нових норм в оподаткуванні податком на прибуток, передбачених Податковим кодексом України (далі - Кодекс), а також порядку складання та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств було раніше повідомлено листами ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17 (зі змінами та доповненнями, внесеними листом від 28.01.2016 № 2779/7/99-99-19-02-01-17), від 18.01.2016 № 1626/7/99-99-19-02-02-17.

Щодо зменшення суми податку на прибуток підприємств на суму щомісячних авансових внесків, нарахованих у 2015 році

Сума нарахованих авансових внесків за період січень - грудень 2015 року відображається у повному обсязі у рядку 16.1 додатка ЗП до Декларації № 897.

Якщо така сума перевищує суму нарахованого податку на прибуток підприємств за 2015 рік (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 декларації), то в рядку 17 "Податок на прибуток за звітний (податковий) період" Декларації № 897 у відповідності до зазначеної у цьому рядку формули "рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП" відображається від'ємне значення податку на прибуток, яке свідчить про наявність переплати, сформованої за рахунок нарахованих за 2015 рік щомісячних авансових внесків.

<...>

Щодо розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів

<...>

Для розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) передбачено додаток АВ до рядка 20 АВ Декларації № 897.

У рядку 1 додатка АВ відображається загальна сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів).

При цьому у рядках 1.1-1.5 додатка АВ зазначається інформація про суми дивідендів (прирівняних до них платежів), виплачених окремим категоріям власників корпоративних прав та окремими категоріями емітентів корпоративних прав, а саме:

фізичним особам (рядок 1.1);

інститутом спільного інвестування (рядок 1.2);

платникам податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Кодексу - у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди (рядок 1.3);

материнською компанією (рядок 1.4);

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до ст. 11-1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (рядок 1.5).

Звертаємо увагу, що наведений у рядках 1.1-1.5 додатка АВ перелік сум виплачених дивідендів не є виключним переліком всіх виплачених сум дивідендів (прирівняних до них платежів) і значення показника, відображеного у рядку 1 додатка АВ, може відрізнятися від суми рядків 1.1-1.5 додатка АВ.

<...>

У рядку 2 додатка АВ відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди.

<...>

Голова

Р.М. Насіроввгору