Документ v4_16650-05, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2005

            МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 
Л И С Т
24.03.2005 N 4/16-3-04-32238
Директору Державного
департаменту морського
і річкового транспорту
Работньову В.Г.

Міністерство транспорту та зв'язку України розглянуло питання
щодо порядку проведення переоцінки основних засобів на
підприємствах морської галузі та повідомляє.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби", затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 N 92
( z0288-00 ) (далі - П(С)БО 7), не вимагає обов'язкового
проведення переоцінки основних засобів, а залишає вирішення цього
питання, у випадку істотної різниці між справедливою та залишковою
вартістю, на розгляд підприємства. Критерії істотності наведені в
Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних
засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 N 561
( v0561201-03 ), та у листі Мінфіну від 29.07.2003 N 04230-04108
( v4108201-03 ). Таким чином, підприємство самостійно (або за
рішенням державного органу, до сфери управління якого воно
належить) визначає необхідність проведення переоцінки основних
засобів.
Обов'язковість проведення переоцінки, яка була передбачена
П(С)БО 7 ( z0288-00 ) до 21.12.2002, відмінена наказом Мінфіну від
25.11.2002 N 989 ( z0962-02 ). Одночасно слід відзначити, що за
рахунок збільшення вартості основних засобів відбувається
збільшення амортизаційних відрахувань і як слідство - зменшення
фінансового результату, бази оподаткування і платежів до бюджету.
Враховуючи зазначене та аналізуючи отримані висновки щодо
проведення переоцінки основних засобів підприємствами
морегосподарського комплексу, вважаємо доцільним здійснювати
переоцінку основних засобів підприємствами галузі в окремих
випадках (продаж, застава, лізинг і таке інше) за погодженням з
Мінтрансзв'язку.
Заступник Міністра П.Б.Рябікінвгору