Щодо розміщення коштів на поточних рахунках в банках
Мінфін України; Лист від 26.05.201631-07010-07-10/14966
Документ v4966201-16, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.05.2016  № 31-07010-07-10/14966

Щодо розміщення коштів на поточних рахунках в банках

Міністерство фінансів України розглянуло звернення <...> і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. № 719 (далі - Порядок), комунальні вищі навчальні заклади та заклади культури приймають рішення щодо розміщення на поточних рахунках в банках власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, не пізніше 25 грудня року, що передує плановому, яке протягом такого періоду не змінюється.

Таким чином, навчальні заклади, наукові установи та заклади культури (далі - розпорядники бюджетних коштів) отримали право розміщувати кошти на рахунках у банках починаючи з 2016 року.

Враховуючи викладене, у разі розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти на рахунках у банках, розпорядники бюджетних коштів починають подавати органам Державної казначейської служби України бюджетну звітність за січень 2016 року у лютому місяці.

Згідно з пунктом 7 Порядку у разі розміщення закладом, установою власних надходжень, отриманих закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на поточному рахунку в банку, протягом операційного дня зазначені кошти акумулюються на відповідному спеціальному реєстраційному рахунку закладу, установи, відкритому в органі Казначейства. На підставі платіжного доручення, наданого закладом, установою, де зазначена сума власних надходжень, отримана закладом, установою як плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, або благодійні внески, або гранти, на певну дату, орган Казначейства перераховує зазначені кошти у повному обсязі на відповідний поточний рахунок закладу, установи, відкритий у банку.

Пунктом 3 Порядку визначено, що розміщення власних надходжень, отриманих навчальними закладами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю у галузі освіти, здійснюється лише у національній валюті.

З метою розкриття інформації стосовно використання коштів, які розміщені в державних банках та знаходяться поза казначейським обслуговуванням, Міністерством фінансів до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 р. за № 196/20509, внесені відповідні зміни, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1308, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2016 р. за № 149/28279.

Згідно із пунктом 12 Порядку у разі порушень закладом, установою вимог бюджетного законодавства головний розпорядник бюджетних коштів має право прийняти рішення щодо заборони закладу, установі розміщувати власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках, відкритих в банках.

Відповідно до статті 4 Бюджетного кодексу України бюджетне законодавство складається з Конституції України, Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, інших законів, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, що регулюють бюджетні відносини.

Заступник Міністра

Р. Качурвгору