Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 12.02.20143303-06/4921-12
Документ v4921731-14, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.02.2014  № 3303-06/4921-12


ДТГО "Південно-Західна залізниця"
вул. Лисенка, 6, м. Київ, 01601

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з капітального ремонту вузлів і агрегатів електровозів ВЛ80, турбокомпресорів та гідромеханічних редукторів тепловозів (оголошення № 134782 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 10.06.2013 № 45(788)), проведеної ДТГО "Південно-Західна залізниця" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 06.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою № 3303-06/39012-12 від 06.11.2013).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим, п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту вузлів і агрегатів електровозів ВЛ80, турбокомпресорів та гідромеханічних редукторів тепловозів (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.05.2013 № 161-В та від 24.05.2013 № 161-З відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим, документація конкурсних торгів Замовника не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників відповідним вимогам, зокрема передбаченим пунктами 1, 3 та 6 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у Замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення Замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Крім того, пунктом 1 "Терміни укладання договору" розділу 6 "Укладання договору про закупівлю" документації конкурсних торгів визначено, що під час укладання договору переможець процедури закупівлі зобов'язаний надати на вимогу Замовника копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП).

При цьому слід зауважити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим, 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку платників податків і зборів).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку платників податків і зборів встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку платників податків і зборів.

Таким чином, пропонуємо при розробленні та затвердженні замовниками документації конкурсних торгів враховувати вищевказані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку.

Пунктом 7 частини другої статті 22 Закону та пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладання договору про закупівлю" стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, проект договору або основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю.

Поряд з цим документація конкурсних торгів Замовника не містить проект договору або основних умови, які обов'язково мають бути включені до договору про закупівлю.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 11.07.2013 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 11.07.2013 № 161 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Козак Інвест"

2595545,52

2

ТОВ "Торгово-виробнича компанія "КВІК-2006"

2446784,64

Підпунктом 2.1 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасника, учасником має бути наданий оригінал інформаційної довідки, яка складена відповідно до форми, визначеної документацією конкурсних торгів, та повинна бути підписана керівником з проставленою печаткою підприємства, про наявність в штаті підприємства спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зокрема, з наданням інформації про спеціальність працівників, що будуть задіяні замовником для виконання робіт.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Торгово-виробнича компанія "КВІК-2006" та ТОВ "Козак Інвест" надані довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання, які не містять інформації про спеціальність зазначених у довідці працівників, що було передбачено умовами документації конкурсних торгів.

Підпунктами 4.1 - 4.2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" визначено, зокрема, що учасником для підтвердження наявності фінансової спроможності мають бути надані, зокрема, копії балансу підприємства (форма № 1, для суб'єктів малого підприємництва - форма № 1-М) та звіту про фінансові результати (форма № 2, для суб'єктів малого підприємництва форма № 2-М) на останню дату.

Згідно із пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 Порядку, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Таким чином, враховуючи, що термін подання пропозиції конкурсних торгів Замовником був визначений як 11.07.2013, учасниками для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріями мала бути надана проміжна фінансова звітність за 1 квартал 2013 року.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Торгово-виробнича компанія "КВІК-2006" та ТОВ "Козак Інвест" надані фінансові звіти суб'єктів малого підприємництва станом на 31.12.2012.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до інформації, зазначеній у фінансовому звіті ТОВ "Торгово-виробнича компанія "КВІК-2006", видом економічної діяльності учасника є оптова неспеціалізована торгівля.

Підпунктом 1.1 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" визначено, зокрема, що учасником для підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази у учасника має бути наданий зокрема оригінал інформаційної довідки, складеної у довільній формі або в табличному довільному вигляді, за підписом керівника з печаткою підприємства про матеріально-технічну базу учасника, необхідну для виконання договору по даній закупівлі конкурсних торгів.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Козак Інвест" надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази без дати та без номера. Відповідно до зазначеної довідки в учасника відсутні виробничі приміщення, необхідні для виконання послуг з капітального ремонту вузлів і агрегатів електровозів ВЛ80, турбокомпресорів та гідромеханічних редукторів тепловозів.

Крім того, слід зазначити наступне. Порівняльний аналіз пропозицій конкурсних торгів учасників, їх змісту та стилю оформлення, факт знаходження учасників процедури закупівлі за однією адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166, відсутність в документації конкурсних торгів вимог щодо підтвердження відсутності підстав для участі у процедурі закупівлі відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону може свідчити про наявність ознак змови учасників при проведенні даної процедури закупівлі.

При цьому відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 30 Закону Замовник відміняє торги у разі виявлення факту змови учасників.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктами 2 і 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, наявні підстави, зазначені в статті 17 Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 06.08.2013 № 161 було визнано найбільш економічно вигідною та акцептованою пропозицію ТОВ "Торгово-виробнича компанія "КВІК-2006", з яким було укладено договір від 02.09.2013.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг з капітального ремонту вузлів і агрегатів електровозів ВЛ80, турбокомпресорів та гідромеханічних редукторів тепловозів, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів Замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартної документації конкурсних торгів в частині зазначення інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством, а також зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Торгово-виробнича компанія "КВІК-2006" не відповідає вимогам підпунктів 2.1, 4.1, 4.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Козак Інвест" не відповідає вимогам підпунктів 1.1, 2.1, 4.1, 4.2 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором закупівлі послуг з капітального ремонту вузлів і агрегатів електровозів ВЛ80, турбокомпресорів та гідромеханічних редукторів тепловозів, укладеним за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідає меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору