Документ v4905837-11, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2011

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
22.02.2011 N 4905/7/16-1517-10

Щодо відображення у податковому кредиті
податкових накладних, виписаних
до 01.01.2011 р.

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
<...> щодо включення до податкового кредиту податкових накладних
( z1401-10 ), отриманих із запізненням за умови дії Закону України
від 03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" (далі - Закон), і повідомляє.
Згідно з підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону
( 168/97-ВР ) податковий кредит звітного періоду складається із
сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом
такого звітного періоду.
Правила, які передбачають формування податкових зобов'язань
продавця і податкового кредиту покупця в одному звітному періоді
та дають можливість платнику своєчасно і в повному обсязі
реалізувати надане йому право на формування свого податкового
кредиту, встановлено нормами Закону ( 168/97-ВР ).
Підпунктом 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 Закону ( 168/97-ВР )
встановлено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю
податкову накладну ( z1401-10 ), а підпунктом 7.2.6 пункту 7.2
статті 7 Закону визначено, що податкова накладна видається
платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх
отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту, а
також передбачено умови, за яких платник податку отримає право на
податковий кредит навіть при відмові продавця надати йому
податкову накладну.
Тобто на дату, визначену підпунктом 7.3.1 пункту 7.3 статті 7
Закону ( 168/97-ВР ), продавець зобов'язаний надати покупцю
податкову накладну ( z1401-10 ), а якщо ця вимога Закону не
дотримана, отримувач товарів (послуг) вправі вимагати її надання,
а у випадку відмови - звернутися зі скаргою на такого
постачальника до органу податкової служби (підпункт 7.2.6
пункту 7.2 статті 7 Закону).
Таким чином, своєчасне включення податкових накладних
( z1401-10 ) до складу податкового кредиту, а також забезпечення
контролю за своєчасним їх отриманням є обов'язком платника
податку, і Законом ( 168/97-ВР ) передбачено ряд можливостей для
безперешкодної реалізації такого обов'язку.
Враховуючи те, що податкова накладна ( z1401-10 ) є звітним
податковим документом і одночасно розрахунковим документом
(підпункт 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону) ( 168/97-ВР ), та з
урахуванням визначення, наданого пунктом 2.1 Положення про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р.
N 88 ( z0168-95 ) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
05.06.95 р. за N 168/704 (далі - Положення N 88), податкова
накладна відноситься до категорії первинних документів
Порядок реєстрації податкової накладної ( z1401-10 ) як
вхідного первинного документа визначається з урахуванням правил,
встановлених Положенням N 88 ( z0168-95 ), облік податкових
накладних та їх передача (пересилання) повинні ґрунтуватись на
правилах, які встановлені для відповідних бухгалтерських
документів.
Відповідно до пункту 2 Порядку оформлення поштових
відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових
документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.07.97 р. N 799 ( 799-97-п ) (далі -
Порядок N 799), звіти, розрахункові документи і декларації (далі -
звіти) приймаються до відправлення листами (посилками,
бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з
позначкою "Звіт" та з рекомендованим повідомленням про вручення,
податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю,
повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням
про вручення.
Враховуючи зазначене, податкові накладні ( z1401-10 ), які
відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися
поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.
Таким чином, документальним підтвердженням правомірності
включення до складу податкового кредиту сум податку на додану
вартість на підставі податкової накладної ( z1401-10 ), яку було
виписано у будь-якому з попередніх періодів, для платника
податку - покупця є документ, який підтверджує дату надходження
такої податкової накладної від продавця, а саме зареєстровані
відповідно до вимог Положення N 88 ( z0168-95 ) лист з
рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому
відбитка календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим
листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації
на штампі вхідної кореспонденції (за умови дотримання інших вимог
Закону ( 168/97-ВР ) щодо формування податкового кредиту).
Отже, у разі отримання податкових накладних ( z1401-10 ), в
тому числі і тих, що виписані в різних податкових періодах, але
отримані платником в поточному звітному періоді (податкові
накладні, які було виписано у попередніх періодах), лише за
наявності документального підтвердження такого запізнення, платник
податку - покупець товарів (послуг) має право на включення суми
податку на додану вартість до складу податкового кредиту.
Заступник Голови О.Любченковгору