Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 11.02.20133303-05/4754-08
Документ v4754731-13, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.02.2013  № 3303-05/4754-08


Управлінню з будівництва, ремонту
та реконструкції Департаменту
будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради пл. Конституції,
7, м. Харків, 61200

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2-б у м. Харкові (капітальний ремонт) Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі - Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у товариства з обмеженою відповідальністю "Стальконструкція" (далі - ТОВ "Стальконструкція").

I. Дата початку здійснення моніторингу: 28.11.2012.

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 28.11.2012 № 3303-05/44906-08).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника та відповідність документів вимогам законодавства у сфері державних закупівель відповідно до абзаців третього та четвертого пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2-б у м. Харкові (капітальний ремонт), оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.11.2012.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури в одного учасника (далі - обґрунтування) вказано, що умовою застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

У пункті 6 обґрунтування зазначено, що в житловому будинку по вул. Петра Слинька, 2-б у м. Харкові стався вибух побутового газу на 3-му поверсі (квартира № 10) (висновок ПАТ "Проектний та науково-дослідний інститут "Харківський ПромбудНДІпроект" про технічний стан будівельних конструкцій житлового будинку по вул. Петра Слинька, 2-б в м. Харкові з рекомендаціями по ремонту та технічними рішеннями з посилення (далі - Висновок)). У результаті вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, особливо несучих конструкцій, що, в свою чергу, створило загрозу для життя мешканців будинку та унеможливлює подальшу надійну та безпечну експлуатацію житлового будинку.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умов застосування даної процедури закупівлі, є Закон України "Про здійснення державних закупівель", Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями", постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 896-р "Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася у житловому будинку по вул. П. Слинька, 2-б у м. Харкові", розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 14.11.2012 № 659 "Про визначення розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня".

Згідно з експертним висновком Міністерства надзвичайних ситуацій від 23.10.2012 № 03-10194/162 вибух побутового газу, що стався у житловому будинку № 2-б по вул. Петра Слинька в м. Харкові, класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. № 896-р "Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася у житловому будинку по вул. П. Слинька, 2-б у м. Харкові" Харківській обласні державній адміністрації виділено 6169649 грн. для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку вул. П. Слинька, 2-б у м. Харкові

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 14.11.2012 № 659 Замовника визначено розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, виділених Харківській обласній державній адміністрації з резервного фонду державного бюджету для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталась у житловому будинку по вул. Петра Слинька, 2-б в м. Харкові.

Таким чином, вищезазначені документи підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, а саме: виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що вищевказана процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовленн
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Б.М. Горбанський

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору