Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 11.02.20143304-05/4753-12
Документ v4753731-14, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.02.2014  № 3304-05/4753-12


ДНЗ "Сумський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості"
майдан Незалежності, 3, м. Суми,
Сумська обл., 40030

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з розроблення проектно-кошторисної документації з будівництва Державного навчального закладу "Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості" за адресою м. Суми, вул. Кірова, 168/1 (оголошення № 200322 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.11.2013 № 93 (836)), проведеної ДНЗ "Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 20.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.01.2014 № 3304-05/1793-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з розроблення проектно-кошторисної документації з будівництва Державного навчального закладу "Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості" за адресою м. Суми, вул. Кірова, 168/1, оформлені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.11.2013 № 6.

Документація конкурсних торгів оприлюднена відповідно до вимог частини першої статті 10 Закону.

Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.11.2013 № 93 (836) за № 200322 та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 25.12.2013 (далі - протокол розкриття) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Компас Проект"

5273388,00

2

ПП "Грандстиль"

5248188,00

3

ТОВ "Сумська майстерня комплексного проектування "Архпроект"

1764346,00

4

ТОВ "Інститут проектування "Комфортбуд"

3396422,00

5

ДП ПАТ "Сумбуд" "Проектно-технологічне підприємство "Сумбудпроект"

1105021,80

6

ТОВ "Сумський інститут архітектурного проектування"

2300000,00

7

ДП ПІ "Укрметротунельпроект"

5609372,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонках 2 та 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, зокрема зазначаються спосіб отримання (особисто або поштою тощо), повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів, відповідно, та у колонці 2 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема зазначаються повне найменування юридичної особи - учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено способу отримання, повних найменувань, ідентифікаційних кодів юридичних осіб - учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів, та у протоколі розкриття не зазначено повних найменувань юридичних осіб - учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 23.01.2014 пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Сумбуд" ПТП "Сумбудпроект", ТОВ "Компас Проект", ТОВ "Сумський інститут архітектурного проектування" та ДП ПІ "Укрметротунельпроект" відхилено на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема, інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів ПАТ "Сумбуд" ПТП "Сумбудпроект", ТОВ "Компас Проект", ТОВ "Сумський інститут архітектурного проектування" та ДП ПІ "Укрметротунельпроект" оприлюднена у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 22.01.2014 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Грандстиль", ТОВ "Сумська майстерня комплексного проектування "Архпроект"" і ТОВ "Інститут проектування "Комфортбуд", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та додатка 3 до документації конкурсних торгів визначено ТОВ "Сумська майстерня комплексного проектування "Архпроект", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Сумська майстерня комплексного проектування "Архпроект" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 03.10.2013 № 78 (821) за № 178487 та розміщено на веб-порталі уповноваженого органу.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з розроблення проектно-кошторисної документації з будівництва Державного навчального закладу "Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості" за адресою м. Суми, вул. Кірова, 168/1, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- порядок проведення процедури закупівлі, здійсненої Замовником, відповідає вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

2. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані зауваження та не допускати їх у майбутньому.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору