Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737
Держкомпідприємництво; Лист від 16.04.20104749
Документ v4749563-10, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
16.04.2010 N 4749

В доповнення до листа Міністерства економіки України від
06.04.2010 N 2504-20/115 щодо виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
повідомляє наступне.
Згідно листа Мінекономіки та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) органам
виконавчої влади необхідно підготувати проекти актів Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до затверджених Кабінетом
Міністрів України переліків платних послуг, що надаються цими
органами виконавчої влади та підпорядкованими їм установами
(розділивши у цих переліках послуги на три види: державні,
адміністративні та господарські), щодо затвердження нових розмірів
плати за адміністративні послуги та стандартів їх надання, а також
підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проекти законів щодо внесення змін до відповідних законів стосовно
покладення повноважень з надання адміністративних послуг на органи
виконавчої влади, позбавивши таких повноважень державні
підприємства, установи та організації, що не мають статусу
бюджетних установ (уразі, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість, яких надана Верховною
Радою України).
Зазначені вище проекти нормативно-правових актів є
регуляторними актами у розумінні Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Звертаємо увагу, що під час розробки проектів регуляторних
актів необхідно дотримуватися вимог, передбачених статтею 21
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), згідно якого проекти
регуляторних актів, які розробляються центральними органами
виконавчої влади, підлягають погодженню із спеціально
уповноваженим органом, а проекти, які розробляються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами
виконавчої влади, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади, підлягають погодженню з відповідними
територіальними органами спеціально уповноваженого органу та
вимог, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 ) (в редакції від 11.02.2010
N 1869-VI) ( 1869-17 ).
Відповідно до абзацу 3 частини 1 Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007
N 667 ( 667-2007-п ), Держкомпідприємництво є спеціально
уповноваженим органом з питань державної регуляторної політики,
державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності.
Голова М.Ю.Бродськийвгору