Документ v4577224-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.06.2010, підстава - v8103224-10

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
07.10.2009 N 10-36-14577
Центральному апарату ФДМУ,
регіональним відділенням
та представництвам ФДМУ
{ Лист втратив чинність на підставі Листа Фонду державного
майна
N 10-36-8103 ( v8103224-10 ) від 24.06.2010 }
Щодо проведення оцінки об'єктів,
що підлягають приватизації,
разом із земельними ділянками
державної власності

З метою забезпечення оцінки об'єктів аукціону під час їх
продажу відповідно до Порядку продажу об'єктів, що підлягають
приватизації, разом із земельними ділянками державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009
N 689 ( 689-2009-п ), Фонд державного майна України (ФДМУ) надає
роз'яснення щодо порядку залучення суб'єктів оціночної діяльності
та виконавців робіт із землеустрою до виконання робіт (надання
послуг), пов'язаних з оцінкою об'єктів аукціону, робіт із
землеустрою, складання звіту про вартість об'єкта аукціону, його
рецензування та затвердження висновків про вартість.
1. З метою забезпечення проведення робіт із землеустрою
(землевпорядних робіт) та оцінки об'єктів аукціону, у тому числі
оцінки об'єктів приватизації та експертної грошової оцінки
земельних ділянок, комісії з конкурсного відбору суб'єктів
оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, утворені
в органах приватизації відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 N 2100
( z1194-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.12.2003 за N 1194/8515 (із змінами) (далі - Положення),
обирають: виконавця робіт із землеустрою, що має ліцензію на проведення
робіт із землеустрою, видану центральним органом виконавчої влади
з питань земельних ресурсів; єдиного суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання, який буде проводити оцінку об'єкта аукціону, у
тому числі оцінку об'єкта приватизації та експертну грошову оцінку
земельної ділянки. Такий суб'єкт оціночної діяльності повинен мати
сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий ФДМУ, і ліцензію
на виконання землеоціночних робіт, видану центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Процедура обрання суб'єктів оціночної діяльності та
виконавців робіт із землеустрою, передбачена Положенням
( z1194-03 ), може застосовуватися у разі, якщо вартість послуг з
оцінки майна менша 100 тис.грн., землеоціночних робіт - менша
300 тис.грн. та робіт із землеустрою - менша 300 тис.грн.
У разі якщо під час проведення конкурсу конкурсна комісія
ФДМУ, його регіонального відділення з'ясує, що вартість послуг з
оцінки майна дорівнює або перевищує 100 тис.грн., а землеоціночних
і землевпорядних робіт - 300 тис.грн., матеріали вищезазначеного
конкурсу передаються до тендерного комітету (відповідно
центрального апарату ФДМУ, його регіонального відділення) для
здійснення закупівлі послуги з оцінки та землеоціночних робіт
згідно з Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.11.2008 N 1017) ( 1017-2008-п ).
2. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з
відбору виконавця робіт із землеустрою готується відповідно до
даних, передбачених додатком 5 до Положення ( z1194-03 ). Воно
повинно містити повну характеристику земельної ділянки (площа,
цільове призначення, земельні сервітути (у разі наявності),
обмеження щодо використання тощо), стосовно якої мають
здійснюватися роботи із землеустрою. Докладні технічні, економічні
та інші вимоги до землевпорядних робіт (щодо конкретної земельної
ділянки) мають викладатися у технічному завданні на виконання
робіт, яке є невід'ємною частиною договору, укладеного з
переможцем конкурсу. Інформаційне повідомлення про проведення
конкурсу має містити також вимогу до кваліфікації
претендента - наявність у нього ліцензії на проведення робіт із
землеустрою, отриманої відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
В інформаційному повідомленні про проведення конкурсу з
відбору суб'єктів оціночної діяльності, підготовленому згідно з
додатком 2 до Положення ( z1194-03 ), зазначаються всі необхідні
характеристики земельної ділянки (ділянок) та об'єкта
приватизації. При цьому обов'язково вказується, яким чином буде
визначатися вартість об'єкта приватизації: шляхом здійснення
суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки чи шляхом
використання ним результатів стандартизованої оцінки, проведеної
органом приватизації. Така інформація має враховуватися суб'єктами
оціночної діяльності, які мають намір взяти участь у конкурсі, під
час оформлення ними пропозицій щодо вартості виконання робіт, а
також конкурсною комісією при розгляді таких пропозицій.
Інформаційне повідомлення також має містити вимогу до
кваліфікації претендента - наявності в нього як сертифіката
суб'єкта оціночної діяльності, виданого ФДМУ за відповідними
напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів, так
і ліцензії на виконання землеоціночних робіт, виданої центральним
органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
В інформаційному повідомленні слід зазначити, що претендент
має подати у запечатаному конверті лише одну конкурсну пропозицію,
в якій вказати витрати на надання послуг з оцінки об'єкта
аукціону, у тому числі оцінки об'єкта приватизації та експертної
грошової оцінки земельної ділянки. При цьому витрати на проведення
оцінки об'єкта аукціону визначаються з урахуванням проведення
незалежної оцінки об'єкта приватизації або шляхом використання
результатів стандартизованої оцінки такого об'єкта.
Єдина (загальна) конкурсна пропозиція з оцінки об'єкта
аукціону має містити одну калькуляцію витрат на надання послуг з
оцінки.
При оформленні інформаційного повідомлення про проведення
конкурсу, а також опублікування його в додатку до "Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості
приватизації" слід керуватися інструктивним листом ФДМУ від
27.06.2008 N 10-36-9171 ( v9171224-08 ) (із змінами).
3. Під час визначення переможця конкурсу комісія "з
конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців
робіт із землеустрою має керуватися критеріями, викладеними в
пункті 19 Положення ( z1194-03 ).
У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою комісія має приймати рішення
відповідно до пункту 17 Положення ( z1194-03 ).
За наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з
ним договору на проведення оцінки об'єкта аукціону в разі, якщо
учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 19
Положення ( z1194-03 ). Запропонована ним загальна вартість
виконання робіт не повинна перевищувати звичайну ціну, встановлену
для об'єктів аукціону, що за результатами проведених конкурсів,
формується ФДМУ.
4. За результатами проведених конкурсів щодо відбору
виконавця робіт із землеустрою та суб'єкта оціночної діяльності з
переможцями конкурсів укладаються відповідно: договір про виконання робіт із землеустрою; договір про проведення оцінки об'єкта аукціону. У разі якщо
вартість об'єкта приватизації визначається шляхом використання
результатів стандартизованої оцінки, про це відповідним чином
зазначається в тексті договору (в розділі, що стосується порядку
виконання робіт).
5. Оцінка об'єкта приватизації проводиться відповідно до
вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) (із
змінами) (далі - Методика оцінки майна), шляхом проведення
незалежної (з урахуванням результатів експертної грошової оцінки
земельної ділянки) або стандартизованої оцінки.
Якщо Методикою оцінки майна ( 1891-2003-п ) передбачено
проведення незалежної оцінки об'єкта приватизації, така оцінка
проводиться суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання як складова оцінки об'єкта аукціону. Незалежна
оцінка здійснюється відповідно до національних стандартів оцінки
та інших нормативно-правових актів з оцінки.
Якщо Методикою оцінки майна ( 1891-2003-п ) передбачено
проведення стандартизованої оцінки об'єкта приватизації, така
оцінка проводиться відповідним державним органом приватизації. За
результатами оцінки державний орган приватизації складає акт
оцінки відповідного майна, який затверджується наказом. Наказ
разом з актом не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення
строку проведення незалежної оцінки об'єкта аукціону, зазначеного
в договорі на проведення оцінки, передається суб'єкту оціночної
діяльності - суб'єкту господарювання для отримання ним вихідних
даних, необхідних для оцінки об'єкта аукціону, до складу якого
входить зазначений об'єкт приватизації. Оціночна вартість,
отримана за результатами стандартизованої оцінки, вважається
такою, що не враховує податок на додану вартість. Вартість об'єкта
аукціону в цьому випадку визначається як сума оціночної вартості
об'єкта приватизації, зазначеної в акті оцінці, та ринкової
вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт
приватизації.
6. Оцінка земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, проводиться
відповідно до Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки
майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ),
Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004
N 1442 ( 1442-2004-п ), Методики експертної грошової оцінки
земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11.10.2002 N 1531 ( 1531-2002-п ), Порядку проведення
експертної грошової оцінка земельних ділянок, затвердженого
наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від
09.01.2003 N 2 ( z0396-03 ), та інших нормативно-правових актів,
згідно з якими здійснюється методичне регулювання оцінки земель.
7. За результатами незалежної оцінки об'єкта аукціону
складається звіт про оцінку об'єкта аукціону, окремою частиною
якого є звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Звіт
про оцінку об'єкта аукціону має містити висновок про вартість.
Звіт про оцінку та висновок про вартість готуються з дотриманням
вимог, установлених національними стандартами оцінки. При цьому у
висновку про вартість окремо зазначаються вартість об'єкта
аукціону, вартість об'єкта приватизації та вартість земельної
ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації.
У звіті про оцінку та у висновку про вартість відображається
факт включення або не включення до вартості суми податку на додану
вартість залежно від вимог законодавства з питань оподаткування.
Дата оцінки, станом на яку проводиться оцінка об'єкта
аукціону, єдина для всіх складових звіту про оцінку об'єкта
аукціону.
8. Згідно з вимогами Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) та Методики оцінки майна ( 1891-2003-п ) звіт про
оцінку об'єкта аукціону підлягає рецензуванню у встановленому
порядку.
Згідно з вимогами Закону України "Про оцінку земель"
( 1378-15 ) та абзацу третього п. 7 Порядку продажу об'єктів, що
підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.07.2009 N 689 ( 689-2009-п ), звіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки, який є окремою частиною звіту про оцінку
об'єкта аукціону, подається на державну експертизу до державного
органу земельних ресурсів.
Підготовка документів за результатами рецензування звіту про
оцінку об'єкта аукціону здійснюється за умови отримання
позитивного висновку державної експертизи щодо звіту з експертної
грошової оцінки земельної ділянки, який є окремою частиною
зазначеного звіту.
Порядок рецензування державним органом приватизації звіту про
оцінку об'єкта аукціону та затвердження результатів оцінки
встановлюється відповідно до вимог Методики оцінки майна
( 1891-2003-п ) для відповідного об'єкта приватизації.
Висновок про вартість об'єкта аукціону дійсний протягом
строку, встановленого Методикою оцінки майна ( 1891-2003-п ) для
відповідного об'єкта приватизації. Дія висновку про вартість
об'єкта аукціону може бути продовжена наказом відповідного органу,
який його затвердив, на строк, передбачений Методикою оцінки майна
( 1891-2003-п ), але загальний строк дії висновку не може
перевищувати одного року від дати оцінки.
Вважати такими, що втратили чинність, інструктивні листи ФДМУ
від 27.06.2007 N 10-36-10278 ( va278224-07 ) та від 15.10.2007
N 10-36-16323 ( v6323224-07 ).
В.о. Голови Фонду Д.Парфененковгору