Щодо інформації про виплати провідному управлінському персоналу
Мінфін України; Лист, Витяг від 31.08.201031-34010-10/23-4902/2/4555
Документ v4555201-10, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2010

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
31.08.2010 N 31-34010-10/23-4902/2/4555

<...>
Відповідно до пункту 15 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001
N 303 ( z0539-01 ), у примітках до фінансової звітності інформація
про виплати провідному управлінському персоналу наводиться
загальною сумою.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99
N 246 ( z0751-99 ), дооцінка запасів не передбачена (крім запасів,
що раніше були уцінені).
Заступник Міністра Т.Єфименковгору