Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 10.02.20143304-05/4523-08
Документ v4523731-14, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.02.2014  № 3304-05/4523-08


Департаменту житлово-комунального
господарства Донецької облдержадміністрації
вул. Університетська, 13, м. Донецьк, 83001

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі капітального ремонту каналізаційного колектора від кварталу "Сєвєрний" до дюкерного переходу (2,3 км), м. Волноваха (оголошення № 163032 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.08.2013 № 67(810)), проведеної Департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 08.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 08.11.2013 № 3304-05/39183-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 5 Інструкції зазначено, що у колонці 3 указується джерело фінансування закупівлі, визначене відповідно до бюджетного законодавства, з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України "Про природні монополії".

Якщо закупівля здійснюватиметься за рахунок коштів кількох різних джерел фінансування, указуються всі джерела фінансування та орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного джерела фінансування.

Разом з цим, в річному плані закупівель Замовника на 2013 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.08.2013 № 13, вказано різні джерела фінансування та не вказано орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного джерела фінансування.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів капітального ремонту каналізаційного колектора від кварталу "Сєвєрний" до дюкерного переходу (2,3 км), м. Волноваха (далі - документація конкурсних торгів), оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.08.2013 № 13 та від 21.08.2013 № 14 відповідно.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Частиною першою статті 16 Закону передбачено, що замовники у разі проведення процедур закупівель, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, визначають кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої кваліфікації з числа тих, що встановлені частиною другою цієї статті.

Абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону встановлено, зокрема, що для підтвердження наявності фінансової спроможності учасники надають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника встановлено кваліфікаційні критерії до учасників, зокрема "наявність фінансової спроможності".

При цьому документацією конкурсних торгів Замовника не встановлено надання у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження кваліфікаційного критерію "наявність фінансової спроможності" звіту про рух грошових коштів.

Підпунктом 2 пункту 3 "Інша інформація" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів встановлено, що учасник має надати в складі пропозиції конкурсних торгів наступні документи, зокрема: копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності) та копію довідки про взяття на облік платника податків.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Крім того, до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим, 17.12.2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 р. № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку).

Вищезазначеними змінами встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме: у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку.

Документація конкурсних торгів оприлюднена відповідно до вимог частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 25.09.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Приватне підприємство "Стройсервис"
(далі - ПП "Стройсервис")

1297893,05

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФПГ Юзбудмонтаж"
(далі - ТОВ "ФПГ Юзбудмонтаж")

1149943,20

3

Товариство з обмеженою відповідальністю Інжинірингова компанія "Строй-Інвест"
(далі - ТОВ Інжинірингова компанія "Строй-Інвест")

1420309,92

4

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегаполіс"
(далі - ТОВ "Мегаполіс")

1382349,95

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 07.10.2013 пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ФПГ Юзбудмонтаж" відхилена на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 07.10.2013 оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Стройсервис", ТОВ Інжинірингова компанія "Строй-Інвест" та ТОВ "Мегаполіс", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено ПП "Стройсервис", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ПП "Стройсервис" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 10.10.2013 № 80(823) за № 181354 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі капітального ремонту каналізаційного колектора від кварталу "Сєвєрний" до дюкерного переходу (2,3 км), м. Волноваха, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів Замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану Замовником не враховані вимоги форми річного плану, затверджені Наказом;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги статті 16 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону та зміни до Податкового кодексу України та положення Порядку обліку;

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Замовником проведено процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати зауваження та не допускати порушень у майбутньому.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору