Щодо встановлення надбавки за почесне звання "Заслужений"
МОН України; Лист, Витяг від 05.10.20101/12-4487
Документ v4487290-10, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2010

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
05.10.2010 N 1/12-4487

Щодо встановлення надбавки
за почесне звання "Заслужений"

(Витяг)
У Міністерстві освіти і науки розглянуто звернення <...> щодо
встановлення та виплати надбавок педагогічним працівникам за
почесне звання "заслужений" та інформуємо про наступне.
Відповідно до Указу Президента України від 29.06.2001 р.
N 476/2001 ( 476/2001 ) "Про почесні звання України" в галузі
освіти передбачені 3 почесних звання "Народний вчитель України",
"Заслужений вчитель України" та "Заслужений працівник освіти
України".
Оплата праці педагогічних та науково-педагогічних працівників
здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" та наказу Міністерства освіти та науки України
від 26.09.2005 р. N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із
змінами і доповненнями).
Згідно із зазначеними нормативними документами педагогічним
та науково-педагогічним працівникам за почесне звання "заслужений"
працівник України, СРСР, союзних республік СРСР встановлюється
надбавка в розмірі 20 відсотків від посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Слід зазначити, що вищезазначеними нормативно-правовими
актами чітко не визначено, як має встановлюватися така надбавка:
виключно на оклад, наприклад директора навчального закладу, або і
на оклад директора, і на його викладацькі години.
Відповідно до раніше вказаного Указу Президента України від
29.06.2001 р. N 476/2001 ( 476/2001 ) почесне звання "Заслужений
працівник освіти України" присвоюється організаторам освіти,
працівникам органів управління освітою і навчальних закладів,
педагогічним (у тому числі й вчителям, викладачам),
науково-педагогічним працівникам навчальних закладів за значні
досягнення в розвитку освіти, успіхи у професійній діяльності,
підготовці висококваліфікованих кадрів.
Почесне звання "Заслужений вчитель України" присвоюється
вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам навчальних
закладів системи загальної середньої освіти всіх типів за
досягнення значних успіхів у навчанні та вихованні учнівської та
студентської молоді.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до Положення про
присудження почесних звань України ( 476/2001 ) почесні звання
присвоюються за особисті заслуги перед Українською державою
громадянам, які працюють у відповідній галузі та мають високі
трудові досягнення і професійну майстерність. Тобто звання
присвоюється не за конкретно виконану роботу, а в цілому за
діяльність особи.
Отже, враховуючи вищевикладене, вважаємо, що якщо діяльність
директора навчального закладу визнана державою як
професійно-майстерна та цей громадянин має високі трудові
досягнення в галузі освіти, за що йому присвоєне почесне звання
"Заслужений працівник освіти України", то надбавка в розмірі
20 відсотків має нараховуватись і на його посадовий оклад, і на
викладацькі години.
<...>
Заступник Міністра П.Куліковвгору