Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 18.12.20133304-05/44822-08
Документ v4482731-13, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.12.2013  № 3304-05/44822-08


Управлінню з будівництва, ремонту
та реконструкції Департаменту будівництва
та шляхового господарства
Харківської міськради
61003, м. Харків, майдан Конституції, 7

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції майдану Конституції (оголошення № 278334 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 03.09.2012 № 106(708)), проведеної Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 08.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 08.11.2013 № 3304-05/39240-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим, п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану) та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у колонці 4 річного плану закупівель Замовника на 2012 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.12.2012 № 25, не указано ПДВ.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції майдану Конституції (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.08.2012 № 30/1 та від 23.08.2012 № 30/2.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 20.09.2013 Замовником внесено зміни до документації конкурсних торгів, строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 12.10.2012.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4, 5, 7 і 8 частини першої статті 17 Закону.

Відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цим вимогам, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 12.10.2012 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стальконструкція"
(далі - ТОВ "Стальконструкція")

62268199,20

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Управління механізації "Аерошляхбуд"
(далі - ТОВ "УМ "АШБ")

64213259,52

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Паркінг+"
(далі - ТОВ "Паркінг+")

63971923,46

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що учасники подають оригінал (або нотаріально завірену копію) довідки з ДПІ про відсутність або наявність заборгованості по сплаті обов'язкових платежів. Довідка має бути чинною на дату її подання Учасником.

Відповідно до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, та внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1315, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2013 за № 62/22594 (далі - Порядок), довідка (додаток № 1 до Порядку) про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету дійсна протягом 10 днів.

Відповідно до протоколу від 12.10.2012 розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулось 12.10.2012, тобто довідки про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету повинні бути видані не раніше ніж 02.10.2012.

Натомість, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "УМ "АШБ" надано довідку Нововодолазької міжрайонної Державної податкової інспекції Харківської області Державної податкової служби від 28.09.2012 № 2410/10/13-023.

Таким чином, надана довідка у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "УМ "АШБ" не дійсна на момент подання пропозицій конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо, зокрема, наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону.

При цьому згідно з частиною першою статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо, зокрема, учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "УМ "АШБ" надано протокол зборів учасників ТОВ "УМ "АШБ" від 02.09.2011 № 2, яким оформлено призначення Лук'янова М. В. на посаду директора ТОВ "УМ "АШБ".

Відповідно до абзацу 8 пункту 9.3 "Компетенція директора" статті "Директор товариства" статуту ТОВ "УМ "АШБ", затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 02.02.2012 № 4, директор укладає правочини (договори, контракти, угоди тощо) від імені Товариства з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, на суму до 100000,00 грн. - на власний розсуд, а у разі, коли сума договору перевищує 100000,00 грн., - виключно за попередньою згодою загальних зборів учасників товариства.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "УМ "АШБ" відсутнє рішення загальних зборів учасників товариства, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю Лук'яновим М. В.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Паркінг+" надано наказ ТОВ "Паркінг+" від 29.04.2010 № 331-ОК, яким оформлено призначення Блінкіна В. Ю. на посаду директора ТОВ "Паркінг+".

Відповідно до підпункту "т" пункту 8.1.5 "Компетенція зборів учасників товариства" розділу 8 "Склад та компетенція органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна кваліфікована більшість голосів" статуту ТОВ "Паркінг+", затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 25.07.2011, до компетенції загальних зборів Учасників товариства належить затвердження (узгодження) господарських договорів, угод, контрактів на суму, що перевищує 10 % розміру статутного капіталу товариства.

Відповідно до пункту 5.1 розділу 5 "Розмір та порядок утворення статутного капіталу та інших фондів товариства" ТОВ "Паркінг+" статуту, затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 02.02.2012 № 4, статутний капітал товариства, який складається з вартості грошових та майнових вкладів його учасників, становить 47500000 грн.

Цінова пропозиція ТОВ "Паркінг+" становить 63971923,46 грн., що перевищує 10 відсотків статутного капіталу товариства, при цьому пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Паркінг+" не містить згоду зборів Учасників на укладення відповідної угоди.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Паркінг+" відсутнє рішення загальних зборів Учасників товариства, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю Блінкіна В. Ю.

Згідно з пунктами 2 та 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо наявні підстави зазначені, зокрема, у статті 17 Закону та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що наявні підстави зазначені, зокрема, у статті 17 Закону та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.10.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Стальконструкція", ТОВ "УМ "АШБ" та ТОВ "Паркінг+", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна пропозиції" та "Умови розрахунків" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено - ТОВ "Стальконструкція", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою та з яким укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти від 02.11.2012 № 2/12-11.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з реконструкції майдану Конституції, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2012 рік Замовником не враховано вимоги форми річного плану та Інструкції;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ТОВ "УМ "АШБ" не відповідає вимогам пункту 2 розділу III документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- рішення та дії (бездіяльність) Замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі, не відповідають законодавству у сфері державних закупівель, а саме пункту 7 частини першої статті 17 Закону та пункту 4 розділу V документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 02.11.2012 № 2/12-11, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом, та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору