Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 07.02.20143304-05/4341-08
Документ v4341731-14, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.02.2014  № 3304-05/4341-08


Управлінню капітального будівництва
Криворізького міськвиконкому
Дніпропетровської області
пл. Радянська, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50101

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти проведення робіт з будівництва об'єкта: "Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція" (оголошення № 100592 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" № 01.04.2013 № 26 (769)), проведеної Управлінням капітального будівництва Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 04.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 04.11.2013 № 3304-05/38568-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва об'єкта: "Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція" оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.03.2013 № 7/1.

Зміни до документації конкурсних торгів затверджено протоколами засідань комітету з конкурсних торгів Замовника від 29.04.2013 № 7/2, від 22.05.2013 № 7/3, від 06.06.2013 № 7/4, від 19.06.2013 № 7/5, від 04.07.2013 № 7/6, від 16.07.2013 № 7/7, від 23.07.2013 № 7/8, від 06.08.2013 № 7/9, від 13.08.2013 № 7/10 та від 02.09.2013 № 7/11, а дату надання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 12.09.2013.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 12.09.2013 № 7/12 (далі - протокол розкриття) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПАТ "Криворіжіндустрбуд"

65023184,40

2

ТОВ "Крост"

65631750,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів зокрема зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколі розкриття Замовника не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Пунктом 3.2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 3.2 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися зокрема з документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до п. 3.6 та додатку № 2 документації.

Пунктом 2 "Фінансова спроможність учасника" додатка № 2 "Кваліфікаційні критерії до учасників (перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим критеріям замовника)" (далі - додаток № 2) до документації конкурсних торгів встановлено подання зокрема копії фінансового балансу за останній звітній період (для юридичних осіб), копії звіту про фінансові результати за останній звітній період, копії звіту про рух грошових коштів за останній звітній період у разі його наявності, або довідку в довільній формі, де зазначається, з якої причини звіт про рух грошових коштів не складається.

Слід зазначити, що Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, для суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб визначено спрощений порядок складання фінансової звітності.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, згідно якого суб'єкти малого підприємництва подають річну фінансову звітність.

ТОВ "Крост" відповідно до документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів, є суб'єктом малого підприємництва.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Крост" не надано копію фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за останній звітний період.

Пунктом 3.8 додатка № 2 до документації конкурсних торгів для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази Замовником установлена вимога щодо надання довідки в довільній формі про наявність обладнання (власного чи орендованого) та матеріально-технічної бази для виконання робіт відповідно до технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, де зазначається найменування та тип машини, механізму, устаткування, обладнання; кількість одиниць; власна чи орендована.

В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Крост" надано зокрема "Відомість ресурсів до договірної ціни", в якій зазначено використання, зокрема, котків самохідних гладких, машин поливально-мийних (місткість 6000 л.), насосних станцій електричних стаціонарних, підіймачів гідравлічних, тракторів на гусеничному ходу тощо.

В складі пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Криворіжіндустрбуд" надано зокрема "Відомість ресурсів", в якій зазначено використання, зокрема, компресорів пересувних з двигуном внутрішнього згорання, молотів відбійних пневматичних, апаратів для газового зварювання, котлів бітумних пересувних тощо.

Водночас в складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Крост" та ПАТ "Криворіжіндустрбуд" надано довідки про наявність власного та орендованого автотранспорту та механізмів, в яких не зазначено про наявність машин та механізмів для виконання робіт відповідно до технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, зазначених у відомостях ресурсів.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційному критерію має базуватися не лише за наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Ураховуючи, що у вищезазначених довідках не зазначено інформацію про наявність машин та механізмів, зазначених у відомостях ресурсів, та не надано копію фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за останній звітний період, можна вважати, що вищевказані учасники не відповідають кваліфікаційним критеріям, а саме наявності обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування, та наявність фінансової спроможності у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Крост" та ПАТ "Криворіжіндустрбуд" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 30.09.2013 № 7/13 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Криворіжіндустрбуд" і ТОВ "Крост", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, визначено  ПАТ "Криворіжіндустрбуд", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з будівництва об'єкта: "Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція", Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані положення пункту 3 частини другої статті 22 Закону;

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Крост" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 3.2 розділу 3, пунктів 2 та 3.8 додатка № 2 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПАТ "Криворіжіндустрбуд" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 3.2 розділу 3 та пункту 3.8 додатка № 2 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором від 24.10.2013 на закупівлю робіт з будівництва об'єкта: "Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція", укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору