Щодо постійного представництва нерезидента
ДПА України; Лист від 18.04.20064339/6/12-0116
Документ v4339225-06, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2006

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
18.04.2006 N 4339/6/12-0116

Щодо постійного представництва нерезидента

Державна податкова адміністрація України розглянула лист ТОВ
"А" (резидент України) стосовно оподаткування доходу компанії "Н"
(резидент ФРН), отримуваного за договором доручення через
згаданого резидента України від здійснення останнім операцій з
продажу товару компанії "Н", і повідомляє.
Відповідно до п. 13.9 ст. 13 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) у редакції від
22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) (далі - Закон) резиденти,
які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги
з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на
користь нерезидента (включаючи укладення договорів з іншими
нерезидентами від імені і на користь нерезидента), утримують і
перераховують до відповідного бюджету податок з доходу, одержаного
таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку,
передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що
здійснюють свою діяльність на території України через постійне
представництво. При цьому такі нерезиденти не підлягають
додатковій реєстрації у податкових органах як платники податку на
прибуток.
Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з
джерел їх походження з України або виконують агентські
(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх
засновників, є платниками податку (пп. 2.1.4 п. 2.1 ст. 2 Закону
( 334/94-ВР ) і відповідно до п. 10.1 ст. 10 цього Закону
оподатковуються за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування.
Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом
зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на
суму валових витрат платника податку і суму амортизаційних
відрахувань.
Крім того, п. 1.12 Порядку складання розрахунку податку на
прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України
через постійне представництво, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 31.07.97 р. N 274
( z0352-97 ) (із змінами та доповненнями), передбачено, що
оподатковуваний прибуток нерезидента від його господарської
діяльності визначається як різниця між валовими доходами та
валовими витратами, здійсненими безпосередньо постійним
представництвом. Склад валових витрат визначається відповідно до
Закону ( 334/94-ВР ).
Відповідно до п. 13.2 ст. 13 Закону ( 334/94-ВР ) резидент
або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь
нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з
України, отриманого таким нерезидентом від провадження
господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що
ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у п. 13.3 - 13.6,
зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п.
13.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та
за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати,
якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали
чинності.
Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про
уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і
майно ( 276_001 ) від 3 липня 1995 року ратифікована Верховною
Радою України (Закон України від 22.11.95 р. N 449/95-ВР
( 449/95-ВР ) і набула чинності 4 жовтня 1996 року.
Відповідно до положень п. 5 ст. 5 вищеназваної Угоди
( 276_001 ) якщо особа діє від підприємства і має і звичайно
використовує в Договірній Державі повноваження укладати контракти
від імені підприємства, або утримує запаси товарів та виробів, що
належать підприємству, з яких здійснюється регулярна поставка цих
товарів і виробів від імені підприємства, то це підприємство
розглядається як таке, що має постійне представництво в цій
Державі щодо будь-якої діяльності, яку ця особа здійснює для
підприємства.
Враховуючи те, що ТОВ "А" відповідно до повноважень
повіреного, про які йдеться у ст. 3 Договору доручення з "Н", на
постійній основі має право здійснювати відкритий чи закритий
продаж товару, вести переговори щодо умов продажу з покупцями чи
біржами тощо, то згідно з положеннями п. 5 ст. 5 Угоди ( 276_001 )
компанія "Н" (резидент ФРН) розглядається як така, що має постійне
представництво в Україні.
Оподаткування доходів "Н" через таке постійне представництво
в особі ТОВ "А" здійснюється відповідно до вимог п. 13.9 ст. 13 та
п. 10.1 ст. 10 Закону ( 334/94-ВР ) та ст. 7 Угоди ( 276_001 ).
Механізм застосування міжнародних договорів про уникнення
подвійного оподаткування, у тому числі з ФРН, визначено Порядком
звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України згідно з міжнародними договорами України про
уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 470
( 470-2001-п ).
За умови надання довідки про статус податкового резидента
"Н", що видається місцевим податковим органом ФРН і є єдиною
формою підтвердження права на переваги, передбачені Угодою
( 276_001 ), і подається в оригіналі на офіційному бланку
місцевого податкового органу ФРН без її легалізації (без апостилю)
українською та німецькою мовами до державної податкової інспекції
за місцезнаходженням українського платника податку, п. 13.2 ст. 13
Закону ( 334/94-ВР ) не застосовується.
Доходи, які отримано безпосередньо ТОВ "А" від надання послуг
за згаданим договором доручення з "Н", підлягають оподаткуванню на
загальних підставах.
Заступник Голови Л.Ходосвгору