Документ v4327224-01, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2001

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
N 10-36-4327 від 06.04.2001
Регіональним відділенням та
центральному апарату ФДМУ

Про відображення в бухгалтерському обліку деяких
операцій, пов'язаних з приватизацією
(корпоратизацією)

На підставі листа Міністерства фінансів України від
28.02.2001 N 053-1926, наданого на запит ФДМУ щодо відображення у
бухгалтерському обліку окремих операцій, пов'язаних з
приватизацією (корпоратизацією), у зв'язку з набранням чинності
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" ( 996-14 ) та Методикою оцінки вартості майна під час
приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п ) (далі - Методика), Фонд
державного майна України інформує: 1. Переоцінка необоротних активів державного підприємства, що
здійснюється експертним шляхом відповідно до вимог Методики
( 1554-2000-п ), відображається в передавальному балансі
відповідно до пунктів 16-20 Положення (стандарту) бухгалтерского
обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), та пунктів
19-23 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
"Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ). Подальше відображення операцій з формування статутного
капіталу ВАТ, що створюється в процесі приватизації
(корпоратизації), здійснюється відповідно до пункту 2.2 Порядку
відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій,
пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93
N 109 ( z0200-93 ). 2. Відповідно до пункту 20 Методики ( 1554-2000-п ) списане,
але фактично наявне майно підлягає включенню інвентаризаційною
комісією до інвентаризаційних описів. Оприбуткування активів, виявлених інвентаризацією, що
проводиться під час приватизації (корпоратизації), відображається
відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних
підприємств, що приватизуються, а також майна державних
підприємств та організацій, яке передається в оренду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93
N 158 ( 158-93-п ), та Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 )
(далі - Інструкція), за дебетом рахунків обліку відповідних
необоротних активів кредитом рахунка 71 "Інший операційний дохід". 3. Зменшення нарахованої суми резерву сумнівних боргів
відповідно до вищезазначеної Інструкції ( z0892-99 )
відображається за дебетом рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів" та
кредитом рахунків обліку доходів приводить до збільшення чистої
реалізаційної вартості дебіторської заборгованості. 4. Вартість державного майна, яке не увійшло до статутного
фонду ВАТ, створеного на базі державного підприємства, але
залишається у тимчасовому користуванні, на яку відповідно до
пункту 32 Методики ( 1554-2000-п ) коригується чиста вартість
цілісного майнового комплексу у процеса визначення розміру
статутного фонду ВАТ, до вирішення питання його подальшого
використання відповідно до Положення про управління державним
майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств
у процеса приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого
наказом Фонду державного майна України та Міністерства економіки
України від 19.05.99 N 908/68 ( z0414-99 ), відображається у
складі відповідних необоротних активів такого ВАТ з зазначенням в
аналітичному обліку відомостей про їх належність державі (державна
власність). Після прийняття рішення щодо визначення способу
подальшого використання державного майна його відображення в
бухгалтерському обліку здійснюється залежно від вибраного способу
використання. 5. Кошти цільового фінансування і цільових надходжень, надані
фізичними та недержавними юридичними особами на принципі
повернення, відображаються у складі кредиторської заборгованості. 6. Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та
нормативно-правових документів з теорії бухгалтерського обліку
положення наказу Міністерства фінансів України від 16.12.93 N 109
( z0200-93 ) зі змінами та доповненнями діють у частині, що не
суперечить чинному законодавству. 7. Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства фінансів
України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ) нормативи документи
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині,
що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, повинні
застосовуватися з урахуванням норм (кореспонденції рахунків)
Інструкції.
Заступник Голови Фонду Ю.Гришан
Перелік
юридичних осіб, які уклали (або переуклали) протягом
березня 2001 р. угоду з Фондом державного майна
України про продаж майна, що перебуває у державній
власності
--------------------------------------------------------------------------------------------- |Код за |Номер |Дата |Повна назва |Фактичне |Керівник | |ЄДРПОУ |угоди |укладення |юридичної |місцезнаходження | | | | |(переукла- |особи |юридичної особи | | | | |дення) | | | | | | |угоди | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |02944840 | 301 |01.03.2001 |Запорізька торгово- |69000, м. Запоріжжя, |Шамілов | | | | |промислова палата |бульв. Центральний, 4, |Володимир | | | | | |тел. (0612) 13-50-24, |Іванович | | | | | |33-11-72 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Рівненська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |25675153 | 302 |01.03.2001 |Рівненська міжрегіо- |33000, м. Рівне, |Юдович | | | | |нальна універсальна |Майдан Незалежності, |Алла | | | | |товарно-майнова |3, тел. (0362) |Павлівна | | | | |біржа "ПРАЙС" |26-58-27, 22-57-90 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |25799688 | 303 |01.03.2001 |Промислова товарна |51400, м. Павлоград, |Мішина | | | | |біржа |вул. Горького, 145, |Вікторія | | | | | |тел. (05632) |Георгівна | | | | | |6-26-06 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Харківська область |-------------------------------------------------------------------------------------------| |14078715 | 317 |2.03.2001 |Українсько-Російська |61022, м. Харків, |Шиян | | | | |товарна біржа |пр. Правди, 10, |Василь | | | | | |тел. (0572) |Йосипович | | | | | |40-12-89, факс | | | | | | |(0572) 40-12-67 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Луганська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |4545392 | 318 |02.03.2001 |Колективне |91055, м. Луганськ, |Брікман | | | | |підприємство |вул. Фрунзе, 108, |Едуард | | | | |"Торговельно- |тел. (0642) |Ісакович | | | | |культурний дім |52-62-67, 52-84-86 | | | | | |"Меркурій" | | | |----------+------+------------+---------------------+-----------------------+--------------| |21773373 | 385 |05.03.2001 |Науково-виробничий, |94613, м. Антрацит, |Горбунова | | | | |інформаційно- |вул. Леніна, 12, |Тетяна | | | | |методичний, |тел. (06431) 3-87-34 |Михайлівна | | | | |культурно-просвітній | | | | | | |комерційний центр | | | | | | |"Триан" | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Тернопільська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |24627011 | 330 |02.03.2001 |Західноукраїнська |46001, м. Тернопіль, |Перець | | | | |товарна біржа |бульв. Т. Шевченка, 1, |Вадим | | | | | |тел. (0352) 25-55-56, |Григорович | | | | | |43-00-41 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |23812812 | 365 |02.03.2001 |Полтавська |36029, м. Полтава, |Захарова | | | | |регіональна |вул. Жовтнева, 66, |Наталія | | | | |аграрно-промислова |офіс 408, тел. |Володимирівна | | | | |біржа |(05322) 2-24-79, | | | | | | |2-77-68 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Одеська область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |13906386 | 372 |04.03.2001 |ТОВ "МАРКЕТ" |68601, м. Ізмаїл, |Лінник | | | | | |просп. Суворова, |Микола | | | | | |54, готель |Федорович | | | | | |"Ізмаїл", к. 208 | | |----------+------+------------+---------------------+-----------------------+--------------| |24532138 | 433 |09.03.2001 |ТОВ "Фірма |65045, м. Одеса, |Рязанова | | | | |"Талісман" |вул. Жуковського, |Катерина | | | | | |36/22, тел. (0482) |Володимирівна | | | | | |22-66-19, 30-08-08 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |13298478 | 434 |09.03.2001 |Вінницька товарна |21100, м. Вінниця, |Ропотілов | | | | |універсальна біржа |вул. Соборна, 67, |Віталій | | | | | |тел. (0432) 32-70-90, |Васильєвич | | | | | |32-38-08 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Донецька область | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |13527690 | 431 |08.03.2001 |ТОВ "Універсальна |84301, м. Краматорськ, |Лемешко | | | | |біржа нерухомості |вул. Дворцова, 9, |Владислав | | | | |Владислав Лтд" |тел. (06264) 3-41-88, |Олексійович | | | | | |4-24-64, 4-11-44 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію",
N 5 (105), 4 травня 2001 р.вгору