Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 06.02.20143304-05/4279-08
Документ v4279731-14, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.02.2014  № 3304-05/4279-08


Управлінню будівництва, архітектури
та землекористування Оболонської
районної в м. Києві держадміністрації
вул. Маршала Тимошенка, 16, м. Київ, 04205

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції покрівлі та утеплення фасаду центральної районної поліклініки по вул. Маршала Тимошенка, 14 в м. Києві (оголошення № 191577 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 11.11.2013 № 89 (832)), проведеної Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Оболонської районної в м. Києві держадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 14.01.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 14.01.2014 № 3304-05/1055-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим і п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу Мінекономрозвитку встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції покрівлі та утеплення фасаду центральної районної поліклініки по вул. Маршала Тимошенка, 14 в м. Києві (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 24.10.2013 № 7.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, видану органом Пенсійного фонду України, видану не раніше ніж за 15 робочих днів до дати розкриття.

Водночас повідомляємо, що з 01.10.2013 Міністерство доходів і зборів України розпочало процедуру адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із набранням чинності законами України від 04.07.2013 № 404-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" № 406-VII (далі - Закони України).

Таким чином, Пенсійний фонд втратив свої повноваження щодо надання довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

Наразі вищенаведені довідки надаються Державною податковою інспекцією.

Оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 11.11.2013 № 89 (832) за № 191577.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 11.12.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн., з ПДВ

1

ТОВ "Будкапітал"

2997403,20

2

ПП "БК НЕК"

3126880,18

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати інформацію щодо дати, часу та способу отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою), а у колонці 5 має міститися підпис відповідальної особи Замовника, яка зареєструвала пропозицію конкурсних торгів.

Водночас у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено інформації щодо дати, часу та способу отримання пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Будкапітал", а у колонці 5 відсутній підпис відповідальної особи Замовника, яка зареєструвала пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Будкапітал" та ПП "БК НЕК".

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 17.12.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Будкапітал" та ПП "БК НЕК", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено  ТОВ "Будкапітал", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів  протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Будкапітал" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 19.12.2013 № 100 (843) за № 229790 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Оголошення про результати торгів опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 23.01.2014 № 7 (853) за № 022834 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з реконструкції покрівлі та утеплення фасаду центральної районної поліклініки по вул. Маршала Тимошенка, 14 в м. Києві, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Порядок проведення процедури закупівлі відповідає вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

2. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до Законів України;

- при заповненні реєстру пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги Наказу.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору