Про надання роз'яснень
Держмитслужба України; Лист від 26.12.200811/1-27/14253
Документ v4253342-08, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2008

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
26.12.2008 N 11/1-27/14253
Полтавському обласному
осередку
Всеукраїнської молодіжної
організації
"Молодь проти корупції"
37840, Полтавська обл.,
Хорольський р-н, с. Ковалі,
вул. Жовтнева, 96

Про надання роз'яснень

Держмитслужбою України розглянуто лист Полтавського обласного
осередку Всеукраїнської молодіжної організації "Молодь проти
корупції" від 31.10.2008 N 08к-12/11, що надійшов депутатським
зверненням Народного депутата України <...>, на що повідомляємо
наступне.
Законом України від 28.12.2007 N 107-VI ( 107-17 ) "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" частину другу статті 2 Закону
України від 05.04.2007 N 877-V ( 877-16 ) "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
викладено в наступній редакції: "Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають
під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю,
контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства,
контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, використанням державного та комунального майна,
банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального
державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на
ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням
законодавства про захист економічної конкуренції, під час
проведення процедур, передбачених Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), а також
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського
нагляду, досудового слідства і правосуддя".
Разом з тим Рішенням Конституційного суду України від
22.05.2008 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) зміни, внесені пунктом 17
розділу II Закону України від 28.12.2007 N 107-VI ( 107-17 ),
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними).
В подальшому Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва - центральний орган виконавчої влади зі
спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної
політики у сфері підприємництва, який згідно із Положенням,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007
N 667 ( 667-2007-п ), організовує роботу, пов'язану із здійсненням
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та
узагальнює стан здійснення центральними органами виконавчої влади
заходів щодо проведення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності листом від 10.07.2008 N 5811
( v5811563-08 ) оприлюднив Перелік органів виконавчої влади,
уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у
відповідних сферах господарської діяльності (діяльність яких
підпадає під сферу дії Закону України від 05.04.2007 N 877-V
( 877-16 ) "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності").
Зокрема, в згаданому Переліку ( v5811563-08 )
Держкомпідприємництвом повідомлено, що до питань, які відносяться
до компетенції Державної митної служби України та на які
поширюється дія Закону України від 05.04.2007 N 877-V ( 877-16 )
"Про основні засади, державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" є лише контроль за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України
від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" (посередницька діяльність митного
брокера та митного перевізника).
Частиною першою статті 2 Закону України від 05.04.2007
N 877-V ( 877-16 ) "Про основні засади Державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" визначено що дія
цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Слід відмітити, що митні органи, в межах компетенції,
визначеної законодавчими та нормативно-правовими актами,
здійснюють в т.ч. й митний контроль за дотриманням суб'єктами ЗЕД
вимог податкового законодавства при здійсненні ними
зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення виїзних
документальних та/або камеральних перевірок.
Право на проведення митними органами контрольно-перевірочної
роботи закріплена в наступних законодавчих актах України, а саме: - підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 статті 2 Закону України від
21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" - митні органи визначено контролюючими органами
стосовно акцизного збору та податку на додану вартість (з
урахуванням випадків, коли законом обов'язок з їх стягнення або
контролю покладається на податкові органи), ввізного та вивізного
мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які
відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні)
товарів і предметів на митну територію України або вивезенні
(пересиланні) товарів і предметів з митної території України; - пунктом б) статті 5 Указу Президента України від 23.07.98
N 817/98 ( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" - митні органи визначено контролюючими
органами стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку
на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання)
товарів на митну територію України в момент перетинання митного
кордону; - статтею 5 Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98
( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності" - контролюючі органи мають право проводити планові та
позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності; - статтею 41 Митного кодексу України ( 92-15 ) - однією із
форм митного контролю є перевірки системи звітності та обліку
товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати
податків і зборів, які відповідно до законів справляються при
переміщенні товарів через митний кордон України; - статтею 60 Митного кодексу України ( 92-15 ) - перевірка
системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, - це проведення митними
органами на підприємствах дій щодо встановлення відповідності
документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам,
встановленим цим Кодексом та іншими законами України; - статтею 42 Митного кодексу України ( 92-15 ) - під час
проведення митного контролю митні органи самостійно визначають
форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання
законодавства України з питань митної справи та міжнародних
договорів України, укладених в установленому законом порядку,
контроль за дотриманням яких покладено на митні органи; - статтею 69 Митного кодексу України ( 92-15 ) - незалежно
від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску
товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може
здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце
порушення законодавства України чи міжнародного договору України,
укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням
яких покладено законом на митні органи.
Голова Служби В.І.Хорошковський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору