Документ v4226201-10, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2010

                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
05.08.2010 N 31-34010-10/23-4442/4226

Міністерство фінансів України на запит щодо обов'язковості
інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у випадках нестачі
повідомляє.
Обов'язкового проведення інвентаризації у випадках нестачі
нормативними актами не може бути передбачено, оскільки відповідно
до пункту 7 Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ),
нестача може бути встановлена лише за результатами порівняння
даних бухгалтерського обліку і даних проведеної інвентаризації.
В той же час повідомляється, що пунктом 12 Порядку подання
фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ), у випадках
встановлення, зокрема крадіжок або зловживань чи зіпсуття
цінностей, а також перед складанням річної фінансової звітності
підприємство зобов'язано провести інвентаризацію у місцях
зберігання (використання) матеріальних цінностей.
Заступник Міністра Т.І.Єфименковгору