Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 06.02.20143303-06/4217-12
Документ v4217731-14, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.02.2014  № 3303-06/4217-12


ДП "Одеська залізниця"
вул. Пантелеймонівська, 19, м. Одеса, 65012

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601,

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115, (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти колодок гальмівних композиційних типу "2ТР11" - 32549 од. (оголошення № 144601 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.04.2012 № 40 (642)), проведеної державним підприємством "Одеська залізниця" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 05.06.2013.

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 05.06.2013 № 3303-06/19265-12).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 6 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2012 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.12.2012 № 841, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" на закупівлю за державні кошти колодок гальмівних композиційних типу "2ТР11" - 32549 од. та затвердження документації конкурсних торгів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 22.03.2012 № 250.

Згідно із рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 24.04.2012 № 398 до документації конкурсних торгів були внесено зміни та подовжено строк подачі пропозицій конкурсних торгів до 14.05.2012.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника не містить інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам, встановленим у пунктах 1, 3 та 6 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 14.05.2012 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 14.05.2012 № 168 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПАТ "Трібо"

1984187,04

2

ПП фірма "Зовнішторгсервіс"

2378680,92

Відповідно до підпункту 5.2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах учасник подає в складі своєї пропозицій відповідно до статті 17 Закону зокрема оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство, видану не раніше 30 календарних днів до дати розкриття.

В складі пропозицій конкурсних торгів ПАТ "Трібо" та ПП фірма "Зовнішторгсервіс" копії довідок державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" Міністерства економіки України від 18.04.2012 № 218-25-25/73857 та від 19.04.2012 № 218-25-25/73988 відповідно.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395 (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим в Мінюсті 19.09.2011 за № 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.

Відповідно до Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за № 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Ураховуючи зазначене, учасником ПАТ "Трібо" та ПП фірма "Зовнішторгсервіс" не надано документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у торгах учасникам.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, пропозиції конкурсних торгів не відповідають умовам документації конкурсних торгів, та відміна процедури закупівлі у зв'язку із відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи зазначене, Замовник на підставі абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону повинен був відхилити пропозиції конкурсних торгів Учасників та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 01.06.2012 № 499 було визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано пропозицію ПАТ "Трібо", про що було розміщено оголошення № 219983 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.06.2012 № 68 (670) та укладено договір від 21.06.2012 б.н.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі колодок гальмівних композиційних типу "2ТР11" - 32549 од., Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону;

- річний план закупівель замовника на 2012 рік не відповідає пункту 6 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (із змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Трібо" та ПП фірма "Зовнішторгсервіс" не відповідають підпункту 5.2 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором закупівлі колодок гальмівних композиційних типу "2ТР11" - 32549 од., укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідає меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору