Документ v4180563-08, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2008

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
17.05.2008 N 4180

Провадження діяльності з обігу живих тварин, необроблених
харчових продуктів тваринного походження на потужностях (об'єктах)
(будь-яких споруд, комплексів споруд, приміщень, будівель або
територій, включаючи обладнання, що використовується для
розведення племінних тварин, вирощування, тренування, змагання,
утримання, виставок (огляду), конкурсу, продажу, забою або вилову
тварин; для виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного
походження, ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів,
кормів, репродуктивного матеріалу тощо; для знищення туш або інших
частин тварин) з їх виробництва можливе лише за умов дотримання
ними вимог Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) і
відповідних ветеринарно-санітарних заходів та технічних
регламентів.
Відповідно до норм статті 5 Закону України "Про безпечність
та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) ветеринарна служба
здійснює державний контроль та державний нагляд за необробленими
харчовими продуктами тваринного походження на потужностях
(об'єктах) з їх виробництва.
Згідно з частиною першою статті 15 Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Державний ветеринарно-санітарний
контроль та нагляд за тваринами, що переміщуються поза межами
потужностей (об'єктів), де вони утримувалися, здійснюється
відповідними державними органами ветеринарної медицини.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) ветеринарна довідка та ветеринарне свідоцтво
віднесені до ветеринарних документів і є документами дозвільного
характеру. За визначеннями, наведеними у цій же статті:
ветеринарне свідоцтво - разовий документ, виданий державним
інспектором ветеринарної медицини, що підтверджує
ветеринарно-санітарний стан партії тварин, продуктів тваринного
походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,
кормів тваринного та рослинного походження, включаючи обов'язкове
зазначення результатів лабораторних досліджень та
ветеринарно-санітарного статусу території (потужності) походження,
а для тварин - засвідчення проведення вакцинації та діагностичних
досліджень;
ветеринарна довідка - разовий документ, виданий державним
інспектором ветеринарної медицини або ліцензованим лікарем
ветеринарної медицини, що підтверджує ветеринарно-санітарний стан
партії тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного
матеріалу, біологічних продуктів, кормів тваринного та рослинного
походження, включаючи обов'язкове зазначення результатів
лабораторних досліджень та ветеринарно-санітарного статусу
території (потужності) походження, а для тварин - засвідчення
проведення вакцинації та діагностичних досліджень.
Відповідно до пункту 4.5 Положення про державний
ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів
господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання,
транспортування й реалізації продукції тваринного походження,
затвердженого наказом Головного державного інспектора ветеринарної
медицини України від 01.09.2000 N 45 ( z0760-00 ) (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 31.10.2000 N 760/4981), суб'єкт
господарювання реалізовує лише ту продукцію тваринного походження,
яка вироблена під безпосереднім державним ветеринарно-санітарним
наглядом та контролем і дозволена спеціалістами державної
ветеринарно-санітарної медицини для реалізації, про що
оформляються відповідні документи (ветеринарно-санітарні
свідоцтва, довідки тощо), які засвідчують її якість та безпеку.
Положеннями пункту 3.3.56 вказаного Положення ( z0760-00 )
визначено, що до прав офіційних лікарів ветеринарно-санітарної
медицини та заступників належить видача ветеринарно-санітарних
свідоцтв (довідок).
Згідно з положеннями Правил видачі ветеринарних документів на
вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному
контролю та нагляду, затверджених наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від
19.04.2005 N 32 ( z0659-05 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.06.2005 N 659/10939) (далі - Правила), ветеринарні
документи видаються спеціалістами ветеринарної медицини на
підставі звернення суб'єктів господарювання, громадян. Підставою
для видачі ветеринарних документів може бути безпосередній огляд
об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, а
також первинні ветеринарні документи, що характеризують
ветеринарно-санітарний стан супроводжувальних підконтрольних
об'єктів і благополуччя місцевості їх походження. При видачі
ветеринарних документів підтверджується факт наявності необхідних
досліджень, проведення ветеринарно-санітарної експертизи,
ветеринарних обробок, карантинування тощо.
Як вбачається з Правил ( z0659-05 ), державному
ветеринарно-санітарному контролю та нагляду підлягають:
перевезення тварин, продукції тваринного походження, інших
об'єктів за наявності ветеринарної довідки (на вантажі, які
перевозяться в межах району (міста); ветеринарного свідоцтва
встановленої форми (на вантажі, які вивозяться за межі району
(міста), при їх транспортуванні територією України).
Згідно з положеннями пунктів 3.1, 3.3 загальних вимог Правил
передзабійного ветеринарного огляду тварин і
ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів, які
затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України від 07.06.2002 N 28
( z0524-02 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21.06.2002 N 524/6812), м'ясо та інші продукти забою підлягають
ветеринарно-санітарній експертизі, в ході якої повинні бути
визначені якість та безпека продукції тваринного походження, що
призначена для харчування людей, годівлі тварин і подальшої
переробки.
Після здійснення ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та
м'ясопродуктів спеціалісти ветеринарної медицини проводять
клеймування, а також видають відповідні ветеринарні документи
(ветеринарне свідоцтво, ветеринарна довідка) щодо подальшого їх
використання.
Отже, видача ветеринарних документів (ветеринарного свідоцтва
та ветеринарної довідки) здійснюється в стислі строки у
встановленому ветеринарним законодавством порядку, та за місцем
розташування потужностей (об'єктів), в тому числі забійних
підприємств, м'ясокомбінатів (птахокомбінатів), а також на
обладнаних у мисливських господарствах пунктах (майданчиках).
Відповідно до цілей ветеринарно-санітарних заходів,
визначених статті 20 Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ), Державний департамент ветеринарної медицини з
державною інспекцією ветеринарної медицини спільно з іншими
органами державного управління в галузі ветеринарної медицини
здійснює належні та необхідні ветеринарно-санітарні заходи, в тому
числі захисту життя або здоров'я людини від ризиків, що виникають
у результаті хвороб, які переносяться тваринами або продукцією, що
виробляється з них.
Виходячи з наведеного, Держкомпідприємництво вважає, що
видача ветеринарного свідоцтва та ветеринарної довідки не повинна
здійснюватись в порядку іншому, ніж це передбачено Законом України
"Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), з урахуванням положень
Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ).
При цьому слід взяти до уваги, що згідно з статтею 6 Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) адміністратор веде реєстр документів дозвільного
характеру.
Порядок формування, ведення та користування реєстром
визначається уповноваженим органом.
Відповідно до пункту 2.5 Тимчасового порядку формування,
ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру,
який затверджено наказом Держкомпідприємництва 18.04.2006 N 39
( z0558-06 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16.05.2006 N 558/12432), місцеві дозвільні органи зобов'язані
щоденно подавати відомості, визначені у пункті 2.4 Тимчасового
порядку, адміністратору для внесення запису до Реєстру відповідно
до Типового положення про адміністратора та порядку його взаємодії
з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та
територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого
наказом Держпідприємництва України від 05.12.2005 N 116
( z0001-06 ) (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.01.2006 N 1/11875).
З метою забезпечення взаємоузгодження норм законів України
"Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) Держкомпідприємництвом внесені відповідні
пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
(реєстраційний N 1362 від 17.01.2008, що 08.04.2008 прийнято у
першому читанні за основу).
Голова К.О.Ващенковгору