Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної
Державна фіскальна служба; Консультації від 23.08.20193962/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Документ v3962872-19, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2019

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

23.08.2019  № 3962/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

З інформації, наданої у зверненні, вбачається, що платником податку було складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкову накладу, в якій у полі верхньої лівої частини "Зведена податкова накладна" замість коду ознаки 1 було проставлено код ознаки 2.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307).

Згідно з пунктом 11 Порядку № 1307 у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об'єктом оподаткування;

2) в операціях, звільнених від оподаткування;

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки, зокрема:

1 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ;

2 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ.

Таким чином, код ознаки, який зазначається у графі "Зведена податкова накладна" верхньої лівої частини податкової накладної, не є обов'язковим реквізитом податкової накладної, а свідчить про окремий характер операцій, за результатами здійснення яких складається така податкова накладна та визначаються податкові зобов'язання з ПДВ.

Згідно із пунктом 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Зважаючи на те, що у податкових накладних, які складаються на підставі різних норм ПКУ (пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ), у полі верхньої лівої частини податкової накладної "Зведена податкова накладна" зазначаються різні коди ознаки - відповідно 1 та 2, то помилки, допущені у такому полі податкової накладної, виправляються шляхом складання розрахунку коригування з урахуванням таких особливостей:

у полі "Дата складання" зазначається дата, на яку було виявлено таку помилку;

у верхній лівій та заголовній частині розрахунку коригування - дані із верхньої лівої та заголовної частини податкової накладної з помилковим даними;

у розділі Б - зі знаком "-" (виводяться в "0") відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ). При цьому у графі 2.1 зазначається код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів).

Розрахунок коригування, складений до податкової накладної, яка не підлягала наданню отримувачу (покупцю), підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

реквізити верхньої лівої та заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок;

у полі "Дата складання" зазначається дата виникнення податкових зобов'язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної;

такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної;

у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної.

Роз'яснення щодо порядку виправлення помилок, допущених у полях верхньої лівої частини податкової накладної, розміщено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС у рубриці "Запитання - відповіді з бази знань" (категорія 101.15) за адресою: zir.sfs.gov.ua.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.вгору